Apel do władz m. st. Warszawy w/s nazwania jednej ze stołecznych ulic, placów lub stacji metra imieniem gen. Tadeusza Rozwadowskiego


Apel „Historia.org,pl” do władz Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie podjęcia działań w sprawie nazwania jednej ze stołecznych ulic, placów lub stacji metra imieniem gen. Tadeusza Rozwadowskiego.

Warszawa, 30 stycznia 2010 r.

Rozwadowski

Gen. Tadeusz Rozwadowski

Portal „historia.org.pl” zwraca się do władz Miasta Stołecznego Warszawy z apelem o podjęcie działań w sprawie nazwania jednej ze stołecznych ulic, placów lub stacji metra imieniem gen. Tadeusza Rozwadowskiego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.) należy do wyłącznej właściwości gminy.

Jest głęboko zawstydzającą sytuacja, w której Miasto Stołeczne Warszawa nie posiada nawet ulicy gen. Tadeusza Rozwadowskiego, któremu wiele zawdzięcza. Gen. Rozwadowski jest postacią wybitnie zasłużoną dla Polski, a w szczególności dla Warszawy. W 1920 r. jako Szef Sztabu faktycznie dowodził obroną stolicy, a także opracował rozkaz operacyjny specjalny nr 10 000, będący ostateczną modyfikacją planu zwycięskiej bitwy warszawskiej. Tadeusz Rozwadowski był także Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Podczas zamachu majowego był dowódcą wojsk rządowych, broniących konstytucyjnego porządku państwa.

Apelujemy, by w roku 90 rocznicy bitwy warszawskiego władze Warszawy podjęły konkretnie działania zmierzające do nazwania jednej z nowo powstających stołecznych ulic, placów lub stacji metra imieniem gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Będzie to wspaniałym sposobem uhonorowania tej wybitnej postaci i przywrócenia go zbiorowej świadomości mieszkańców Warszawy. Miejsce nazwane imieniem generała powinno swoją rangą odpowiadać jego zasługom dla miasta. Decyzja ta nie wiąże z nakładami finansowymi, a zależna jest wyłącznie od dobrej woli władz miasta, na którą generał z pewnością zasługuje, a „Historia.org.pl” o nią apeluje.

W imieniu redakcji „historia.org.pl”
Wojciech Duch
Redaktor Naczelny


Tutaj możesz poprzeć nasz apel: petycje.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz