Konferencja: Elity komunistyczne w Polsce, Lublin 19–20 września 2013 r. [program]


W dniach 19-20 września w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Elity komunistyczne w Polsce”.

elity plakatKonferencja organizowana jest przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Zakład Historii Społecznej XX wieku oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „LIBRA”. Poniżej przedstawiamy pełen  harmonogram wystąpień.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką polskich elit komunistycznych do wzięcia udziału w konferencji.

Program konferencji: 

Miejsce obrad: budynek Wydziału Humanistycznego UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin

Czwartek, 19 września

 • Uroczyste otwarcie: 10.00–10.15 
 • Sesja plenarna:  10.15-12.15

Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego

prof. Zbigniew Zaporowski – UMCS

Posłowie komunistyczni w Sejmie II Rzeczypospolitej

prof. Ołeksandr Zajcew – Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Podziały frakcyjne w KPZU (Фракційні поділи в КПЗУ)

dr Ołeh Murawskyj – Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakiewycza NAN Ukrainy we Lwowie

Liderzy KPZU – szkic do portretu socjalno-politycznego (Лідери КПЗУ: штрихи до соціально-політичного портрету)

prof. Ihor Solar – Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakiewycza NAN Ukrainy we Lwowie

Kierownictwo Sel-Robu – legalnej przybudówki KPZU (Керівництво Сельробу - легальної прибудови КПЗУ)

prof. Janusz Wrona – UMCS

Elity kryptokomunistyczne w partiach satelickich

Dyskusja

przerwa kawowa 12.15-12.30

Promocja książki: 12.30-13.30

„PPR, GL/AL na ziemiach polskich 1942-1944/1945”, pod red. K. Kaczmarskiego i M. Krzysztofińskiego, IPN Rzeszów 2013

Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego

 • Obiad 13.30-14.30
 • Obrady w sekcjach: 14.30-18.10

Sekcja  1: Elity centralne      

Sala nr 17    

mgr Konrad Ruzik – Uniwersytet Warszawski

Kadra kierownicza Komunistycznego Związku Młodzieży Polski (KZMP)

dr Paweł Libera – IH PAN

Kierownictwo Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PPR/PZPR (1945-1990)

mgr Michał Siedziako – IPN Szczecin

Partia wybiera – Polacy głosują. Jak wyłaniano Sejm PRL

Dyskusja

przerwa kawowa:    15.50-16.10

dr Elżbieta Kowalczyk – IPN Warszawa

Walki frakcyjne w Komunistycznej Partii Polski na przykładzie warszawskiej organizacji partyjnej

mgr  Robert Spałek – IPN Warszawa

U źródeł PZPR: walka frakcji „moskiewskiej„ i ”krajowej” (od wyboru Władysława Gomułki na sekretarza KC PPR, poprzez jego aresztowanie i internowanie, aż po powrót do władzy).

Piotr Kuligowski – UAM w Poznaniu

Nacjonalizm wśród PRL-owskich elit na przykładzie koterii „partyzantów”

mgr Przemysław Gasztold-Seń – BEP IPN

Dogmatyczna fronda w PZPR. Działalność Katowickiego Forum Partyjnego w 1981 r.

Dyskusja

Sekcja  2: Elity wojewódzkie i lokalne     

Sala nr 18            

dr Katarzyna Zawadka – IPN Lublin

Lubelska elita partyjna w latach 1948-1956 na przykładzie Egzekutywy KW PZPR w Lublinie

mgr Marcin Sroka – Uniwersytet Opolski

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu jako lokalna elita władzy

mgr Sebastian Drabik – IPN Kraków

Gremia kierownicze PZPR w województwie krakowskim w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych

dr Michał Mroczek – IPN Lublin

Aparat kierowniczy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie 1975-1989. Próba charakterystyki zbiorowości

Dyskusja

przerwa kawowa  16.10-16.30

dr Mariusz Krzysztofiński – IPN Rzeszów

Władysław Kruczek - „szara eminencja” KW PPR w Rzeszowie

dr Paweł Róg – IPN Rzeszów

Działalność polityczna Cecylii Błońskiej w latach 1944-1968. Przyczynek do biografii

mgr Maciej Hubka – AP w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Maz.

„Elity trzech epok”. Działacze piotrkowskiego ruchu komunistycznego w latach 1918-1948

dr Andrzej Wróbel – AP w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Maz.

Roman Tuchowski (1895-1979). Od gorącego patrioty do zagorzałego komunisty

Dyskusja

 • Kolacja i spotkanie integracyjne  19.00

„Kabaret”, ul. Weteranów 28/2 

Piątek, 20 września

 • Obrady w sekcjach:  9.30-13.30

Sekcja 3: Biografie 

Sala nr 17

mgr Radosław Kurek – IPN Kraków

Roman Romkowski – miejsce i rola w aparacie władzy (1944-1954)

mgr Katarzyna Rembacka – IPN Szczecin

Wykluczony, skarcony, zmarginalizowany? Załamanie kariery politycznej Leonarda Borkowicza w 1950 roku – studium przypadku

dr Rafał Drabik –  IPN Lublin

Władysław Kozdra - I sekretarz KW PZPR, minister, poseł na Sejm PRL

mgr Sebastian Sochaj – UMCS

Zofia Grzyb jako przykład „fasadowej elity”. Próba analizy wizerunku propagandowego w okresie kryzysu politycznego (1980-1983)

Dyskusja

 • przerwa kawowa:  11.10-11.30

mgr Rafał Jarosz – IPN Lublin

Docent „Stalin”. Sylwetka Wsiewołoda Wołczewa

mgr Marek Juzepczuk – UMCS

Działalność Stefana Staszewskiego jako kierownika Wydziału Prasy i Wydawnictw KC PZPR

mgr Michał Przeperski – Instytut Historii PAN

Mieczysław Rakowski a środowisko dziennikarskie lat siedemdziesiątych

dr Konrad Rokicki – IPN Warszawa

Jerzy Putrament – towarzysz od literatury

Dyskusja

Sekcja 2: Elity wojewódzkie i lokalne :

Sala nr 18

mgr Piotr Rybarczyk – IPN Bydgoszcz

Pierwsi sekretarze zakładowej organizacji partyjnej przy aparacie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Bydgoszczy w latach 1945-1990

mgr Rafał Łatka – Uniwersytet Jagielloński

Najważniejsi funkcjonariusze krakowskiej bezpieki w czasie wizyt Jana Pawła II w Krakowie

mgr Michał Palczyński – Uniwersytet Wrocławski

Związek Walki Młodych na „Dzikim Zachodzie”. Członkowie ZWM na Dolnym Śląsku 1945-1948

mgr Ryszard Czaderna – Uniwersytet Wrocławski

Kryteria naboru i proces rekrutacji słuchaczy Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej: teoria i praktyka oraz konsekwencje dla aparatu Partii. Na przykładzie Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej PZPR we Wrocławiu w latach 1949-1954

Dyskusja

 • przerwa kawowa:  11.10-11.30

dr Tomasz Czarnota – UMCS

Kierownictwo pionu archiwalno-historycznego w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie w latach 1948-1956

dr Marcin Kruszyński – IPN Lublin

Partia na uniwersytecie. Działalność aktywu Koła PPR/Komitetu Uczelnianego PZPR na przykładzie UMCS w Lublinie (1947-1989)

mgr Sylwia Szyc – UMCS

Kadra kierownicza Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie (1950-1973)

mgr Ewa Bednarczyk – Archiwum Państwowe w Lublinie

Kierownictwo partyjne wobec wyborów w 1989 r. na przykładzie KW PZPR w Lublinie

Dyskusja

 • Obiad 13.30-14.30
 • Obrady plenarne    14.30-16.10

Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego

mgr Natalia Jarska – IH PAN, IPN

Kobiety w elitach centralnych i lokalnych PPR i PZPR w latach 1944-1956

dr Mirosław Szumiło – UMCS

Elita PPR i PZPR w latach 1944-1970 – zarys problematyki badawczej

mgr Marcin Żukowski – IPN Gdańsk

„Skrywane elity” etatowego aparatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948-1990)

dr Dariusz Magier – Archiwum Państwowe w Lublinie, UP-H w Siedlcach

Elity komunistyczne prowincji polskiej w latach 1975-1989. Próba zdefiniowania i analiza metod kreowania

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

patronat medialny sprawuje historia logo

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

2 komentarze

 1. Gorol pisze:

  Czy osoba nie będącą uczestnikiem może przyjść na sekcję, by posłuchać referatów? 🙂

 2. Sylwia Sz. pisze:

  Oczywiście. Konferencja ma charakter otwarty i jest doskonałą okazją by wymienić się poglądami z osobami zajmującymi się na co dzień tą problematyką.

Zostaw własny komentarz