„Wielcy świata biznesu. Wyjątkowe osoby…” - R. Rigby - recenzja


Wielcy świata biznesu to zbiór biografii osób, których wpływ na kształtowanie współczesnej przedsiębiorczości trudno przecenić. Dzięki 28 zaprezentowanym portretom czytelnik ma okazję nie tylko bliżej poznać ludzi ze świata biznesu, lecz także dowiedzieć się wielu interesujących szczegółów o początkach spektakularnych sukcesów.

Z pewnością zawężenie kręgu wielkich świata biznesu do zaledwie 28 postaci nie było zadaniem łatwym. Już pobieżne przejrzenie spisu treści może budzić pewne wątpliwości, czy aby faktycznie wszystkie przedstawione osobistości są powiązane z biznesem (przykładem może być Tim Berners-Lee). Niewielu autorów tego typu publikacji stara się zapoznać czytelnika z kryterium wyboru postaci. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest to zawsze wybór subiektywny, a nierzadko bardzo trudno jest znaleźć wspólny mianownik dla zjawisk przenikających różne dyscypliny. Przed zadaniem tym nie ucieka jednak R. Rigby. Nawet jeśli pierwszy rzut oka na spis treści wzbudza pewne wątpliwości co do dokonanej selekcji materiału, zostają one rozwiane już we wprowadzeniu. Jak wyjaśnia bowiem autor, przyjętym przez niego kryterium był „znaczący i trwały wpływ danej osoby na świat biznesu, a niekiedy na losy całego świata”1. A zatem choć Tim Berners-Lee był naukowcem, to owoc jego pracy (ogólnoświatowa sieć www) zmienił nie tylko oblicze biznesu, ale wpłynął także na funkcjonowanie całego świata – nic zatem dziwnego, że znajduje się na liście 28 wielkich świata biznesu.

W omawianej publikacji Rigby bardzo ogólnie przybliża życiorysy oraz sukcesy wybranych postaci. W panteonie wielkich świata biznesu utworzonym przez autora znaleźli się: Steve Jobs, Richard Branson, Warren Buffett, Jeff Bezos, Sergey Brin i Larry Page (określenie jako Duet Google), Tim Berners-Lee, Anita Roddick, Ray Kroc, Rupert Murdoch, Peter Drucker, Ingvar Kamprad, Oprah Winfrey, Sam Walton, Mary Kay Ash, Bill Gates, David Ogilvy, Meg Whitman, Mark Zuckerberg, Howard Schultz, Jack Welch, Michael Dell, Tom Peters, Ricardo Semler, Herb Kelleher, Andy Grove, Roman Abramowicz, George Soros, Akio Morita. Zaskakiwać może nieco brak etnicznego zróżnicowania między wybranymi postaciami. Przeglądając nazwiska nie sposób nie dojść do wniosku, że biznes rozwija się niemal jedynie w Ameryce. Taki stan rzeczy Rigby wyjaśnia następująco:

„XX wiek, czas, w którym rozwinął się współczesny świat biznesu, był przede wszystkim wiekiem Stanów Zjednoczonych. Większość przełomowych zmian, począwszy od automatyzacji, poprzez outsourcing i rewolucję informacyjną, a na kryzysie ekonomicznym skończywszy, miała źródła właśnie tam. Przez ostatnich 100 lat największą koncentrację bogactwa i przedsiębiorczości można było zaobserwować w Ameryce”2.

Trudno nie zgodzić się z argumentacją autora, jednak większe zróżnicowanie postaci pod kątem pochodzenia pozwoliłoby uzyskać czytelnikowi szerszą perspektywę na rozwój i zmiany zachodzące w biznesie międzynarodowym.

Jak już wspomniano wyżej, życiorysy przedstawione są bardzo zwięźle. Może być to zarówno zaletą, jak i wadą. Tą ostatnią dlatego, że czytelnik zostaje zapoznany jedynie z wybranymi fragmentami życiorysów nietuzinkowych postaci. Zaletą, gdyż dzięki takiemu podejściu do zagadnienia możliwe jest zaprezentowanie większej liczby osób. Zwięzłość ta zasługuje na pochwałę, gdyż Rigby stara się z bardzo ciekawych życiorysów wyłowić te szczegóły, które miały wpływ na odniesiony sukces. O tym, że przedstawienie tego typu informacji w skrócie nie jest rzeczą prostą, może świadczyć chociażby opublikowana ostatnio przez wydawnictwo Insignis biografia S. Jobsa, licząca ponad 700 stron. Rigby przedstawił historię życia i sukcesów tej najbardziej charakterystycznej postaci Doliny Krzemowej na 5 stronach.

Każdy rozdział poświęcony jest jednej osobie. Po krótkim rysie biograficznym omówione zostają sukcesy odniesione w świecie biznesu. Autor stara się zachować równowagę między informacjami na temat postaci i jej osiągnięć, jednak czasami ma się wrażenie, że sukcesy zawodowe wybijają się na pierwszy plan i przyćmiewają samego bohatera rozdziału. Tak jest m.in. w przypadku H. Kellehera. Więcej dowiadujemy się na temat zasad funkcjonowania i kultury Southwest Airlines niż o samym szefie tej firmy.

Pisząc o wielkich świata biznesu, Rigby ukazuje ich jako zwykłych ludzi, którym częściowo dzięki własnym staraniom, a czasem także dzięki szczęśliwemu zrządzeniu losu udało odnieść się spektakularny sukces. Omawia przy tym nie tylko sukcesy młodych i zdolnych, ale także osób starszych, które w kwiecie wieku postanowiły zainwestować we własne pomysły. R. Kroc miał ponad 50 lat, gdy rozpoczął rewolucję w amerykańskim stylu żywienia, która następnie ogarnęła cały świat – bo któż z nas nie zna restauracji McDonald’s? Choć założyli ją bracia Richard i Maurice i właśnie ich nazwisko nosi restauracja, to za światowym sukcesem tego przedsięwzięcia stoi R. Kroc, który zafascynowany pomysłem na funkcjonowanie tego typu obiektu postawił sobie za cel, by restauracja ta znajdowała się na każdym ruchliwym skrzyżowaniu. Mary Kay zakładając własną firmę miała 45 lat. Jak sama stwierdziła, otworzyła własny biznes, ponieważ nie mogła tracić już więcej czasu, gdyż była w średnim wieku i miała żylaki.

Poszczególne rozdziały zakończone są bibliografią oraz spisem polecanych lektur. Jest to chyba jedyny słaby punkt publikacji, i to nie z winy autora, lecz z winy polskiego wydawcy, który w tym wypadku nie stanął na wysokości zadania. Zamiast bowiem wzbogacić proponowaną w oryginale bibliografię o polskie tłumaczenia bądź publikacje poświęcone bohaterom kolejnych rozdziałów, czytelnik w większości przypadków jest pozostawiony sam sobie z angielskimi tytułami. A tam, gdzie pojawiają się polskie tytuły (bardzo sporadycznie), trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż zostały podane „na odczepnego”. Przykładem może być rozdział poświęcony Peterowi Druckerowi, twórcy współczesnej nauki o zarządzaniu. Choć na polskim rynku znajduje się co najmniej 7 pozycji tego autora (w kolejności alfabetycznej: Menedżer skuteczny, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Praktyka zarządzania, Zarządzanie w czasach burzliwych, Zarządzenie XXI wieku – wyzwania, Zawód menedżer), w bibliografii pojawia się jedynie Praktyka zarządzania. Jest to istotny mankament publikacji, gdyż czytelnik chcący zgłębić wiedzę musi przeprowadzić kwerendę biblioteczną na własną rękę.

Wielcy świata biznesu to (pomimo nielicznych mankamentów) publikacja zasługująca na uwagę. Styl autora i wybór odpowiednich postaci gwarantują wciągającą lekturę, która być może natchnie i doda odwagi do zastanowienia się nad poprowadzeniem własnego biznesu, a na pewno poszerzy wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów rynkowych.

Plus minus:
Na plus:
+ ciekawa tematyka
+ zwięzłe ujęcie tematu
+ wciągający styl autora
+ trafnie uargumentowany dobór treści
Na minus:
- brak w większości przypadków w podawanej bibliografii polskich książek i tłumaczeń

Tytuł: Wielcy świata biznesu. Wyjątkowe osoby, które ukształtowały obraz współczesnej przedsiębiorczości
Autor: Rhymer Rigby
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Business
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-264-1320-9
Liczba stron: 188
Oprawa: miękka
Cena: ok. 49 zł
Ocena recenzenta: 9/10

  1. R. Rigby: Wielcy..., Warszawa 2011, str. 8. []
  2. Tamże. []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz