dr Grzegorz Michalak

Absolwent Historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2016; studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy pt. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie 1815-1918) i Podyplomowych Studiów Varsavianistycznych w Instytucie Historycznym UW (2013). W trakcie studiów doktoranckich uczestnik programu MOST w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu (rok akademicki 2012/2013).

Publikuje również na łamach "Saeculum Christianum", "Seminare. Poszukiwania naukowe", "Jednota", "Midrasz" oraz innych pism naukowych i popularnych.

Zainteresowania naukowe: historia polskiego protestantyzmu, szeroko pojęta historia Warszawy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych i przestrzeni miejskiej, działalność pruskich władz zaborczych w okresie 1796-1806 oraz dzieje Żydów w miastach mazowieckich - począwszy od osadnictwa, przez relacje polsko-żydowskie, a skończywszy na ich zagładzie.

Artykuł autorstwa:

Warszawskie nekrologi z początku XIX wieku

Warszawskie nekrologi z początku XIX wieku

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że dziś tak naprawdę nie przywiązuje się wagi do nekrologów. Są proste i zawierają jedynie informacje kto, gdzie, kiedy. Tymczasem nie zawsze tak było - dwieście lat temu wiele z nich przykuwało uwagę.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie organizatorem XXIV OZHS

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie organizatorem XXIV OZHS

Sejmik studentów i doktorantów, obradujący podczas XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Toruniu, wybrał organizatora XXIV OZHS. W przyszłym roku młodzi adepci historii spotkają się tym razem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zanim doszło do głosowania nad kandydaturą przyszłorocznego organizatora OZHS, podsumowano tegoroczną edycję. Na początku głos zabrał prof. Waldemar Rozynkowski, Dyrektor Instytutu Historii i […]

Od kiedy świętujemy Boże Narodzenie i ile w nim świąt pogańskich, a ile tradycji chrześcijańskiej? Relacja z promocji książki pt. Prawdziwe początki Bożego Narodzenia

Od kiedy świętujemy Boże Narodzenie i ile w nim świąt pogańskich, a ile tradycji chrześcijańskiej? Relacja z promocji książki pt. Prawdziwe początki Bożego Narodzenia

Powyższe pytania pojawiają bardzo często się w dyskusji akademickiej. Świętowanie tego ważnego wydarzenia utrudnia nieznajomość dokładnej daty przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, a powszechne skojarzenia ze starożytnymi pogańskimi świętami solarnymi stawiają dodatkowe znaki zapytania. Wielu odpowiedzi może udzielić najnowsza książka autorstwa ks. Józefa Naumowicza pt. Prawdziwe początki Bożego Narodzenia, której promocja miała miejsce 18 grudnia […]

Powrót średniowiecznego rękopisu do Biblioteki Narodowej

Powrót średniowiecznego rękopisu do Biblioteki Narodowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie decyzji niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowało niedawno, że uznawany za zniszczony w czasie drugiej wojny światowej, bezcenny średniowieczny rękopis kazań powróci do zbiorów Biblioteki Narodowej. Jak informuje strona internetowa Biblioteki Narodowej, początkowo obiekt został zidentyfikowany w katalogu elektronicznym zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Dreźnie. Po otrzymaniu takiej informacji, MKiDN […]

Dymisje po pogrzebie stalinowskiego prokuratora

Dymisje po pogrzebie stalinowskiego prokuratora

W dniu dzisiejszym minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak odwołał dowództwo garnizonu w Koszalinie, które zezwoliło na uroczysty pogrzeb z salwą honorową stalinowskiego prokuratora Wacława Krzyżanowskiego. Zmarły był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, ale jego zasługi w budowaniu Polski ludowej są bardziej urozmaicone - znany jest chociażby z tego, że będąc prokuratorem domagał się kary śmierci dla […]

Propaganda niemiecka i sowiecka w latach 1939-1945 na przykładzie „Nowego Kuriera Warszawskiego” i lwowskiego „Czerwonego Sztandaru”

Propaganda niemiecka i sowiecka w latach 1939-1945 na przykładzie „Nowego Kuriera Warszawskiego” i lwowskiego „Czerwonego Sztandaru”

Prasa gadzinowa spełniała ogromną rolę w procesie podporządkowania sobie społeczeństwa polskiego na terytoriach zdobytych przez Trzecią Rzeszę i Związek Sowiecki we wrześniu 1939 roku. Pod okupacją niemiecką wychodziło wiele wydawnictw prasowych redagowanych przez Niemców oraz kolaborujących z nimi Polaków. Ukazywały się takie tytuły jak: „Nowy Kurier Warszawski„, „Kurier Częstochowski„, „Goniec Krakowski„, ”Dziennik Radomski”, ”Goniec Codzienny”, […]

Relacja z seminarium „Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920”

Relacja z seminarium „Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920”

10 września 2014 roku w Polin - Muzeum Historii Żydów Polskich odbyło się międzynarodowe seminarium w formie konferencji poświęcone dziejom Żydów na ziemiach polskich w trakcie I wojny światowej, gdzie podjęto problematykę m.in.: sytuacji ludności cywilnej, udziału Żydów w formacjach wojskowych i późniejszych losów weteranów, a także działalności artystów i fotografów pochodzenia żydowskiego, których prace […]