Anna Maria Anders nową przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa


Anna Maria Anders została przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i nowym pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego.

Anna Maria Anders / fot. P. Tracz / KPRM

Anna Maria Anders / fot. P. Tracz / KPRM

Jej poprzednikiem na tym stanowisku był Władysław Bartoszewski, który również piastował obie funkcje w randze Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nowa minister na konferencji podkreśliła, że szczególną troską chce objąć pamięć ojca, byłych żołnierzy i sił zbrojnych na zachodzie, a także cmentarz na Monte Cassino. Chciałaby także, by w szkołach więcej uczono o historii, w tym w szczególności o historii II wojny światowej.

Do zadań Rady należy sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci; inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, a także popularyzowanie - za pomocą środków masowego przekazywania - miejsc, wydarzeń i postaci historycznych związanych z walkami i męczeństwem; ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej; sprawowanie funkcji opiniodawczej i opiekuńczej wobec muzeów walk i męczeństwa; opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa; współdziałanie - w szczególności ze środowiskami i organizacjami polonijnymi - w sprawowaniu opieki nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą.

Anna Maria Anders jest córką gen. Władysława Andersa – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, w czasie II wojny światowej, dowódcy II Korpusu, który zdobył Monte Cassino. Ukończyła filologię romańską z biegłą znajomością języka francuskiego i hiszpańskiego na Uniwersytecie w Bristolu. Na Uniwersytecie w Bostonie uzyskałam tytuł MBA (Master of Business Administration) z ekonomii. Zna 6 języków.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Bilbo pisze:

    Ciekawe, jak sobie poradzi.

Zostaw własny komentarz