II ogólnopolskie seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”


15 października 2012 r. o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się II ogólnopolskie seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991„. Tematem spotkania będzie ”Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł – ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia”.

Program:

 • 10:00 – 10:35 Przybycie uczestników spotkania do Sali Obrazowej (recepcja i rejestracja)
 • 10:35 – 10:55  Przejście do Sali Kolumnowej
 • 11:00 – 11:05  Powitanie współorganizatorów, gości i uczestników spotkania przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pana Jacka Michałowskiego

Inauguracja seminarium:

 • 11:05 – 11:10  List Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego do uczestników seminarium
 • 11:10 – 11:20  Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za szczególne zasługi w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy źródłowej o najnowszej historii Polski.Moderator spotkania - Pan Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w KPRP

Część pierwsza seminarium:

 • 11:20 – 12.15  Referaty wprowadzające:
 • 11:20 - 11:30  „Archiwa Przełomu” – dziś i jutro projektu społecznego– referują:Szef Kancelarii Senatu Pani Ewa Polkowska oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP Pan Jacek Michałowski
 • 11:30 – 11:40  Archiwa Okrągłego Stołu –z zapisu obrad i tajemnic kuluarów -referuje  Pan dr Wojciech Kulisiewicz, Dyrektor Biblioteki Sejmowej
 • 11:40 – 11:50  Ruch Komitetów Obywatelskich w procesie tworzenia się współczesnej sceny politycznej w demokratycznej Polsce. Znaczenie archiwaliów z perspektywy 25 lat - referuje Pani dr Irena Słodkowska – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • 11:50 -12:00  Po raz pierwszy wybieraliśmy samodzielnie – kogo i jak?Dokumentacja archiwalna Wyborów Czerwcowych do Sejmu i Senatu w 1989 -referuje Pani dr Paulina Codogni, Collegium Civitas
 • 12:00 – 12:15  Multimedialna prezentacja wyników prac i dalszych zamierzeń dot. projektu e-Archiwa Przełomu – referują: Pan Robert Kubaś – kierownik, Archiwum Senatu RP oraz Pan dr Janusz Kuligowski – dyrektor, Archiwum Prezydenta RP
 • 12:15 - 12:45 Pytania i dyskusja


Część druga seminarium:

 • 12:45 – 14.35 I panel: Archiwa NSZZ „Solidarność„ – co nam zostało z tych lat.  Moderator: Pan prof. Andrzej Friszke - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Archiwum SolidarnościDebata panelowa: Pan Stanisław Flis – archiwista, Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”, Pan Zbigniew Gluza – prezes, Fundacja Ośrodek Karta, Pan Basil Kerski – dyrektor, Europejskie Centrum Solidarności, Pan Mirosław Chojecki – Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Pan dr Rafał Leśkiewicz – dyrektor, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, Pan Tadeusz Krawczak – dyrektor, Archiwum Akt Nowych, Pan Marek Kietliński – dyrektor, Archiwum Państwowe w Białymstoku.Dyskusja
 • 14:35 – 15:25  Przerwa – recepcja: Sala Obrazowa, Salon Zimowy

Część trzecia seminarium

 • 15:25– 16:45  II panel: Demokracja parlamentarna w praktyce pierwszych lat transformacji ustrojowej. Archiwa klubów parlamentarnych, biur poselskich i partii politycznych. Moderator:Pan dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów PaństwowychDebata panelowa: Pan Henryk Wujec – Doradca Prezydenta RP, Pan prof. Tomasz Nałęcz – Doradca Prezydenta RP, Pani Agata Karwowska – Sokołowska - dyrektor, Biuro Analiz i Dokumentacji w Kancelarii Senatu, Pani Bożena Żmuda – kierownik, Archiwum Sejmu, Pan Tadeusz Krawczak – dyrektor, Archiwum Akt Nowych.Dyskusja
 • 16:45 – 17:00  Podsumowanie i zamknięcie seminarium – Wicemarszałek Senatu Pan Jan Wyrowiński

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz