Międzynarodowa konferencja muzealników - „Polskie muzea w kontekście europejskim”


27 września 2012 r. rozpocznie się w Warszawie międzynarodowa konferencja muzealników - „Polskie muzea w kontekście europejskim”.

Organizatorów konferencji łączy przekonanie o konieczności wypracowania nowej – aktualnej i atrakcyjnej – opowieści na temat polskiej historii adresowanej tak do Polaków, jak i innych narodów Europy, szczególnie tych, z którymi złączyła nas historia. W szczególności powinna ona podjąć wyzwanie ponownego opisania wieku XX – okresu wojny, doświadczenia dwóch totalitaryzmów, wyjątkowości transformacji ustrojowej oraz wysiłku modernizacyjnego podjętego po roku 1989.

Miejscem obrad będzie sala 316 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66.

Program konferencji:

Dzień I | 27 września 2012

9:00 | Otwarcie konferencji

Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

9:30 – 12:00 | Muzea historyczne w perspektywie studiów nad pamięcią zbiorową

Celem sesji jest wypracowanie wspólnej siatki pojęć – dostarczenie komunikatywnego języka opisu umożliwiającego
systematyczną refleksję na temat polskiego muzealnictwa w kontekście zagadnień związanych z fenomenem pamięci
zbiorowej i jej przemian na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia.
Prowadzący: dr hab. Bartosz Korzeniewski
Jaką historią interesują się Polacy – pytanie o kształt pamięci zbiorowej i jej przemiany po 1989 roku
dr hab. Piotr T. Kwiatkowski
Muzea historyczne widziane w perspektywie studiów nad pamięcią zbiorową-omówienie głównych kierunków badań i narzędzi analitycznych
dr Sławomir Kapralski
Pedagogika kultury pamięci w muzeum
Paweł Jaskanis
Transformacja pamięci – jak zmieniał się sposób opowieści historycznej po 1989 roku
dr hab. Bartosz Korzeniewski
Między wschodem a zachodem – pytanie o specyfikę narracji muzealnej w Europie Środkowej i Wschodniej
Monika Heinemann

12:00 – 12:30 | przerwa kawowa

12:30 – 14:45 | Historia Polski w perspektywie narracji muzealnych po 1989 roku

Sesja służy zidentyfikowaniu głównych kierunków zmian polskiego muzealnictwa historycznego ze szczególnym
uwzględnieniem sposobów prowadzenia opowieści historycznej i prezentowanego w polskim muzealnictwie obrazu
Polaków po 1989 roku.
Prowadzący: Robert Kostro
Muzeum a wspólnota – jakie zadania spoczywają na instytucjach muzealnych?
dr Dariusz Gawin
Historia Polski w kreacjach muzeów historycznych po 1989 roku
Michał Niezabitowski
Na ile normatywna powinna być narracja muzealna? Refleksje historyka
prof. dr hab. Robert Traba
Wojna a muzeum
Erica Fontana

14:45 – 15:30| lunch

15:30 –17:45 | Świątynia wiedzy czy teatr emocji – pytanie o przestrzeń dla narracji muzealnej

Zadaniem sesji jest próba ustalenia współczesnych trendów estetycznych decydujących o atrakcyjności i komunikatywności
przekazu muzealnego. Szczególna uwaga zostaje poświęcona obrazowi i multimedialnym formom prezentacji opowieści
historycznej.
Prowadzący: Michał Wysocki
Obraz, narracja, pamięć. Czy jest możliwe wyobrażenie przeszłości w muzeum?
prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
Wizualizacje pamięci zbiorowej. Status obrazu we współczesnych badaniach przeszłości
dr Magdalena Saryusz-Wolska
Co decyduje o atrakcyjności przekazu muzeum historycznego?
Boris Kudlicka, prof. dr hab. Igor Kąkolewski

Dzień II | 28 września 2012

9:30 – 12:30 | Formuła nowoczesnych europejskich muzeów narracyjnych

Prezentacja narracji historycznej zawsze wiąże się z wyborem, hierarchizacją i przemilczeniem. W jaki sposób dylemat
związany z różnicą między historią a pamięcią rozstrzygnęły istotne muzea narracyjne we współczesnej Europie? Część
poświęcona prezentacjom instytucji muzealnych zakłada zapoznanie się najnowszymi trendami i doświadczeniami
europejskiego muzealnictwa historycznego – przedstawienie koncepcji programowych, założeń narracyjnych oraz zespołu
dobrych praktyk i dylematów nowoczesnych muzeów narracyjnych.
Prowadząca: dr hab. Izabela Skórzyńska
Deutsches Historisches Museum
prof. dr Alexander Koch
Maison de l‘Histoire de France
Emmanuel Pénicaut
Wystawa Fare gli italiani. 150 anni di storia nazionale
prof. Giovanni De Luna

12:30 – 13:00 | przerwa kawowa

13:00 – 14:45 | Historia Europy – historia narodów

Czy obserwujemy renesans narodowych opowieści historycznych? W jaki sposób zmienia się znaczenie historii narodowych
w dobie globalizacji i procesów integracyjnych? Sesja podejmuje problematykę współczesnych narracji historycznych
ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu współczesnej Europy.
Prowadzący: dr Kazimierz Wóycicki
Zadanie narodowych narracji historycznych w dobie integracji europejskiej
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
Between History, Collective Memory and National Mythology: Opportunities and Challenges for Contemporary Museums
prof. Geneviève Zubrzycki

14:45 – 15:30 | lunch

15:30 – 17:45 | Jaką historię Polski chcemy opowiedzieć?

Celem panelu dyskusyjnego jest podsumowanie konferencji i próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie o aktualną
i atrakcyjną narrację spajającą całość dziejów Polski. W szczególności panel podejmuje próbę ustalenia kluczowych filarów
opowieści na temat Polaków – losów państwa i narodu – w burzliwym wieku XX.
Prowadzący: Joanna Bojarska
Basil Kerski – Europejskie Centrum Solidarności
Alicja Knast – Muzeum Historii Żydów Polskich
Robert Kostro – Muzeum Historii Polski
dr hab. Piotr Majewski – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Jan Ołdakowski – Muzeum Powstania Warszawskiego

Organizatorzy:

  • Muzeum Historii Polski w Warszawie
  • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Historyczny i Instytut Historii Uniwersytetu
    im. Adama Mickiewicza
  • Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz