Publikacja poświęcona życiu i działalności historyka – prof. Adama Galosa – zapowiedź


Wrocławskie środowisko akademickie historyków zapowiedziało wydanie w przyszłym roku książki wspominkowej upamiętniającej aktywność wybitnego badacza dziejów - profesora Adama Galosa.

Adam_Galos

Prof. dr hab. Adam Galos

Inicjatorzy przedsięwzięcia, podejmując się zadania opisania życia Profesora, pragną stworzyć zbiór opowiadań – wspomnień, które będą przydatne dla przyszłego biografa. Dlatego za pośrednictwem Redakcji Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka” zapraszają przyszłych autorów do współpracy. Na stronie internetowej tego czasopisma zamieścili list, który kierują do wszystkich tych osób, które znały Adama Galosa. Profesor miał kilkuset uczniów, wielu przyjaciół i znajomych. Inicjatorzy żywią więc nadzieję, że te osoby zapragną podzielić się swoimi wspomnieniami i refleksjami. Oczekują zarówno penegiryków jak i tekstów krytycznych. Współtwórcy przewidują wydanie jednej książki w tradycyjnej wersji papierowej oraz publikacje artykułów na stronie internetowej. Termin nadsyłania prac to 31 stycznia 2016 r. Publikacja planowana jest na 11 kwietnia 2016 r. – rocznicę śmierci Historyka. Teksty będzie można nadsyłać nawet po wydrukowaniu książki – trafią one wtedy na stronę internetową.

Wszystkie materiały należy przesyłać na adres mailowy: ksiegagalos@gmail.com

Profesor Adam Galos – urodził się 22 lipca 1924 roku w Krakowie. W okresie trwania II wojny światowej aktywnie działał w AK, gdzie zajmował się m.in. redagowaniem konspiracyjnego pisma „Na placówce„. Po zdaniu egzaminu maturalnego podjął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magisterium uzyskał w 1946 roku. W tym samym roku zatrudnił się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z tym ośrodkiem akademickim związał swe losy aż do końca życia. Tu też przeszedł wszystkie etapy kariery akademickiej. Swoje zainteresowania badawcze skupił na historii Niemiec i Polski w XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości obszarów Śląska i Galicji. Spod jego pióra wyszło przeszło 660 pozycji. Profesor interesował się też edytorstwem źródeł historycznych. Był także wieloletnim redaktorem naczelnym wspomnianego wyżej czasopisma naukowego Śląskiego Kwartalnika Historycznego ”Sobótka”. Zmarł 11 kwietnia 2013 roku przeżywszy 89 lat.

Źródło wiedzy:

http://sobotka.uni.wroc.pl/category/aktualnosci/

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz