Przewodnictwo miejskie dla każdego. Sejm przyjął ustawę deregulacyjną


Sejm przyjął ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Profesją przeznaczoną do deregulacji był także zawód przewodnika turystycznego. Gdy ustawa wejdzie w życie, będzie mógł go wykonywać każdy pełnoletni, niekaralny i posiadający średnie wykształcenie obywatel RP.

Wynik głosowania nad poprawką, która ograniczała deregulację przewodnictwa / fot. facebook.com/wolneprzewodnictwo, sejm.gov.pl

Jedyną przeszkodą na drodze do deregulacji przewodnictwa miejskiego była tzw. poprawka mniejszości. Dawała radom gmin w miastach, w których zespoły miejskie są wpisane na listę Pomników Historii, możliwość wprowadzania, w drodze uchwały obowiązko zdania egzaminu, potwierdzającego posiadanie specjalnych kwalifikacji zawodowych, obejmującego znajomość historii i kultury miasta.

Zmianę popierało PSL oraz Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiS Tadeusz Dziuba w swoim wystąpieniu poprzedzającym głosowanie wskazywał na zagrożenia. Powiedział, że brak wprowadzenia tej poprawki spowoduje, że polscy przewodnicy zostaną wyrugowani z rynku i nie będą mogli uprawiać tego zawodu w innych krajach UE. Dlatego należy utrzymać egzaminy przewodnickie. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski oponował - „Polscy przewodnicy, którzy udokumentują swój dwuletni staż zawodowy, będą mogli podjąć swoją pracę także w innych krajach Wspólnoty z tymi samymi uprawnieniami. Minister nie podziela tego zagrożenia.”

Ostatecznie Sejm głosami PO, Ruchu Palikota i połowy PSL odrzucił poprawkę (Głosowało - 434, za - 181, przeciw - 249, wstrzymało się - 4, nie głosowało - 26.)1.  Następnie całość ustawy została przyjęta przez Sejm. Przeciw był tylko Ruch Palikota, SLD i dwóch posłów niezrzeszonych.

Teraz ustawa trafi do Senatu, który w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo odrzucić ją w całości. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną (231 głosów) większością głosów. Uchwalona ustawa zostanie przedstawiona Prezydentowi RP do podpisania.

Czytaj także:

 1. Imienne zestawienie głosów za poprawą PSL: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=38&NrGlosowania=108 []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

3 komentarze

 1. M.Z. pisze:

  Ta poprawka była PISowska nie PSLowska. Dziuba jest z PiS.

 2. M.G. pisze:

  Szkoda, że interesujące informacje bezczeszczone są lichymi zdolnościami dziennikarskimi.

  „Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną (231 głosów) większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.”
  Skoro bezwzględną większością, to nie trzeba dodawać, że nie może być mniej osób.

  „Dawała radą gmin w miastach (...)”

  • Wojtek Duch pisze:

   To akurat nie zdolności dziennikarskie, a raczej edytorskie-korektorskie tym razem zawiodły. Pośpiech i tyle, chciałem jak najszybciej poinformować o tym czytelników. Błąd poprawiony, co do ostatniego akapitu, to go skróciłem, aczkolwiek ta nadgorliwość nie była błędem jako takim.

Zostaw własny komentarz