Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty? - zaproszenie


Między 7 a 8 grudnia Instytut Studiów Politycznych PAN zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Gra o świat: w stronę nowej Jałty?, która odbędzie się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Konferencja odbywa się pod patronatem portalu historycznego historia.org.pl.

logo kolorowe (1)Konferencja nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie. Miejsce tego spotkania – Krym – jest miejscem z dzisiejszej perspektywy o znaczeniu symbolicznym. Fakt ten powinien skłaniać do refleksji nad ewentualnością tworzenia się nowego porządku świata, który w skrócie można określić mianem „Jałty-bis„. Te siedemdziesiąt lat, które upłynęło od jałtańskiego spotkania Wielkiej Trójki, przynosi niezwykle bogaty materiał do analizy dla historyków dziejów najnowszych, politologów, socjologów i badaczy geopolityki. Ważnym elementem konferencji będzie obecność naukowców z Niemiec oraz Rosji, co da możliwość spojrzenia na problematykę ”jałtańską” z polskiego, rosyjskiego i niemieckiego punktu widzenia.

Konferencja będzie składać się z trzech części, które poprzedzi wprowadzenie, a zwieńczy podsumowanie. W trakcie obrad zostanie wygłoszonych łącznie 9–12 referatów (wystąpienia maksymalnie po 20 min.), w każdej grupie jeden-dwa referaty wygłoszą referenci z Polski, Niemiec i Rosji. Po każdej z trzech przewidzianych części odbędzie się dyskusja z udziałem moderatora, referentów i głosów z sali.

Organizatorzy: Instytut Studiów Politycznych PAN

Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität in Leipzig

Uczestnicy: pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, dziennikarze, studenci, osoby zainteresowane historią najnowszą i politologią

Termin: 7-8 grudnia 2015 r.

Miejsce: Pałac Staszica, Sala Lustrzana, Warszawa

Wprowadzenie: przedstawiciele Fundacji Polsko-Niemieckiej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Dyrekcji lub Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Program konferencji:

Poniedziałek, 7. grudnia 2015, 15:00–17:30

Część I: Konferencja w Jałcie w lutym 1945 roku: współczesne interpretacje – spory – nieporozumienia

Moderator: Paweł Machcewicz

Referaty:

  1. Инесса Сергеевна Яжборовская (Inessa Siergiejewna Jażborowskaja), „Blok socjalistyczny„ i ”socjalistyczne braterstwo” w bipolarnym świecie.
  2. Stefan Troebst, Jałta jako europejskie miejsce pamięci?
  3. Wojciech Roszkowski, Polskie spojrzenie na geopolityczne konsekwencje konferencji jałtańskiej.

Dyskusja

Poczęstunek

Wtorek, 8. grudnia 2015, 9:30–12:00

Część II: Geopolityczne konsekwencje Jałty z perspektywy niemieckiej, rosyjskiej i polskiej
Moderator: Grzegorz Motyka

Referaty:

  1. Леонид Янович Гибианский (Leonid Janowicz Gibianskij), Jałta i rola ZSRR w tworzeniu powojennego porządku świata: między rzeczywistością historyczną a interpretacjami rosyjskiej historiografii.
  2. Christoph Kleßmann, Zmiana historiograficznych ocen na temat Jałty w podzielonych Niemczech.
  3. Wojciech Materski, Jałta jako kluczowy etap finalizacji koncepcji ładu powojennego.

Dyskusja

Przerwa i poczęstunek (lunch)

Wtorek, 8. grudnia 2015, 14:00–16:30

Część III: Czy nowy ład globalny? Przesłanki, fakty dokonane, prognozy

Moderator: Piotr Madajczyk

Referaty:

  1. Светлана Павловна Глинкина (Swietłana Pawłowna Glinkina), Kształtowanie się nowego porządku świata: od jednobiegunowego do wielobiegunowego świata.
  2. Wolfgang Eichwede, Utrata porządku. Stosunki międzynarodowe pod znakiem rosnących nacjonalizmów i nowych nacisków.
  3. Józef Fiszer, Nowy, pojałtański ład globalny: bipolarny czy multipolarny? Próba prognozy.

Dyskusja

Raport specjalny: Konferencja Jałtańska w massmediach za okres od lutego do listopada 2015. Nowa jakość czy stare frazesy?

Glosa do dyskusji:

Andrzej Friszke (mass media polskie), Sławomir Dębski (mass media rosyjskie), Krzysztof Miszczak (mass media niemieckie)

Komentarz do dyskusji

Resume: głos uczonych z Niemiec, Rosji i Polski

Słowo końcowe: Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Zamknięcie konferencji i podziękowanie dla Uczestników, Sponsorów i Organizatorów.

patronat-medialny-sprawuje-historia-logo

 

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz