II Noc Humanistów


Zagadki, gry historyczne, archeologia eksperymentalna, robaki w uszach czy święci ludowi- to tylko niektóre z tematów prezentacji i wykładów tegorocznej edycji Nocy Humanistów.

Tydzień po Europejskiej Nocy Muzeów, po raz drugi Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych we Wrocławiu organizuje „Noc Humanistów”. Zaproszeni są wszyscy sympatycy szeroko rozumianej humanistyki, niezależnie od wieku. Noc Humanistów została wsparta również przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, który ufundował gry historyczne w ramach nagród.

W czasie wykładów otwartych będzie można się dowiedzieć np. czy można zostać świętym, nie będąc uznawanym przez Kościół Katolicki? Mgr Karolina Baraniak będzie odpowiadać na przykładzie Santos Populares tzw. świętych ludowych. Czy historyk sztuki też może być detektywem? Oczywiście, że tak! Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci? Nie tylko w tym dziele kryją się zagadki, na podstawie średniowiecznej sztuki z obszaru pogranicza Polski i Czech prof. dr hab. Romuald Kaczmarek z Instytutu Historii Sztuki, będzie prezentował tajemnice tych dzieł i zagadki, które towarzyszyły im przez wieki.

dr Marcin Czub z Instytutu Psychologii przedstawi wykład „Magia i moc rzeczywistości wirtualnej”. Uczestnicy będą mogli się sami przekonać jak leczy się fobie oraz jak odwraca się uwagę od bólu. W trakcie demonstracji będą mogli zetknąć się z wirtualnymi pająkami czy też wysokościami.

Oprócz otwartych pokazów, prezentacji i wykładów, będzie gratka dla osób lubiących zagadki kryminalne i gry miejskie. Instytut Psychologii przygotował w tegorocznej edycji larp, którego akcja będzie się odbywała w ST. Elisabeth Gimnasium (Arletiusstrasse 1). Śledztwo w klimatach przedwojennego Breslau zapowiada się intrygująco.

Zainteresowanych w każdym wieku zapraszamy 23 maja (sobota) do siedziby dwóch Instytutów: Pedagogiki i Psychologii, plac Dawida 1, od godziny 18.00.

PROGRAM II NOCY HUMANISTÓW
II Noc humanistów
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii ul. Dawida 1
23 maja 2015

Cz. I – 18.00-19.00
sala 18.
Archeologia eksperymentalna i rekonstrukcyjna
(krzemieniarstwo, garncarstwo, rogownictwo, włókiennictwo, obróbka metalu) – krótka prelekcja wraz z pokazami poszczególnych technik (prowadzenie studenci Instytutu Archeologii).

Pokazy dawnych technik obróbki krzemienia, lepienia naczyń ceramicznych, obróbki kości, rogu (amulety, broń, narzędzia), plecionkarstwo, tkactwo, powroźnictwo. Poszczególni rekonstruktorzy służą wyjaśnieniami i opowiadają o swojej archeologicznej pasji wskazując jednocześnie, jak duże znaczenie w badaniach ma eksperyment.

Sala 21.
mgr Krzysztof Dobrowolski (Instytut Kulturoznawstwa, Centrum Sztuki WRO).

„Nowe media i sztuka”

Za sprawą stworzonego przez absolwentów Kulturoznawstwa UWr, w roku 1989, Biennale WRO, Wrocław jest postrzegany jako „polska stolica nowych mediów”. Od 2008 roku we Wrocławiu funkcjonuje również Centrum Sztuki WRO, prezentujące na bieżąco wystawy najważniejszych artystów wykorzystujących narzędzia cyfrowe i tworzących dzieła odnosząc się do zjawisk technosfery, komentujących współczesną zmediatyzowaną rzeczywistość. To właśnie we WRO odbywają się zajęcia kulturoznawcze. Prezentacja Nowe media a sztuka to krótka opowieść o sztuce współczesnej, bogato ilustrowana przykładami prac wideo, instalacji, performansów, projektów sieciowych i interaktywnych odnoszących się do zagadnień kulturoznawczych, związanych z rozwojem cywilizacyjnym oraz... naturą.

Sala 22.
mgr Izabela Baron (Katedra Muzykologii)
„Dlaczego po obejrzeniu reklam telewizyjnych często mamy w uszach robaka? - opis przyczyn i skutków zjawiska earworm w spotach reklamowych”

Przedmiotem prezentacji jest muzyka w reklamach telewizyjnych. Występujące często na tym polu zjawisko „earworm” (ang. robak uszny) polega na tym, że zasłyszana w spotach muzyka zapada telewidzowi w pamięci na tyle, że pamięta on zasłyszaną melodię na długo po obejrzeniu wybranej reklamy. Słuchacz potrafi bezbłędnie ją zanucić, choć nie jest wymagane pamiętanie, z jakiej reklamy pochodzi dana melodia. Referat oparty jest na badaniach własnych przeprowadzonych w 2013 roku. Podczas wystąpienia wyświetlane będą wybrane reklamy emitowane w Polsce w latach 2008-2014, istotny będzie także czynny udział publiczności.

Sala 39.
dr Ewa Jurczyk (Instytut Pedagogiki) i mgr Justyna Suchacka (Instytut Pedagogiki)
„Grywalizacja w edukacji”

Trudno zaprzeczyć, że gry są niezwykle popularnym zjawiskiem w kulturze współczesnej. Pierwszy aspekt popularności grywalizacji jest związany z naturą człowieka, gdyż gry i mechanizmy z nimi powiązane fascynują ludzi od tysiącleci. Co więcej są one niezbywalnym elementem kultury pojawiającym się w każdej znanej cywilizacji. Mogą stanowić też interesującą przestrzeń działań edukacyjnych. Podczas spotkania „Grywalizacja w edukacji” przedstawione zostaną pomysły i wyniki badań prowadzonych w Instytucie Pedagogiki UWr.
Sala 44.
dr Martyna Pryszmont-Ciesielska (Instytut Pedagogiki)
„Macierzyństwo Unplugged – pięć historii”

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną efekty zrealizowanego projektu badawczego. Jednym z nich jest materiał filmowy „MACIERZYŃSTWO UNPLUGGED. Pięć historii”, który przedstawia historie kilku matek marginalizowanych społecznie. Scenariusze etiud filmowych przygotowane zostały na podstawie wywiadów badawczych przeprowadzonych z matkami przez zespół pięciu badaczek z UWr. i odegrane przez studentki PWST we Wrocławiu.

Cz. II Godz. 19.00. – 20.00.
sala 21
dr Magdalena Barbaruk (Instytut Kulturoznawstwa)
„Błędne mapy, czyli film jako badanie i przedstawienie”

Tematem zaprezentowanego podczas Nocy Humanistów filmu dokumentalnego Błędne mapy jest La Mancha, rozumiana nie tyle jako konkretne miejsce na mapie Hiszpanii co „ziemia literatury”, gdzie wciąż żywe jest dziedzictwo Cervantesa. Wędrowanie po Trasie Don Kichota, rozmowy z cervantystami, obserwowanie sposobów życia manchegos staje się okazją do snucia refleksji na temat bardziej fundamentalny: czym jest „życie na miarę literatury”. Na tle tradycyjnie uprawianej humanistyki film wyróżnia się wykorzystaniem nowatorskiej, nieoddzielnej od treści, formy. Równie ważną rolę odgrywa w nim słowo, obraz i muzyka. Autorka filmu, kulturoznawczyni, Magdalena Barbaruk, opowie o badaniach w La Manchy i pracą nad realizacją filmu: jak eksperymentalna metoda badań i sposób przedstawienia ich rezultatów służyć mogą realizacji zadań humanistyki.
Sala 22.
dr Ryszard Poprawy (Instytut Psychologii)
„Stres jako nieodłączny towarzysz życia. Jak sobie z nim radzić, aby żyć szczęśliwie?”

Wykład poświęcony tematyce stresu i radzeniu sobie z nim. Odpowiada na pytania i porusza zagadnienia: Czym jest stres? Jak jego doświadczmy? Jak przebiega reakcja na stres? Jakie mogą być jego skutki? Dlaczego i kiedy zagraża naszemu zdrowiu i przystosowaniu? Rodzaje życiowych stresorów. Czym jest stres traumatyczny (urazowy)? Od czego zależy doświadczanie stresu i radzenie sobie z nim? Adaptacyjne i nieadaptacyjne strategie radzenia sobie. Kto najlepiej radzi sobie ze stresem a kto ma z tym problem?
Sala 39.
Salon gier historycznych (do 21.00)
(prowadzenie studenci różnych kierunków z Instytutu Historycznego)

Pod okiem doświadczonych instruktorów będzie można rozegrać kilka pasjonujących partii na różnych planszowych grach historycznych. Śmiałkowie, którzy podejmą to wyzwanie przeniosą się w inny czas i miejsce aby wśród przyjaciół przeżyć pasjonujące przygody i zdobywać wiedzę o przeszłości, co jak wiemy z praktyki okaże się przyjemne i zaskakująco naturalne. Zabawa adresowana jest do dzieci i młodzieży w różnym wieku.
Sala 44.
dr Paweł Duma (Instytut Archeologii)
„Cmentarzyska, zamki, świątynie. Wrocławska archeologia w Polsce i na świecie – prezentacja multimedialna”

Bogato ilustrowana prezentacja multimedialna ukazująca wyniki badań prowadzonych przez wrocławskich archeologów w Polsce i na świecie. Cmentarzyska i świątynie prekolumbijskiego Peru, grobowce starożytnego Egiptu, średniowieczne warownie i miasta Europy, rzymskie obozy wojskowe Dacji i Mezji. Obozowiska łowców mamutów i reniferów, cmentarzyska barbarzyńskich wojowników, osady pierwszych rolników, kurhany z epoki brązu. Te i wiele innych rodzajów stanowisk badamy.

Cz. III Godz. 20.00. – 21.00.

Sala 21.
mgr Zofia Komuszyna (Katedra Muzykologii)
„Jazzowe aranżacje polskiej muzyki folkowej”

Co ma wspólnego jazz z folklorem? Gdzie odnaleźć można folkowe inspiracje w muzyce? Jakie są powody sięgania jazzmanów do folkloru muzycznego? Prezentacja będzie próbą odpowiedzi na te pytania.
Sala 22.
dr Grzegorz Dąbrowski (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej)
„Muzyka jako istota kultury”

Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na adaptacyjną funkcję muzyki w kulturze. Innymi słowy, wskazanie na te elementy muzyki, które wręcz definiują kształt danej kultury czy kręgu kulturowego, a tym samym uwypuklają jej odmienność. Wiedza na ten temat, czyli w efekcie różnorodności muzycznej człowieka, nie tej stylistycznej, ale kulturowej, sprzyja m.in. refleksji na temat tego, że naturę ludzką w dużej mierze określa praktyka kulturowa. Kultura, poprzez praktykowaną na jej gruncie muzykę, sprawia na przykład, że postrzegamy czarnoskórych mieszkańców Afryki jako szczególnie rozwiniętych w poczuciu rytmu oraz predyspozycjach ruchowych, mieszkańców Indii jako wyjątkowo zdolnych do zmysłowego postrzegania rzeczywistości, a Europejczyków jako skoncentrowanych na liczbie, mierze i proporcji, co znacząco przyczyniło się do powstania i rozwinięcia cywilizacji technicznej.
Sala 44.
prof. dr hab. Romuald Kaczmarek (Instytut Historii Sztuki)
„Historyk sztuki jako detektyw”

Nie tylko w Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci można doszukiwać się zagadek, których rozwikłanie ma sensacyjny posmak. Na przykładzie kilku dzieł sztuki średniowiecznej z obszaru Polski, Czech i Śląska zostaną zaprezentowane zaskakujące wyniki badań i sposoby dochodzenia do nich.

Cz. IV Godz. 21.00. – 22.00.

sala 21.
dr Daniel Wojtucki (Instytut Historyczny)
„O duchach w cieniu śląskiej szubienicy”

(Rzemiosło katowskie, miejsca straceń i powracający zmarli na wczesnonowożytnym Śląsku)
Miejski kat jako jedyny mógł przebywać bezkarnie na placach straceń, na których eliminowano szkodliwe społecznie jednostki. Szubienica i jej otoczenie według dawnych wierzeń stanowiło też miejsce, gdzie gromadziły się złe moce. Interwencji kata i jego ludzi wymagały również sytuacje, kiedy osobę zmarłą podejrzewano o powrót z zaświatów i szkodzenie żyjącym.
Sala 22.
mgr Karolina Baraniak (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej)
„Ikony popkultury, wyjęci spod prawa i niewolnicy, czyli święci ludowi w latynoamerykańskim wydaniu”

Czy można zostać świętym, nie będąc uznawanym przez Kościół Katolicki? Przykład Santos Populares – świętych ludowych - z latynoamerykańskiego kręgu kulturowego pokazuje, iż jest to możliwe. Co więcej, przywilejem tym dysponują zarówno zwykli ludzie, zmagający się z codziennymi problemami, w tym młoda matka, samotnie wychowująca dziecko (Difunta Correa), celebryci z pierwszych stron gazet (Evita, Gilda Bianchi), jak osoby mające niejedno na sumieniu (Pablo Escobar), pozostające na bakier z prawem (Gauchito Gill, Jesus Malverde). Wystarczy tylko, iż cieszą się szacunkiem i wdzięcznością swoich rodaków za okazany im przejaw serca bądź dobrej woli.
Sala 39
dr Marcin Czub (Instytut Psychologii)
„Magia i moc rzeczywistości wirtualnej”

Przedstawione zostaną główne zastosowania rzeczywistości wirtualnej w psychologii, takie jak terapia fobii, oraz odwracanie uwagi od bólu. Uczestnicy w trakcie demonstracji będą mogli zetknąć się z wirtualnymi pająkami, czy wysokościami – przykładami środowisk wykorzystywanych w desensytyzacji VR. Następnie przedstawione zostaną ograniczenia VR, potencjalne negatywne efekty uboczne stosowania VR, takie jak choroba lokomocyjna. Przedstawione zostaną także możliwe środki zaradcze pozwalające zminimalizować owe efekty uboczne.
Sala 44.
Międzywydziałowe Koło Naukowe Badań nad Kulturą i Sztuką Świata Starożytnego Filary Świata, działające przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
„Tajemnice rekonstrukcji zabytków starożytnych cywilizacji”

W prezentacji przedstawiona zostanie praca historyka sztuki nad rekonstrukcjami w kontekście zdobytych umiejętności i wiedzy na podstawie analizy stylistyczno-porównawczej.
Główna część wystąpienie będzie miała na celu ukazanie konkretnych przykładów powstałych rekonstrukcji, dotyczących obiektów z całego świata:
Rzeczywiste: rekostruujące konkrety zabytków in situ, w naturalnej skali, np. Pałac w Knosos, rzymskie zabudowania, jaskinie Adżanty, rzeźba grecka, świątynia buddyjska w Pekinie i inne.
Manualne i multimedialne: przedstawienie możliwości wykorzystywania nowoczesnej technologii oraz warsztatem historyka sztuki przy tworzeniu nowoczesnych form rekonstrukcji.

LARP organizowany przez dr Dorotę Chmielewską (Instytut Psychologii), odbywający się w całym budynku podczas trwania imprezy (19.00. – 22.00.)

W zeszłym roku zaprosiliśmy Państwa na larp (nieco)psychologiczny – „Tajemnice Schuhbrücke 49” - nawiązując do adresu Szewska 49, który miłośnikom opowieści o dawnym Wrocławiu kojarzy się z tam mieszczącym się Komisariatem Policji i komisarzem Eberhardem Mockiem z powieści Krajewskiego. W tym roku akcje przenosimy do St. Elisabeth Gimnasium (Arletiusstrasse 1) gdzie z uwagi na specyfikę kryminalnej zagadki będzie toczyło się tegoroczne śledztwo. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią grać w larpy, gry miejskie, gry narracyjne, zapraszamy tych, których interesuje klimat przedwojennego Breslau, a także wszystkich których zainteresuje nasza propozycja. Można zapisać się na grę wcześniej i odegrać jedną z kluczowych ról, można również pojawić się na grze w trakcie trwania Nocy Humanistów.
Grę przygotowują psycholodzy - proszę zatem spodziewać się, że to właśnie serca i umysły obrońców prawa i złoczyńców będą głównym polem bitwy sił dobra i zła - niemniej jednak wspaniały gmach Instytutu Psychologii i Instytutu Pedagogiki również odkryje przed Państwem kilka swoich tajemnic.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/events/805913209463304/

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Dante pisze:

    Dla mnie humanizm wiążę się nierozłącznie z ludźmi którzy mordowali w imię „zaszczytnych” idei tejże wiary.
    A więc wspaniała nazwa.

Zostaw własny komentarz