Konferencja: „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce” - relacja


Dwadzieścia lat temu ustawą o samorządzie gminnym z 1990 r. w Polsce został przywrócony samorząd terytorialny, który stał się jednym z symboli demokratyzacji życia społecznego. W XX rocznicę odnowienia samorządu w Krakowie odbyła się konferencja upamiętniająca to wydarzenie.

SGiPM

Konferencja „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce” / fot. Wojtek Duch

W Sali Obrad Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa odbyła się uroczysta konferencja „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce”, na którą zostali zaproszeni goście związani z samorządem, którzy w wielkiej mierze przyczynili się do odrodzenia samorządu terytorialnego w Małopolsce: Kazimierz Barczyk - Założyciel i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, prof. Jerzy Regulski - I. Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu RP I. kadencji, Minister Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego, dr Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Cieszyna, Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego, b. Wójt Zielonek, prof. Jacek Purchla - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, b. Wiceprezydent Krakowa, Robert Choma - Prezydent Przemyśla, Wiceprzewodniczący Zarządu SGiPM, Ewa Filipiak - Burmistrz Wadowic, Członek Założyciel SGiPM, dr Kazimierz Fudala - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, Wiceprzewodniczący Zarządu SGiPM, Henryk Juszczyk - b. Przewodniczący Rady Miasta i Wiceprezydent Bielska-Białej, Członek Zarządu SGiPM oraz dr Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa, Wiceprzewodniczący SGiPM i wielu innych.

Konferencję otworzył Kazimierz Barczyk, który podkreślił rolę i znaczenie samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie. Przypomniał przygotowania do tworzenia samorządu gminnego w Krakowskim Komitecie Obywatelskim Solidarności w którym był członkiem prezydium, projekty legislacyjne Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „S” o początkach samorządu terytorialnego w Polsce i reformę administracji publicznej rządu Jerzego Buzka, którego był doradcą ds. reformy samorządowej. Później, żaden z gabinetów, parlamentów nie podjął się tak gruntownych i systemowych zmian normujących funkcjonowanie państwa - powiedział Kazimierz Barczyk.

Następnie zostały odczytane listy od prof. Jerzego Regulskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary. W liście prof. Regulski zaznaczył, iż samorząd stał się trwałym elementem ustroju Polski i płaszczyzną integracji społeczności lokalnych i ich działań na rzecz rozwoju kraju.

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara z kolei stwierdził ze jednym z momentów przełomowych w budowanie III Rzeczpospolitej były pierwsze prawdziwie demokratycznie wybory, które odbyły się 27 maja 1990 roku - do rangi symbolu urasta fakt, ze były właśnie to wybory samorządowe.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht powiedział, ze jedynie Polska ratyfikowała w całości Europejska Kartę Samorządu Terytorialnego oraz ze nasze ustawodawstwo samorządowe w całości ja respektowało. W jego ocenie samorządy polskie pod względem kompetencji, sprawności i majątku mogą być często wzorem dla wielu samorządów w Europie.

O istocie samorządności, pracach nad tworzeniem samorządu przed 20 -laty, własnych b. dobrych doświadczeniach w pracy samorządowej i satysfakcji ze służby publicznej w wielkim przekształcaniu swoich miast oraz perspektywach dalszego rozwoju mówiła Ewa Filipiak - Burmistrz Wadowic.

Kazimierz Fudala przedstawił swoją drogę do samorządu od pracy naukowej w Akademii Rolniczej poprzez naczelnika gminy i wójta przez 5 kadencji. W swoim wystąpieniu i krótkim filmie przedstawił dramat walki, zniszczenia w czasie ostatniej powodzi.

Henryk Juszczyk był twórcą samorządu bielsko-bialskiego organizując komitety obywatelskie Solidarności, następnie przez dwie kadencje był przewodniczącym Rady Miasta, później wiceprezydentem. Ostatnie 20 lat to wielki sukces Bielska-Białej samorządu, mieszkańców z dużym udziałem przedsiębiorców.

Dr Ryszard Ścigała przedstawił swoją drogę od managera, prezesa „Azotów” największego zakładu pracy w Tarnowie do kierowanie 100 tysięcznym miastem, widząc w tym wiele podobieństw w zakresie dobrej organizacji pracy urzędu miasta i przy konieczności współpracy z radnymi oraz codziennymi dobrymi relacjami z mieszkańcami.

Wszyscy prelegenci podkreślali, że utworzeniu samorządu zwiększyło aktywność obywatelską i dała mieszkańcom możliwość realnego wpływu na władzę w ich „małej ojczyźnie”.

W trakcie konferencji odbyła się również prezentacja i promocja książki dr Rafała Nowakowskiego „Gra o miasto. W 20. rocznicę samorządu w Polsce”.

W konferencji wzięło ponad stu samorządowców z całej Małopolski. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z „historia.org.pl”. Konferencja zorganizowana została w ramach programu „Warto Pamiętać” w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury oraz Województwem Małopolskim. Po konferencji odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Członków SGiPM.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz