Prezydent uczcił gen. Szeptyckiego, który 90. lat temu ustanowił Święto Wojska Polskiego


W 90. rocznicę ustanowienia Święta Wojska Polskiego Prezydent Bronisław Komorowski odsłonił dziś na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa tablicę pamiątkową poświęconą gen. Stanisławowi Szeptyckiemu .

Odsłonięcie na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa pamiątkowej tablicy poświęconej gen. Stanisławowi Szeptyckiemu / fot. prezydent.pl

Odsłonięcie na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa pamiątkowej tablicy poświęconej gen. Stanisławowi Szeptyckiemu / fot. prezydent.pl

Gen. Szeptycki, piastując funkcję minister spraw wojskowych rozkazem z 4 sierpnia 1923 roku ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Żołnierza Polskiego słowami:

„W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

Treść rozkazu:

Rozkaz Dzienny Nr 126
Ministerstwa Spraw Wojskowych
Warszawa, dnia 4 sierpnia 1923 roku

Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski.
Uroczystości świąteczne obejmują:
a) w przeddzień Święta Żołnierza o godz. 20-ej capstrzyk orkiestr wojskowych na ulicach miasta garnizonowego;
b) w dzień święta przed południem przegląd wojsk z nabożeństwem i błogosławieństwem;
c) po południu uroczystości ogólno-narodowe;
d) uroczysty’ wieczorny apel.

Wojsko Polskie na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim wkracza do Katowic, 22 czerwca 1922 r.

Wojsko Polskie na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim wkracza do Katowic, 22 czerwca 1922 r.

Przegląd załogi odbywa się w każdym garnizonie o godz. 9-ej. Przegląd ten odbywa się w oczach społeczeństwa, by pokazać, że wojsko jest „Tarczą i obroną Ojczyzny” i ma dać dowód tężyzny, gotowości bojowej i ducha wojska. W przeglądzie biorą udział wszystkie wojska garnizonu z chorągwiami (sztandarami) w ubiorze polowym ze sprzętem i uzbrojeniem bojowem. Przeglądu dokonywa najstarszy stopniem i starszeństwem dowódca wojska.
Na przegląd zaprasza komendant garnizonu duchowieństwo, przedstawicieli władz rządowych i samorządnych, stowarzyszenia społeczne, oraz przedewszystkiem uczestników powstań o niepodległość Ojczyzny.
Uroczystości popołudniowe mają charakter obywatelski. Żołnierz bierze w nich udział oddzielnie lub w zwartych oddziałach, względnie jako delegacje wysłane na rozkaz komendanta garnizonu; jednak zawsze w ubiorze polowym (z bronią białą). Pododdziały honorowe, które mają wystąpić w czasie uroczystości popołudniowych występują w ubiorze polowym (uzbrojeniu bojowem).
Apel wieczorny odbywa się o godz. 22.30 w obecności oficera. Celem utrwalenia w oddziałach pamięci poległych na polu walki towarzyszy broni, którzy najwięcej się odznaczyli, czy jakoteż dla zachowania tradycji pamiętnych walk w obronie Ojczyzny, podczas wieczornego apelu przy odczytywaniu listy obecnych, wywołuje się nazwiska tych żołnierzy kompanji, (bat. szwadr.), którzy najwięcej odznaczyli się w bojach i zginęli śmiercią walecznych. Po wywołaniu nazwiska poległego, najstarszy z podoficerów występuje z szeregu i melduje, że wywołany ……………… poległ śmiercią walecznych w bitwie pod …………….w r. …………
W dniu Św. Żołn. ukarani aresztem koszarowym i lekkim – kary nie odbywają.
[...]

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz