„Tajemnice sztuki medycznej średniowiecznych zakonnic” - J. G. Mayer - recenzja


Rola klasztornej medycyny w rozwoju tej nauki w średniowieczu nie znajduje zbyt dużo miejsca w historiografii. Książka Mayera próbuje zająć się tym tematem, i to zwracając szczególną uwagę na znaczenie zakonnic.

Johannes G. Mayer jest doktorem w Instytucie Historii Medycyny uniwersytetu w Würzburgu i kieruje badaniami nad medycyną klasztorną. Recenzowana książka została pierwotnie wydana w 2008 r.. W Polsce przetłumaczono ją w 2010 r. i ukazała się w Wydawnictwie Akademii Medycznej.

Książka składa się z trzech części, a każda z nich dzieli się na niewielkie rozdziały.

W pierwszej części autor pokrótce przedstawia dzieje klasztoru w Salerno, gdzie według niego najwięcej mniszek zajmowało się medycyną. Przedstawia postacie trzech zakonnic: Hildegardy z Bingen, Elżbiety z Turyngii oraz Jadwigi Śląskiej. Wybór tych trzech postaci przez autora jest swobodny i niczym nie umotywowany. Następnie przedstawiony zostaje zgromadzenie beginek, jako to, które przyczyniło się do poprawy jakości opieki społecznej w miastach. Kilka stron poświęconych zostało przyklasztornym aptekom. Autor robi to jednak bardzo pobieżnie, nie przyglądając się uważnie ich wyposażeniom oraz roli, jaką odgrywały nie tylko w życiu zakonu, ale zapewne także okolicznych mieszkańców.

Druga część poświęcona jest w całości traktowi medycznemu Hildegardy z Bingen. Opisane zostały stosowane przez nią metody leczenia oraz jej poglądy na miejsce człowieka w świecie.

Ostatnie rozdziały poświęcone są poszczególnym ziołom używanym w zakonach. Wybór ziół został dokonany na podstawie dzieła Hildegardy oraz powszechnie znanego w średniowieczu traktatu O mocy ziół. Rozdział ten uzupełniają liczne rysunki roślin.

Mimo iż książka zapowiadała się bardzo ciekawie, to ma ona ogromne braki. Przede wszystkim autor nie określa dokładnie ram czasowych, w których będzie się poruszał. Tytuł sugeruje, że jego badania dotyczą całego średniowiecza, jednak w rzeczywistości ogranicza się on do wczesnych wieków średnich. Również ramy terytorialne nie zostały sprecyzowane. Dopiero z lektury dowiemy się, że autor porusza się po Europie Zachodniej.

W książce zupełnie zostało pominięte życie w klasztorach, a co za tym idzie istnienie infirmerii. O aptekach autor tylko wspomina. To właśnie w tych dwóch miejscach, nierozerwalnych ze sobą, mniszki miały okazję wykazać się swoimi umiejętnościami medycznymi.

W rzeczywistości, o działalności zakonnic w medycynie dowiadujemy się niewiele, a główną bohaterką książki jest Hildegarda. To jej samej i jej metodom leczenia poświęcona jest niemalże cała książka. Mimo to autor korzystał ze współczesnych wydań jej dzieł, co możemy stwierdzić po przeanalizowaniu krótkiego wykazu literatury zamieszczonego na końcu pracy. W książce nie występują przypisy.

Praca pozbawiona naukowego aparatu przeznaczona jest dla czytelnika, który nie chce się bardziej zagłębiać w tę tematykę.

Tytuł: Tajemnice sztuki medycznej średniowiecznych zakonnic
Autor: Johannes G. Mayer
Wydawca: Wydawnictwo WAM
Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-7505-566-5
Liczba stron: 204
Oprawa: miękka
Cena: ok. 25 zł
Ocena recenzenta: 3/10

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz