Powstanie wielkopolskie i powstania śląskie w nowej podstawie. MEN uwzględnił naszą propozycję


Powstanie wielkopolskie i powstania śląskie znajdą się w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej. W toku konsultacji społecznych wnioskowaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o umieszczenie w niej tych kluczowych dla budowy granic niepodległej Polski wydarzeń. Do tej pory były one jedynie sygnalizowane.

Powstańcy wielkopolscy w okopach, styczeń 1919 r.

Poprzedni projekt nowej podstawy programowej do historii w klasach IV-VIII zawierał jedynie ogólne sformułowanie dotyczące powstańczego wysiłku w budowaniu granic odrodzonej Polski. W naszej analizie przesłanej  w toku konsultacji społecznych do Ministerstwa Edukacji Narodowej proponowaliśmy aby jednoznacznie wskazać w podstawie powstanie wielkopolskiego i powstania śląskie aby wiedza uczniów o ich przebiegu i skutkach była jak największa. Szczegóły naszych propozycji przeczytasz tutaj.

Najnowszy projekt podstawy programowej uwzględnia nasze propozycje w sformułowaniu: Uczeń: przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) - federacyjny dylemat a inkroporacyjny rezultat (wschód).

Stara, jeszcze obowiązująca podstawa programowa1:

26. Odrodzenie państwa polskiego. Uczeń:

1) wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz wymienia jej sąsiadów;
2) wymienia czynniki decydujące o odzyskaniu niepodległości przez Polskę;
3) zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Projekt przedstawiony do konsultacji społecznych w listopadzie 2016 r.2:

Wojsko polskie na czele z gen. Szeptyckim wkracza do Katowic, 22 czerwca 1922 r.

10. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:

1) omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej (od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji”);
2) przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje i powstańczy wysiłek (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód);
3) opisuje wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki (pokój ryski).

Projekt przesłany do opiniowania w grudniu 2016 r.3:

28. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:

1) omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej - od październikowej
deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji”;
2) przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) - federacyjny dylemat a inkroporacyjny rezultat (wschód);
3) opisuje wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki (pokój ryski).

* * *

Podstawa programowa z historii jest kluczowa w edukacji dzieci. Na jej podstawie tworzone są podręczniki szkolne oraz pytania na egzaminy.  Wiedza jaką otrzymają polscy uczniowie zależy właśnie od tego dokumentu. To zbyt ważna sprawa, by ją przemilczeć. Dlatego pod tagiem #nowapodstawazhistorii zbieramy wszelkie informacje i publikujemy nasze komentarze związane z reformą nauczania, którą przygotowuje obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2014 poz. 803 []
  2. http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-historia-klasy-iv-viii.pdf []
  3. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403181/12403182/dokument265884.pdf []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

2 komentarze

  1. Łukasz pisze:

    Super!

  2. maruś pisze:

    słabee

Zostaw własny komentarz