Powrót średniowiecznego rękopisu do Biblioteki Narodowej


1415201480Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie decyzji niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowało niedawno, że uznawany za zniszczony w czasie drugiej wojny światowej, bezcenny średniowieczny rękopis kazań powróci do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Jak informuje strona internetowa Biblioteki Narodowej, początkowo obiekt został zidentyfikowany w katalogu elektronicznym zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Dreźnie. Po otrzymaniu takiej informacji, MKiDN wysłało na miejsce eksperta w celu zweryfikowania jego pochodzenia. Oględziny potwierdziły przypuszczenie, że jest to zaginiony dokument z przedwojennych zbiorów BN.

Rękopis powstał w pierwszej połowie XV w. i liczy 212 kart (zawierających pisma teologiczne w języku łacińskim). Należał do zbioru biblioteki wikariuszy przy kolegiacie w Wiślicy i był tam przechowywany aż do początku XIX w. Następnie trafił do Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, skąd został zagrabiony przez władze carskie wraz innymi kolekcjami bibliotecznymi i włączony do Cesarskiej Biblioteki Publicznej.

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, na mocy Traktatu Ryskiego z 1921 roku został zwrócony Polsce wraz z innymi rękopisami wywiezionymi do Petersburga. W zbiorach Biblioteki Narodowej pozostał do Powstania Warszawskiego, kiedy to został wywieziony wraz z niewielką liczbą innych zbiorów BN do Grabicza, a następnie trafił do Moskwy, zasilając zbiory ówczesnej Biblioteki im. Lenina. W 1958 roku obiekt został omyłkowo rewindykowany z Moskwy do biblioteki w Dreźnie (SLUB), gdyż uznano go za część zbiorów drezdeńskich zarekwirowanych w 1946 roku przez władze sowieckie.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz