XIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów i Doktorantów - zaproszenie do udziału


W kwietniu przyszłego roku w Toruniu odbędzie się XIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów i Doktorantów. Portal „historia.org.pl” publikuje list Organizatorów do uczestników tegoż Zjazdu.

„Toruń, 18 listopada 2010

Szanowni Państwo,

Władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historyczny UMK, przewodniczący Studenckich Kół Naukowych oraz doktoranci i studenci Instytutu Historii i Archiwistyki pragną zaprosić Państwa do udziału w XIX Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów i Doktorantów, który w dniach 13 – 16 kwietnia 2011 roku odbędzie się w mieście Mikołaj Kopernika.

Organizatorzy pragną, aby po raz kolejny Zjazd przyciągnął rzesze młodych adeptów historii i nauk jej pokrewnych, którzy zaprezentują szerszemu gronu odbiorców swoje wyniki badań. Komitet Organizacyjny pragnie również poinformować Państwa, iż obrady będą odbywać się w następujących panelach dyskusyjnych:

 • sekcja historii starożytnej i bizantologii;
 • historii Polski średniowiecza;
 • historii powszechnej średniowiecza;
 • historia Polski wczesnonowożytnej;
 • historii powszechnej wczesnonowożytnej;
 • historii Polski XIX w.;
 • historii powszechnej XIX w.;
 • historii II Rzeczpospolitej;
 • historii powszechnej 1918 – 1939;
 • historii II wojny światowej;
 • historii Polski 1945 – 1989;
 • historii powszechnej 1945 – 1989;
 • historii religii;
 • historii wojen i wojskowości;
 • historii i nauk o książce;
 • archeologiczna;
 • archiwistyczna;
 • historii prawa;
 • historii i kultury Dalekiego Wschodu;
 • Nauk Pomocniczych Historii oraz metodologii;
 • Historii Pomorza i Kujaw.

Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do likwidacji sekcji w razie niewystarczającej ilości referatów. W przypadku nadesłania większej ilości tekstów np. związanych z gender studies, oral history, etnologii czy innych grup tematycznych istnieje możliwość powołania nowych sekcji.

Prosimy również o nadsyłanie do 31 stycznia 2011 roku abstraktów referatów, wraz z opinią pracownika naukowego (co najmniej ze stopniem doktora) i bibliografią do tematu na adres e-mail XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów i Doktorantów: XIXozhs@gmail.com. Osoby, których referaty będą zakwalifikowane do udziału w Zjeździe, zostaną poinformowane przez Organizatorów do 14 lutego 2011 r. Wtedy też otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące opłaty konferencyjnej, noclegów i wyżywienia oraz numeru konta bankowego, na który będzie trzeba przelać pieniądze.

Informujemy również o tym, iż wszelkie informacje dotyczące XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów i Doktorantów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej XIXozhs.umk.pl, portalu społecznościowym Facebook i forum http://xixozhsid.phorum.pl.

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny

XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów i Doktorantów”

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz