Artykuły z tagiem:: "Zygmunt Klukowski"

„Zamojszczyzna 1918-1959” - Z. Klukowski - recenzja

„Zamojszczyzna 1918-1959” - Z. Klukowski - recenzja

Lekarz, bibliofil, uczestnik kampanii wrześniowej, członek konspiracji antyniemieckiej, członek podziemia antykomunistycznego, osoba represjonowana przez władze komunistyczne, pamiętnikarz. To najkrótsza charakterystyka Zygmunta Klukowskiego, którego dziennik, wspomnienia i korespondencję wydał Ośrodek KARTA.