Powstanie listopadowe - konkurs IH KUL


W tym roku nasz portal patronuje wielu wydarzeniom związanym z powstaniem listopadowym. Dlatego naszej uwadze nie umknął konkurs „Kurier Lubelski nr 1” przeznaczony dla gimnazjalistów i licealistów zamieszkujących województwo lubelskie. Jego organizatorem jest Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Konkurs pod hasłem: „Kurier Lubelski nr 1„ dotyczy umożliwia wcielenie się w rolę dziennikarza z czasów powstania listopadowego w historycznym ”Kurierze Lubelskim”

Był on pierwszą gazetą codzienną wydawaną w Lublinie, zaś ukazywać zaczął się tuż po wybuchu powstania – na początku grudnia 1830 roku. Jego założycielem i redaktorem był prawnik Jan Czyński. „Kurier” wychodził każdego dnia oprócz sobót aż do czasu wkroczenia wojsk rosyjskich do Lublina 8 lutego 1831 roku. Większość zachowanych egzemplarzy znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie: są to nr 12 z 1830 r. i kilkanaście numerów z 1831 r.

Niestety, nie przetrwały do naszych czasów najwcześniejsze numery lubelskiego pisma (tj. numery od 1 do 11). I w tym oto miejscu pojawia się Wasze zadanie! Konkurs polega na tym, aby przygotować i złożyć do druku pierwszy numeru powstańczego „Kuriera” (oryginalnie wydanego 9 XII 1830) – tak, aby był on jak najbardziej podobny pod względem formy, stylistyki, języka oraz tematyki do egzemplarzy oryginalnych. Jego treść, co zrozumiałe, winna również nawiązywać do wydarzeń z pierwszych dni powstania.

Udział w konkursie mogą wziąć udział zespoły od 3 do 6 osób, pod kierunkiem nauczyciela historii. Praca zespołowa jest formą realizacji projektu, zatem nie przewiduje się przyjmowania prac realizowanych przez mniejszą niż 3 ilość osób.

Poniżej prezentujemy regulamin konkursu:

Regulamin konkursu historycznego „Kurier Lubelski nr 1” dla licealistów i gimnazjalistów

1. Organizatorem konkursu jest II Katedra Historii Nowożytnej Instytutu Historii KUL.

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i złożeniu do druku pierwszego, niezachowanego do naszych czasów numeru „Kuriera Lubelskiego” (z 9 XII 1830) – tak, aby był on jak najbardziej podobny pod względem języka i formy do egzemplarzy oryginalnych z grudnia 1830 i stycznia 1831 roku, a treścią nawiązywał do wydarzeń z pierwszych dni Powstania Listopadowego.

3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich (gimnazjów i liceów) znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, w zespołach liczących od 3 do 6 osób. Zespół pracuje pod kierunkiem nauczyciela historii.

4. Udział w konkursie należy zgłosić do 28 maja br., przesyłając poniższy formularz drogą elektroniczną na adres: anbar@kul.lublin.pl lub pocztą na adres: II Katedra Historii Nowożytnej, Instytut Historii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, z dopiskiem „Kurier Lubelski nr 1 - zgłoszenie”.

Formularz zgłoszenia (wzór):

1 Nazwa i adres szkoły
2 Imię i nazwisko nauczyciela
3 Członkowie zespołu (imię, nazwisko, klasa)
4 Dane kontaktowe (telefon i email)

5. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy konkursu przekażą na podany w formularzu adres skany wybranych numerów „Kuriera Lubelskiego” z lat 1830-1831.

6. Prace konkursowe należy przesłać na płycie CD/DVD w postaci pliku pdf oraz w formie komputerowego wydruku na adres II Katedry IH KUL (adres jak wyżej), z dopiskiem „Kurier Lubelski nr 1 – praca konkursowa”, w terminie do 30 września br.

7. W opisie płyty CD/DVD z pracą konkursową należy podać te same informacje co w formularzu zgłoszeniowym (w razie potrzeby uaktualnione) oraz nazwę i wersję programu edytorskiego.

8. Prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach (gimnazjum i liceum) przez Jury w składzie:

Dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych ds. Nauki
Dr hab. Anna Barańska, prof. KUL (Instytut Historii KUL)
Dr hab. Andrzej Jurga, prof. KUL (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL)
Dr hab. Witold Matwiejczyk (Instytut Historii KUL)
Dr Jan Skarbek (emeryt. pracownik Instytutu Historii KUL)

9. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi 29 XI 2011 r. podczas konferencji „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie”. Ponadto najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie aneksu do tomu materiałów z konferencji.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz