Matura z historii 2013: arkusze maturalne - klucz odpowiedzi poziom podstawowy i rozszerzony


W tym artykule specjalnie dla Was zostanie opracowany klucz odpowiedzi z tegorocznej matury z historii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Arkusz maturalny z historiiNa wszystkie zadania maturalne nasi eksperci postarają się odpowiedzieć jak najszybciej po opublikowaniu arkuszy przez CKE. Odpowiedzi będziemy tutaj sukcesywnie umieszczać. Schematy wypracowań maturalnych z historii zamieścimy w osobnym artykule.

Wątpliwości, co do naszego klucza odpowiedzi lub wątpliwości co do pytań stworzony przez CKE zgłaszajcie nam na adres matura@historia.org.pl. Postaramy się każdemu odpowiedzieć w zbiorczym artykule. Oczywiście w razie wątpliwości zapytamy w CKE.

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na Facebooku.

Rozwiązanie zamieścimy najpóźniej tej nocy.

POZIOM PODSTAWOWY (poziom rozszerzony niżej)

1.

Odpowiedź:

A. Architektura starożytnej Grecji, styl dorycki

2.

Odpowiedź:

A. Opanowanie Grecji ułatwiły konflikty pomiędzy greckimi państwami-miastami i dążenie poszczególnych polis do dominacji nad pozostałymi

B. Sparty

C. Cheroneą

3.

Odpowiedź:

A. - Wzniesienie piramidy Cheopsa w Egipcie

B. - pożar Rzymu za panowania cesarza Nerona

4.

Odpowiedź:

A - Triumf

B. - II wojna punicka

5.

Odpowiedź:

Fałszywe - 1, 2, 5

6.

Odpowiedź:

3. - Państwo Justyniana Wielkiego w roku jego śmierci

7.

Odpowiedź:

Rzeźba przedstawia boginię Temidę, która trzyma miecz i wagę szalkową na którą nie spogląda, symbol sprawiedliwości

8.

Odpowiedź:

A. Papież, cesarz Bizancjum, król Franków

B. Karol Wielki

C. Cesarz Imperium Rzymskiego

9.

Odpowiedź:

Bitwa pod Cedynią - Mieszko I

Utworzenie biskupstwa we Wrocławiu - Bolesław Chrobry

Śmierć biskupa Stanisława - Bolesław Śmiały (Szczodry)

Bitwa pod Płowcami - Władysław Łokietek

Utworzenie Akademii Krakowskiej - Kazimierz Wielki

10.

Odpowiedź:

A. Chcieli wysłać poselstwo do Bolesława Krzywoustego odnośnie możliwości zawarcia pokoju

Chcieli zyskać czas na wzmocnienie fortyfikacji

B. Polski władca, o którym mowa w tekście, to Bolesław Krzywousty

C. Ocenia ją jednoznacznie negatywnie. Potępia ją i uznaje - skądinąd słusznie - za wiarołomną

11.

Odpowiedź:

A. Przywilej składu

B. Nakładał na kupcach podążających z południa obowiązek wystawienia swoich towarów w Krakowie

12.

Odpowiedź:

A. Przytoczony tekst zawiera rozkaz wydany przez króla Stefana Batorego

B. Artykuły henrykowskie

C. Francja

13.

Odpowiedź:

A. Barbara

B.  Jan II Zygmunt

C. Nie

14.

Odpowiedź:

A. Potop szwedzki

B. Zwycięstwem

C. Tak - sugeruje fakt, iż w trakcie oblężenia jeden z zakonników miał odprawiać skuteczną mszę błagalną do Boga

15.

Odpowiedź:

A. w okresie rozbicia dzielnicowego

B. wybierano posła i sporządzano dla niego instrukcje

C.

1 - dynastia Habsburgów

2 - dynastia Wettynów

3 - dynastia Romanowów

D. powstanie styczniowe

E.

1 - barok

2 - gotyk

3 - romanizm

16.

Odpowiedź:

We Francji przedrewolucyjnej obciążenia podatkowe ciążyły przede wszystkim na tzw. „stanie trzecim”, utrzymywały pozostałe dwa stany (kler i szlachtę). Po rewolucji wg ryciny wszystkie stany są równomiernie obciążane podatkami.

17.

Odpowiedź:

Opinia przeciwna Targowicy.

A. Krytyka poświęcenia dobra publicznego jakim jest ojczyzna

B. Szukanie haniebnego zysku, na dobru publicznym, co zrobili twórcy Targowicy

18.

Odpowiedź:

A. - 1846

B. - fałszywe jest zdanie 2

19.

Odpowiedź:

A. Wiosna Ludów

B. likwidacji władzy absolutnej

C. w zaborach pruskim i austriackim

20.

Odpowiedź:

1. zabór austriacki

2. zabór rosyjski

3. zabór niemiecki

21.

Odpowiedź:

A. Imperium Osmańskie

22.

Odpowiedź:

Obawa przed uczynienia w Rosji wroga dla Francji, co mogło spowodować sojusz rosyjsko-niemiecki.

Ważniejszą kwestią dla autora listu są sprawy Francuzów mieszkających w wówczas niemieckiej Alzacji i Lotaryngii.

23.

Odpowiedź:

Industrializacja

Wzrost zatrudnienia w rzemiośle, przemyśle i górnictwie oraz handlu i transporcie

Spadek zatrudnienia w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie

24.

Odpowiedź:

A. Austro-Węgry

B. trójprzymierze

C. doprowadziły do wybuchu I wojny światowej

25.

Odpowiedź:

26.

Odpowiedź:

A. plakat Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem

27.

Odpowiedź:

1. Narwik, A

2. Tobruk, D

3. Lenino, B

28.

Odpowiedź:

29.

Odpowiedź:

A. 1956

B. Władysław Gomułka

C. W Polsce i na Węgrzech została zagwarantowana dominacja Związku Radzieckiego

30.

Odpowiedź:

A. generał Charles de Gaulle, prezydent Francji 1959-1969

B. uznanie zachodnich granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej

POZIOM ROZSZERZONY

1.

Odpowiedź:

Odpowiedź:

1. Klejstens

2. Perykles

2.

Odpowiedź:

Śmierć Gajusza Juliusza Cezara - 5

Początek panowania faraona Cheopsa w Egipcie - 1

Zwycięstwo Aleksandra Wielkiego pod Gaugamelą - 4

Klęska Leonidasa w termopilskim wąwozie - 3

Koniec panowania króla Salomona w Palestynie - 2

3.

Odpowiedź:

1. Widoczny łuk triumfalny

2. Jeździec i rydwan z czterema końmi oraz trębacze świadczą o ceremonialnym (triumfalnym) wjeździe

4.

Odpowiedź:

1. Nie jest zgodna

2. Wg niemieckich kronikarzy Bolesław Chrobry uzurpował sobie prawo do korony, inaczej Jan Matejko, który wskazał, że Chrobrego koronował biskup za przyzwoleniem Ottona III

5.

Odpowiedź:

A.

B.

6.

Odpowiedź:

W okresie ok. 1382 i ok. 1437 nie zmieniła się ilość miejscowości, natomiast zwiększyła się ilość miejscowości należących do możnowładztwa, kosztem tych szlacheckich

7.

Odpowiedź:

Działania wojenne w trakcie tzw. Potopu Szwedzkiego (1655-1660)

8.

Odpowiedź:

A. monarchia parlamentarna.

B. „sławetnej rewolucji”

9.

Odpowiedź:

10.

Odpowiedź:

A.  styczniowym

B. Adresat reskryptu był naczelnym wodzem Armii Królestwa Polskiego - fałsz

11.

Odpowiedź:

12.

Odpowiedź:

A. Zamach majowy

B. PPS sprzyjały związki zawodowe, w tym związek zawodowy kolejarzy, który uniemożliwił skuteczny transport wojsk do stolicy

13.

Odpowiedź:

A. Polityka równych odległości

B. Polska polityka zagraniczna wyznawała wówczas zasadę utrzymania równych odległości pomiędzy sąsiadami w postaci Niemiec i ZSRR, przykładem jest zawarcie z oboma państwami paktów o nieagresji

14.

Odpowiedź:

Wrocławskie, Olsztyńskie i Zielonogórskie

Były to województwa, które nie wchodziły w skład II RP, tzw. ziemie odzyskane. Były słabo zaludnione przez Polaków, stąd najwięcej repatriantów

15.

Odpowiedź:

3. Zarówno plakat pierwszy, jak i drugi zostały wydane przez organizacje antyrządowe. - fałsz

4. Symbolika krzyżacka na obu plakatach służy przypomnieniu cywilizacyjnej roli zakonu na ziemiach polskich. - fałsz

Analiza źródeł wiedzy historycznej

16.

Odpowiedź:

Szyk bojowy: falanga

Państwo: Macedonia

17.

Odpowiedź:

18.

Odpowiedź:

19.

Odpowiedź:

20.

Odpowiedź:

1. Jan Karol Chodkiewicz

2. Karol IX Sudermański

21.

Odpowiedź:

1. piechota

2. artyleria

22.

Odpowiedź:

23.

Odpowiedź:

1. Tak

24.

Odpowiedź:

1. powstanie listopadowe do starcie dwóch regularnych armii, w powstaniu styczniowym Polacy walczyki w armii partyzanckiej

2. w powstaniu listopadowym doszło do znacznie mniejszej ilości bitew

W powstaniu listopadowym Polacy mogli wykorzystać złożoną przez Polaków armię Królestwa Polskiego, natomiast w powstaniu styczniowym nie było takiej struktury, stąd partyzancki charakter walk.

25.

Czy spostrzeżenia zawarte w pracy współczesnego historyka są potwierdzeniem informacji o generale Józefie Sowińskim podanych w źródle literackim? Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź:

Nie. W utworze Juliusza Słowackiego Sowiński został przedstawiony jako niezłomny obrońca, gotów w walce oddać życie. Jednak w opisie historyka postawa Sowińskiego jest inna, gdyż jest on gotów na pertraktacje. Różni się także sposób śmierci generała.

Wypracowanie

Temat I

Krzyżacy – krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy? Scharakteryzuj i oceń działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w.

Temat II

Nasze granice? [...] Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną*. Scharakteryzuj udział żołnierzy polskich w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceń wpływ ich czynu zbrojnego na kształt niepodległej Polski.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

4 komentarze

 1. przemek pisze:

  czemu nie ma jeszcze rozwiązań z rozszerzenia, miały byc już wczoraj

 2. Pepe pisze:

  Witam,

  Niestety wasz e-mail nie działa, więc opublikuje ta wiadomosc tutaj.

  Mam wątpliwości co do dwóch pytań z tegorocznej matury PR z historii.
  Proszę o udzielenie odpowiedzi, z góry bardzo dziękuje.

  1. Najpierw zadanie nr 4, to z koronacją Chrobrego.

  Wasza odpowiedź: „2. Wg niemieckich kronikarzy Bolesław Chrobry uzurpował sobie prawo do korony, inaczej Jan Matejko, który wskazał, że Chrobrego koronował biskup za przyzwoleniem Ottona III”

  Nie chodzi czasami o to, iż w rocznikach kwedlinburskich koronacja Chrobrego przypada w roku śmierci cesarza Henryka (1025r.), natomiast w wizji Matejki musi ona w takim razie odbyć się wcześniej gdyż przy koronacji jest choćby cesarz Otto III, który zmarł w 1002r.

  Wydaję mi się że ten brak zgodności polega właśnie na sprzecznym ustaleniu daty koronacji, a nie na uzurpacji, czy stosunku obu cesarzy do Chrobrego, po prostu wizja Matejki nie jest możliwa.

  I na dodatek uważam, że daty śmierci podane na obrazie Matejki nie są podane bezcelowo, odpowiedź chyba musi mieć jakiś związek z tymi datami.

  Co o tym sądzicie?

  2. Pytanie nr 18.

  Należy wymienić trzy czynniki które miały wpływ na udane oblężenia Hannibala.

  Na waszej stronie nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale wszędzie są podane trzy:

  - brak wsparcia z zewnątrz
  - machiny oblężnicze
  - blokada miasta

  Ja natomiast napisałem, ze tym czynnikiem był osobisty udział Hannibala i zagrzewanie żołnierzy do walki. Czy uważacie że może to być poprawnie?

  ---

  Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam;

 3. Roksana pisze:

  Sprzedam rózne przydatne materialy do matury z historii( podręczniki, repetytoria, testy, populatne NOTATKI Z LEKCJI które bardzo ułatwiały naukę ) mi pomogly zdac mature rozszerzoną na 86℅.Chętnie udzielę potad jak przygotować się do tego wcale nie łatwego egzsminu 🙂 Wiecej informacji : roksana.r13@wp.pl

Zostaw własny komentarz