„Kiedy Bóg odwrócił wzrok” - W. Adamczyk - recenzja


W latach trzydziestych i czterdziestych dwudziestego stulecia setki tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej wywieziono, jako „wrogów ludu”, w głąb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wśród nich był, wówczas siedmioletni chłopiec, Wiesław Adamczyk1, którego deportowano do Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jego ojciec, Jan, został rozstrzelany w Charkowie. Swoje wspomnienia spisał w książce Kiedy Bóg odwrócił wzrok .

Wymowny tytuł książki jest rozczarowaniem człowieka wierzącego, który nie może pojąć zgody na okrucieństwo wobec człowieka (podobna była postawa wśród Żydów, którzy przeżyli i poznali rozmiar holocaustu), ale też i pojednania się z Bogiem, bo odnalazł w końcu spokój wewnętrzny i grób ojca.

Obejmują one okres pomiędzy najwcześniejszym dzieciństwem Autora a rokiem 1949. W maju 1940 r. wraz z matką i rodzeństwem zostaje wywieziony do Kazachstanu, gdzie kilkakrotnie zmienia miejsce pobytu. Potem wraz z tysiącami innych Polaków ucieka do Persji (Iranu). W niedługim czasie po tym wydarzeniu umiera Jego matka. Wcześniej brat zostaje wcielony do Armii Polskiej. Następnie udaje się, przez Irak, do Libanu, skąd wyjeżdża do Anglii. Koniec peregrynacji to przybycie do rodziny, do Chicago, gdzie Autor mieszka do dziś dzień.

Epilog stanowi opis wizyty przy grobie ojca na Ukrainie, gdzie udaje się wraz z synem George’m.

Teraz możemy przejść do oceny publikacji.

Wspomnienia są spisane szczerze, bez patosu, językiem prostym, a jednocześnie wciągającym i wzruszającym Czytelnika. Są przy tym obiektywne i wolne od stereotypów.

Ogromną i niewątpliwą zaletą są posłowie, w którym opisano niektóre okoliczności zbrodni katyńskiej, a także przypisy, w których wyjaśniono pewne sprawy. Jednakowoż dla wielu minusem będzie fakt, że zostały one umieszczone na końcu książki. Poza tym nie ma do nich w tekście żadnych odnośników. Poza tym zamieszczono dwa „listy do Ameryki” z rodzinnego archiwum.

Pracę wzbogacają dwie wkładki ze zdjęciami oraz mapki przedstawiające odyseję Autora.

Wielkim walorem dzieła jest jego wartość merytoryczna, wyrażająca się miedzy innymi poprzez w/w przypisy i posłowie. Także w tekście zasadniczym mamy do czynienia z dygresjami historycznymi.

Lektura tej książki dostarczy Czytelnikom przestrogi przed totalitaryzmami wszelkiej maści.

Od strony technicznej i graficznej książka jest bez zarzutu.

Reasumując: Jest to bardzo wartościowa pozycja, którą mógłbym polecić każdemu, bez względu na jego zainteresowania.

Plus minus:
Na plus:
+ strona techniczna
+ zdjęcia
+ język i styl
+ wartość merytoryczna
Na minus:
- przypisy na końcu książki, bez odnośników w tekście

Tytuł: Kiedy Bóg odwrócił wzrok
Autor: Wiesław Adamczyk
Wydawca: Dom Wydawniczy Rebis
Data wydania: 2010
ISBN/EAN: 9788375104028
Liczba stron: 352
Cena: ok. 40 zł
Ocena recenzenta: 10/10

  1. Wiesław Adamczyk (ur. 1933)-emerytowany chemik, uznany sportowy brydżysta []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz