Artykuły z tagiem:: "Polska Akademia Nauk"

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty? - zaproszenie

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty? - zaproszenie

Między 7 a 8 grudnia Instytut Studiów Politycznych PAN zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Gra o świat: w stronę nowej Jałty?, która odbędzie się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Konferencja odbywa się pod patronatem portalu historycznego historia.org.pl. Konferencja nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w […]

IV Funeralia Warszawskie, 22-24 października 2012

IV Funeralia Warszawskie, 22-24 października 2012

Zespół Historii Kultury Staropolskiej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodek Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk już po raz czwarty wspólnie organizują Funeralia Warszawskie.

Wystawa: „Polacy w Iranie 1942-1945”

Wystawa: „Polacy w Iranie 1942-1945”

Fotografie, okolicznościowe kartki pocztowe, szkolne świadectwa, pamiętniki dzieci z koleżeńskimi wpisami oraz inne dokumenty i wydawnictwa prasowe a nawet gimnazjalny mundurek z Isfahanu można oglądać już od 3 września na wystawie w PAN Bibliotece Gdańskiej zatytułowanej „Polacy w Iranie 1942-1945”. 

Konferencja w IH PAN „Druga Rzeczpospolita. Społeczeństwo i kultura”

Konferencja w IH PAN „Druga Rzeczpospolita. Społeczeństwo i kultura”

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Nowa próba syntezy przygotowuje konferencję naukową poświęconą kulturze jako czynnikowi współkształtującemu i odzwierciedlającemu strukturę i model życia społecznego w Polsce międzywojennej. Organizatorami konferencji są prof. Janusz Żarnowski (kierownik projektu), prof. Włodzimierz Mędrzecki oraz dr Agata Zawiszewska.

Konferencja w IH PAN: „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość”

Konferencja w IH PAN: „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość”

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w 15 interdyscyplinarnej konferencji poświęconej migracjom masowym „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość”, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie.

Konferencja w IH PAN: „Margines społeczny Drugiej Rzeczpospolitej”

Konferencja w IH PAN: „Margines społeczny Drugiej Rzeczpospolitej”

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej przygotowuje konferencję naukową poświęconą dziejom międzywojennego marginesu społecznego Organizatorzy konferencji: prof. Janusz Żarnowski (kierownik projektu) oraz dr Mateusz Rodak zapraszają do udziału w spotkaniu badaczy społeczeństwa Drugiej Rzeczpospolitej reprezentujących różne nauki historyczne i pokrewne.

Początki państwa i Kościoła polskiego w badaniach Prof. Gerarda Labudy - sesja naukowa

Polska Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polska Akademia Umiejętności pragną zaprosić wszystkich miłośników historii do wzięcia udziału w sesji naukowej poświęconej pamięci śp. Profesora Gerarda Labudy na temat: „Początki państwa i Kościoła polskiego w badaniach Profesora Gerarda Labudy”.