Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie - konferencja naukowa


28 listopada 2011 r. rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie. Źródła, wydarzenia, ludzie.”

Konferencja organizowana jest przez II Katedrę Historii Nowożytnej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Archiwum Państwowym w Lublinie.

28 listopada (poniedziałek), KUL, Al. Racławickie 14, Collegium Norwidianum s. 208

9.00 Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Józefa Ferta, Prorektora KUL

SESJA I
„Tocz, Polaku, bój zacięty...” – Powstanie i wojna
Przewodniczy: prof. Wiesław Śladkowski (UMCS)

9.15 Mgr Dariusz Taźbirek (UMCS) - Lublin w pierwszych tygodniach Powstania
9.45 Dr Jan Skarbek (KUL) – Działania wojenne w województwie lubelskim
10.15 Dr Jan Warmiński (KUL) – Województwo podlaskie pod okupacją rosyjską w Powstaniu Listopadowym
10.40 Przerwa na kawę
11.00 Dr Michał Mroczek (IPN O.L.) - Działalność wywiadu polskiego na Lubelszczyźnie
11.30 Dr Jacek Feduszka (Muzeum w Zamościu) - Raporty dla komendanta twierdzy zamojskiej w Powstaniu 1830-31, gen. Jana Krysińskiego, w zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamościu
12.00 Prof. Norbert Kasparek (UWM) – Oficerowie 10 pułku ułanów lubelskich w Powstaniu i na emigracji
12.30 Dyskusja
13.30-15.00 Obiad

SESJA II
„Tak, tak, Polacy, jedności nam trzeba...” – Powstanie i polityka
Przewodniczy: prof. Witold Matwiejczyk (KUL)

15.00 Dr Maciej Mycielski (UW) – Powstanie Listopadowe w pamiętnikach Kajetana Koźmiana
15.30 Prof. Anna Barańska (KUL) – Postawy urzędników lubelskich w czasie Powstania w świetle anonimowego raportu dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej
16.00 Mgr Edyta Targońska (APL) – Akta Komisji Województwa Lubelskiego jako źródło do dziejów Powstania Listopadowego
16.30 Przerwa na kawę
17.00 Dr Ireneusz Sadurski (IX LO) – Biskup lubelski Mateusz Wojakowski w Powstaniu
17.30 Prof. Wiesław Śladkowski (UMCS) – Tradycje Powstania Listopadowego na Lubelszczyźnie
18.00 Dyskusja

29 listopada (wtorek), Archiwum Państwowe w Lublinie, Jezuicka 13, sala konferencyjna

9.00 Otwarcie wystawy Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie w materiach archiwalnych.

SESJA III
„Wieczną pamiątką zostanie Stoczek, Wawer, Białołęka...” – Powstanie i archiwalia
Przewodniczy: Dr Piotr Dymmel, Dyrektor APL

9.30 Mgr Jowita Piotrowicz (APL) - Polegli i cywilne ofiary Powstania w świetle ksiąg urzędów stanu cywilnego
9.50 Dr Piotr Rachwał (KUL) - Epidemia cholery z 1831 r. w świetle rejestracji ciągłej
10.10 Diakon dr Piotr Siwicki (KUL) – Powstanie Listopadowe w archiwum Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego
10.30 Mgr Agnieszka Konstankiewicz (APL) - Archiwalia Heroldii Szlacheckiej - dokumentacja skutków Powstania Listopadowego
10.50 Prezentacja strony internetowej APL
11.15 Przerwa na kawę
11.40 Mgr Krzysztof Kołodziejczyk (APL Oddz. Kraśnik) – Akta hipoteczne jako źródła do dziejów Powstania
12.00 Mgr Anna Jadeszko - Akta notarialne jako źródło do badań nad Powstaniem Listopadowym
12.20 Dr Marcin Baranowski (KUL) - Źródła do dziejów Powstania Listopadowego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
12.40 Dr Grzegorz Figiel (WBP im. H. Łopacińskiego) – Źródła do dziejów Powstania Listopadowego w zbiorach rękopiśmiennych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
13.00 Dyskusja
Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, Sala obrad Rady Miasta (parter)

16.00 Słowo Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka

Promocja książki Jana Skarbka „Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831”
Inscenizacja historyczna: spotkanie w. ks. Konstantego z delegatami województwa lubelskiego w Lubartowie
Ogłoszenie wyników konkursu dla gimnazjalistów i licealistów „Kurier Lubelski nr 1” oraz rozdanie nagród

18.30 Poczęstunek

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz