Noc Muzeów w Poznaniu 2017. Zobacz tegoroczny program


Tegoroczna poznańska Noc Muzeów 2017 odbędzie się w nocy z 20 na 21 maja 2017. W jej ramach będzie można bezpłatnie zwiedzać wszystkie poznańskie muzea i wiele innych instytucji kulturalnych, które dodatkowo przygotowały atrakcyjny program dla wszystkich uczestników.

Gdy tylko poznamy szczegóły dotyczące przygotowanego przez organizatora programu dotyczącego tegorocznej Nocy Muzeów w Poznaniu 2017 opublikujemy go ➤ poniżej. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Możesz dołączyć do wydarzenia także ➤ na Facebooku. Natomiast informacje dotyczące innych Nocy Muzeów znajdziesz ➤ tutaj.

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997. Ze względu na sukces tej imprezy kolejne miasta zaczęły je powielać. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W ubiegłym roku swoje Noce Muzeów zorganizowało kilkadziesiąt polskich miast.

Formuła tego wydarzenia od lat pozostaje niezmienna, uczestnicy w ciągu kilku nocnych godzin zwiedzają różne instytucje i placówki, które często przygotowuję wydarzenia specjalnie na ten jeden dzień w roku. Organizatorami nocy są władze samorządowe, które koordynują przedsięwzięcie w ramach swoich kompetencji.

* * *

W oczekiwaniu na Noc Muzeów zapraszamy do lektury naszych najpopularniejszych tekstów, które znajdziecie tutaj. Zostań także naszym fanem na Facebooku - to codzienna dawka historii na Twojej tablicy:

Zobacz więcej ciekawych wydarzeń historycznych w naszym kalendarzu. Tam też znajdziesz informacje o tym jak zgłosić nam historyczne przedsięwzięcia, o których napiszemy lub zaproponować nam patronat medialny nad wydarzeniem.

* * *

Program Nocy Muzeów w Poznaniu 2017:

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Gmach Główny, Galeria Malarstwa i Rzeźby, Al. Marcinkowskiego 9

g. 15.00‒01.00
WYPRZEDAŻ WYDAWNICTW MNP
Wyprzedaż wybranych wydawnictw Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zapraszamy do księgarni muzealnej.

WYSTAWA/POKAZ 

g. 17.00–01.00

A-GEOMETRIA. HANS ARP I POLSKA

Prezentacja dzieł niemieckiego artysty Hansa Arpa, twórcy związanego z abstrakcjonizmem, dadaizmem i surrealizmem. Wystawa gromadzi ponad 60 dzieł ze wszystkich okresów twórczości ‒ rzeźby, reliefy, rysunki, kolaże, grafiki, obrazy. Prace Arpa skonfrontowane zostały z dziełami wybranych artystów polskich – współczesnych artyście, jak Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, bądź pokrewnych mu językiem formalnym i teorią sztuki, np. Alina Szapocznikow, Maria Jarema, Andrzej Pawłowski, Aleksandra Ska.

Kuratorki: Maike Steinkamp (Fundacja Hansa Arpa w Berlinie), dr hab. Marta Smolińska (prof. UAP). Aranżacja plastyczna: Rafał Górczyński

g. 17.00–01.00

JANUSZ PRZYBYLSKI. WOKÓŁ „BŁĘDNEGO KOŁA”

Pokaz prac malarza i grafika ‒ Janusza Przybylskiego (1937‒1998), pochodzącego z Poznania. Przybylski uważany jest za jednego z najbardziej samodzielnych twórców tzw. nowej figuracji w polskiej sztuce. Ceniony jest także za swoje prace graficzne, głównie litografie i akwaforty. W ramach pokazu zostaną zaprezentowane jego prace na papierze z lat 1965‒1988. Trzon pokazu stanowi wybór obiektów wchodzących w skład (lub też z nim powiązanych) głównego cyklu malarsko-graficznego zatytułowanego „Błędne koło”. Dzieła powstające od połowy lat 70. XX w. stanowiły rodzaj artystycznego, autorskiego komentarza do wybitnego dzieła Jacka Malczewskiego. Część pokazywanych grafik zostanie zakupiona dzięki dofinasowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kurator: Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon-Radecka 

g. 17.00–01.00
JANUSZ PRZYBYLSKI. WOKÓŁ „BŁĘDNEGO KOŁA”
Pokaz prac malarza i grafika ‒ Janusza Przybylskiego (1937‒1998), pochodzącego z Poznania. Przybylski uważany jest za jednego z najbardziej samodzielnych twórców tzw. nowej figuracji w polskiej sztuce. Ceniony jest także za swoje prace graficzne, głównie litografie i akwaforty. W ramach pokazu zostaną zaprezentowane jego prace na papierze z lat 1965‒1988. Trzon pokazu stanowi wybór obiektów wchodzących w skład (lub też z nim powiązanych) głównego cyklu malarsko-graficznego zatytułowanego „Błędne koło”. Dzieła powstające od połowy lat 70. XX w. stanowiły rodzaj artystycznego, autorskiego komentarza do wybitnego dzieła Jacka Malczewskiego. Część pokazywanych grafik zostanie zakupiona dzięki dofinasowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kurator: Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon-Radecka

g. 17.00–01.00
NIEDOSTRZEGANE, CZ. 2
Przedsięwzięcie jest kontynuacją zrealizowanej w 2010 prezentacji światowego designu ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu (GPiD) Muzeum Narodowego w Poznaniu w przestrzeniach ekspozycji stałych muzeum. Tym razem w kontekście dzieł eksponowanych (i w relacji do nich) w muzeum prezentowane będą książki od lat gromadzone w zbiorach GPiD, które charakteryzują fantastycznie wykonane ilustracje i kunszt projektowania graficznego.
Kuratorka: Barbara Górecka

g. 17.00–01.00
RASTAWIECKI, MIELŻYŃSKI I INNI. DAWNI KOLEKCJONERZY I ICH KOLEKCJE
Wystawa poświęcona jest wybitnym polskim kolekcjonerom i mecenasom, wielce zasłużonym dla kultury i nauki polskiej, takim jak Edward Rastawiecki, Seweryn Mielżyński czy Józef Weyssenhoff. Forma prezentacji pozwoli na pokazanie tylko wybranych aspektów ich kolekcjonerskiej działalności. Na mieszczącej się w kilku gablotach ekspozycji obejrzeć będzie można numizmaty, książki oraz archiwalia związane z zaprezentowanymi postaciami, znajdujące się w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Agnieszka Murawska, Witold Garbaczewski

g. 17.00–01.00
PORTRETY TRUMIENNE
Portrety trumienne to jeden z cykli Pawła Napierały realizowany od 2016 r. Napierała jako podłoża do swoich „portretów trumiennych„ używa starych podobrazi. Punktem wyjścia jest tu tradycja staropolskich, sarmackich portretów umieszczanych na trumnach szlacheckich (XVII‒XVIII wiek). Tamte miały zatrzymać czas w miejscu. Napierała natomiast podkreśla upływ czasu, nadaje swoim pracom nowy szerszy kontekst. Nie zaciera ich historii. Eksponuje wszelkie ślady zużycia: rysy, uszkodzenia, wbite gwoździe. Początkiem każdej pracy jest nieobecność, niemożność powrotu do stanu pierwotnego. Artysta zastępuje więc miejsce po blasze poprzednich wizerunków „nowym portretem„. Zastany kształt podobrazia ‒ ów brak, wypełnia kolorem. Lecz nie są już tylko obrazami czy obiektami, ale czymś pomiędzy. Jak określa to artysta: ”stają się one na powrót”. Paweł Napierała

SPOTKANIE/WYKŁAD
g. 18.00–20.00
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW HISTORII SZTUKI ‒ SPOTKANIA PRZY OBIEKTACH
O dziełach sztuki znajdujących się w Muzeum opowiedzą członkowie Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wykorzystując warsztat historyka sztuki, studenci spróbują przybliżyć zwiedzającym wizualne aspekty obrazów oraz dokonać ich analizy. Widzowie dowiedzą m.in. jaki przekaz niosą obrazy, kim były przedstawione na nich postaci i jakie role przypisał im artysta, jakie są cechy charakterystyczne danego stylu, jaką rolę dziełu sztuki przypisywano w okresie jego powstania oraz jak czytać sztukę niefiguratywną. Studenci przybliżą również sylwetki artystów oraz cechy charakterystyczne ich twórczości.

g. 19.00, 21.00
RASTAWIECKI, MIELŻYŃSKI I INNI. DAWNI KOLEKCJONERZY I ICH KOLEKCJE
Spotkanie przy wystawie ‒ Witold Garbaczewski

g. 17.15
ŚLADEM ARTYSTÓW NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (ZPAP)
Podczas Nocy odbędzie się prelekcja prezesa OP ZPAP Pawła Napierały dotycząca powstania okręgu w Poznaniu i jego historii. Od założycieli Wacława Taranczewskiego, Wandy Chełmońskiej,po tak znanych twórców jak Jan Spychalski czy Piotr Potworowski. Wydarzenie wpisuje się w przygotowania do nadchodzącej w przyszłym roku 85. rocznicy powstania Okręgu Poznańskiego i ma na celu ukazanie przeplatających się relacji miasta Poznania jako obszaru życia i działalności artystycznej, Muzeum i ZPAP.
Paweł Napierała

g. 17.30
TWÓRCZOŚĆ GRAFICZNA I RYSUNKOWA JANUSZA PRZYBYLSKIEGO NA TLE CAŁEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTY
Spotkanie przy obiektach służące omówieniu na konkretnych przykładach podstawowych technik graficznych i rysunkowych, jakimi posługiwał się artysta, także w kontekście jego twórczości malarskiej.
Agnieszka Salamon Radecka

g. 17.30
OKOLICZNOŚCI UTWORZENIA MUZEUM POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK IM. MIELŻYŃSKICH
Przypadająca w tym roku 160. rocznica utworzenia jednego z pierwszych polskich muzeów publicznych stanowi okazję do przypomnienia zasług tej instytucji w ratowania i upowszechnianiu zabytków kultury polskiej i obcej. To w ramach utworzonego w lutym 1857 roku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk grono wybitnych Wielkopolan, z Władysławem Niegolewskim na czele, we wrześniu tegoż roku postanowiło powołać do życia Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim.
Tadeusz Grabski

g. 18.00
EPITAFIUM ZE SKWIERZYNY ‒ DRUGIE ŻYCIE MUZEALNE
Jesienią 2016 roku na poznańskim targu staroci policjanci wraz z historykiem sztuki zabezpieczyli tablicę inskrypcyjną będącą środkową częścią epitafium ze Skwierzyny. Do Muzeum Narodowego w Poznaniu powrócił zabytek zaginiony zapewne w czasie lub tuż po II wojnie światowej. Celem spotkania będzie przybliżenie ciekawej historii XVIII-wiecznego dzieła sztuki funeralnej.
Adriana Podmostko-Kłos

g. 18.00
BŁĘDNE KOŁO JACKA MALCZEWSKIEGO
Spotkanie przy obrazie. Wykład o „Błędnym kole„ Jacka Malczewskiego jako manifeście nowej sztuki. O powodach powołania Malarczyka jako tego, który ”mówi” w imieniu artysty. O nowej interpretacji obrazu: możliwych związkach między formą kręgu wirujących postaci (z greckiej starożytności, z Rewolucji Francuskiej oraz polskich powstań narodowych) z Nietzscheańską ideą kolistego rozwoju świata w jego wiecznym trwaniu i stałych powrotach.
Maria Gołąb

g. 18.15
SEWERYN MIELŻYŃSKI ‒ ZAPOMNIANY CZŁOWIEK RENESANSU W BURZLIWYCH CZASACH
Burzliwe losy Seweryna Mielżyńskiego w pierwszej połowie życia mogłyby zainspirować do napisania powieści awanturniczej lub zobrazowania ich w formie filmu przygodowego, natomiast druga połowa, wypełniona rzetelną pracą na rzecz innych, to wzór postawy społecznej zawartej w określeniu pro publico bono. Trwałym śladem działalności Mielżyńskiego są różnorodne zbiory sztuki przechowywane obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz siedziba ‒ w tym samym miejscu od 160 lat ‒ Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na osobowość ciekawego człowieka spojrzymy oczami bliskich i przyjaciół.
Agnieszka Murawska

g. 19.00
„BŁĘDNE KOŁO” JANUSZA PRZYBYLSKIEGO
Spotkanie przy obiektach. Będzie to spotkanie z pracami z cyklu „Błędne koło„ Janusza Przybylskiego. Cykl rysunków i grafik tworzony w latach 1976‒1980 powstał z inspiracji obrazem „Błędne koło„ Jacka Malczewskiego (MNP). Punktem kulminacyjnym będzie kolaż z portretem żony, zatytułowany ”Portret Danusi. Ukłon dla Diega”.
Grażyna Hałasa

g. 19.00, 20.00
MUZYKA JAKO „PRAELUDIUM VITAE AETERNAE”. O LUTERAŃSKIEJ TEOLOGII MUZYKI
Muzyka odgrywała znacznie ważniejszą rolę w tradycji luterańskiej niż w katolickiej. Bazując na poglądach Marcina Lutra, w XVII i XVIII w. rozwinęła się teologia muzyki, zgodnie z którą muzyka jest jedyną dziedziną sztuki, która może człowieka do Boga zbliżyć, a nawet może ukazać coś z istoty Boga. Wykład, wygłoszony przy rzeźbach z prospektu organowego w luterańskim kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, dotyczyć będzie tej wyjątkowej koncepcji teologicznej, dostrzegającej w muzyce praeludium vitae aeternae lub „przedsmak życia wiecznego”.
Maciej Broniewski

g. 19.00
OD GALERII MIŁOSŁAWSKIEJ DO GALERII NARODOWEJ ‒ SEWERYN MIELŻYŃSKI KOLEKCJONER SZTUKI
Seweryn Mielżyński osobiście zaprojektował skrzydło galerii przy pałacu w Miłosławiu. Tam pomieścił swoje zbiory malarstwa europejskiego. Kilka lat później zakupił od Edwarda Rastawieckiego znaczną kolekcję malarstwa polskiego. Mielżyński zmienił pierwotny zamysł i przekazał całość zbiorów TPN, inicjując powstanie najstarszego na ziemiach polskich muzeum sztuki. Nadrzędnym celami jego działania była publiczna dostępność i społeczny pożytek płynący z obcowania ze sztuką.
Ewa Siejkowska-Askutja

g. 19.45
KAZIMIERZ MALINOWSKI ‒ MUZEOLOG
Tytuł spotkania to parafraza tytułu artykułu prof. Kazimierza Malinowskiego zamieszczonego w „Muzealnictwie”, a poświęconego postaci i działalności Michała Walickiego. Ten słynny historyk sztuki, badacz plastyki gotyckiej w Polsce, mniej jest znany ‒ jak się wydaje ‒ jako muzeolog oraz mistrz i patron samego Malinowskiego. Kontekst muzeologiczny pozwala jednocześnie przedstawić postać prof. Malinowskiego w całym spektrum działań: jako wielce zasłużonego dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, którego jakże wiele śladów działalności jest do dzisiaj wyraźnie uchwytnych, wizjonera i kuratora nowego programu wystawienniczego MNP, inicjatora kilku ważnych, działających do dzisiaj muzeów na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, a wreszcie także jako muzeologa czynnie reprezentującego nasz kraj na forach międzynarodowych (przede wszystkim działalność w ICOM).
Gerard Radecki

OPROWADZANIE/GUIDED TOURS
g. 18.00
SZTUKA POLSKA XX W., CZYLI OD AWANGARDY 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO PO KANTORA I OPAŁKĘ
Spacer prezentujący zbiory sztuki polskiej XX w. Temat sztuki współczesnej otworzą dzieła okresu 20-lecia międzywojennego, prace kolorystów i awangardy z krakowskimi formistami na czele, a także dwie indywidualności tego okresu: Witkacy i Tadeusz Makowski. Czasy powojenne opowiedziane będą obrazami socrealizmu, zaprezentowane zostaną eksperymentalne prace m.in. Tadeusza Kantora, Henryka Stażewskiego. Za pośrednictwem dzieł Izabelli Gustowskiej pojawi się wątek nowych mediów, a także nurt sztuki konceptualnej, z wybitną reprezentacją w postaci Obrazu liczonego Romana Opałki.
Zuzanna Sokołowska

g. 19.00
MALCZEWSKI, WYSPIAŃSKI I BOZNAŃSKA ‒ MISTRZOWIE MŁODEJ POLSKI
Ścieżkę spaceru wyznaczą trzy wielkie nazwiska Młodej Polski: wybitny symbolista, Jacek Malczewski, którego prace stanowią największy w Polsce zbiór, z arcydziełami takimi jak: „Błędne koło„ czy cykl „Zatruta studnia„; obok słynny Stanisław Wyspiański ‒ na poznańskiej galerii reprezentowany przez piękne, pastelowe portrety dzieci artysty, oraz czerpiący z secesji projekt witraża ”Matka Boska z Dzieciątkiem”; a także fascynująca sylwetka kobieca ‒ Olga Boznańska, jedna z niewielu artystek tego czasu, która sławę zdobyła dzięki wspaniałym portretom.
Małgorzata Baehr

g. 19.00
A-GEOMETRY. HANS ARP AND POLAND – GUIDED TOUR OF THE TEMPORARY EXHIBITION
Presentation of works by a German-French artist Hans Arp, a key contributor in the development of Dada and Surrealism. The exhibition comprises over 60 works ‒ sculptures, reliefs, drawings, collages, engravings and paintings. Arp’s works are confronted with the works of selected Polish artists, related to him by the formal language and the theory of art, such as Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Maria Jarema, Andrzej Pawłowski.
Martyna Łukasiewicz

g. 20.00
ARCYDZIEŁA DAWNEJ SZTUKI EUROPEJSKIEJ W KOLEKCJI ATANAZEGO RACZYŃSKIEGO
Ścieżka dla miłośników dawnej sztuki europejskiej. Poprowadzi nas postać Atanazego Raczyńskiego, kolekcjonera i mecenasa, oraz dzieje obrazów z jego kolekcji. Zatrzymamy się przy takich perełkach, jak „Gra w szachy„ – pędzla włoskiej artystki renesansowej Sofonisby Anguissoli, czy nawiązująca do Leonarda da Vinci ”Madonna z Dzieciątkiem i barankiem” Quentina Massysa. Owocem licznych podróży dyplomatycznych oraz pobytu Atanazego w Berlinie jest zbiór XVII-wiecznych dzieł hiszpańskich i portugalskich, m.in. Francisco de Zurbarana oraz twórczość malarzy niemieckich XIX w.
Kinga Sibilska

g. 20.00
KURATORSKIE OPROWADZANIE PO WYSTAWIE „JANUSZ PRZYBYLSKI. WOKÓŁ BŁĘDNEGO KOŁA”
Spotkanie przy wystawie: Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon-Radecka

g. 20.30
STORIES OF THE MASTERS. GUIDED TOUR OF THE PERMANENT EXHIBITION
Explore the meaning and beauty of highlights of the collection, learn stories behind the artworks of greatest Polish artists, and get involved in a dialogue with artistic tradition. The guided tour will be a great chance to admire selected works of most important masters such as Jacek Malczewski or Tadeusz Kantor.
Martyna Łukasiewicz

g. 20.30
KURATORSKIE OPROWADZANIE PO WYSTAWIE A-GEOMETRIA. HANS ARP I POLSKA
Spacer po ekspozycji czasowej. Prezentacja dzieł niemieckiego artysty Hansa Arpa, twórcy związanego z abstrakcjonizmem, dadaizmem i surrealizmem. Wystawa gromadzi ponad 60 dzieł ze wszystkich okresów twórczości ‒ rzeźby, reliefy, rysunki, kolaże, grafiki, obrazy. Prace Arpa skonfrontowane zostały z dziełami wybranych artystów polskich – współczesnych artyście, jak Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, bądź pokrewnych mu językiem formalnym i teorią sztuki, np. Alina Szapocznikow, Maria Jarema, Andrzej Pawłowski, Aleksandra Ska.
Marta Smolińska, kuratorka wystawy

WARSZTAT
g. 17.15‒18.45
CO MA W KIESZONCE? NA TROPIE KSIĄŻKI I OBRAZU
Warsztat adresowany jest do dzieci w wieku 3‒6 lat oraz ich opiekunów. Punktem wyjścia do zajęć jest pokaz „Niedostrzegane, cz. 2„ prezentowany w przestrzeniach Muzeum. Zajęcia składają się z dwóch części: czytando książki ”W kieszonce” I. Chmielewskiej oraz praca plastyczna – wykonanie własnych kieszonek.
Barbara Górecka, Maria Kiedrowska

g. 18.00‒20.00
OCZKO W GŁOWIE ‒ WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE „A-GEOMETRIA. HANS ARP I POLSKA”
Zatrzymanie jest wyjątkowo ważne, szczególnie w kontekście płynności i tempa wszystkiego, co nas otacza. W czasie Nocy Muzeów odwiedzający będą mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat prezentowanych dzieł za pomocą własnej wypowiedzi artystycznej. Poprzez nawiązanie dialogu ze sztuką ekspozycja będzie ożywiona i otwarta na refleksję odwiedzających. Działanie adresowane jest do wszystkich odwiedzających, można do niego dołączyć w dowolnym momencie – czas realizacji zadania zależy od uczestnika.
Prowadzenie: Młody Uniwersytet Artystyczny
WARSZTAT

g. 17.15
JEST W MUZEUM OBRAZ TAKI… ‒ SZTUKA NOWOCZESNA DLA NAJMŁODSZYCH (8‒12 LAT)
Opowieść wierszem o sztuce współczesnej: o inspiracji, konceptualizmie, abstrakcji i asamblażu.
Anna Ostrowska

g. 19.00
DOBRANOCKA – OPOWIEŚCI OBRAZÓW (8‒12 LAT)
Jakie tajemnice i historie skrywają w sobie obrazy? Czy obrazy mogą opowiadać? Gawęda oparta na baśniach, mitach i legendach połączona z lekturą obrazu.
Emilia Głuszak

QUIZ
g. 17.00‒21.00
ŚLADEM ARTYSTÓW NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (ZPAP)
Okręg Poznański ZPAP przygotował na Noc Muzeów 2017 w MNP zabawę konkursową. Będzie ona miała formę niezobowiązującego spaceru po MNP śladem artystów należących do ZPAP. Od założycieli Wacława Taranczewskiego, Wandy Chełmońskiej, po tak znanych twórców jak Jan Spychalski czy Piotr Potworowski. Wydarzenie wpisuje się w przygotowania do nadchodzącej w przyszłym roku 85. rocznicy powstania Okręgu Poznańskiego i ma na celu ukazanie przeplatających się relacji miasta Poznania, jako obszaru życia i działalności artystycznej, Muzeum i ZPAP. Podczas Nocy Muzeów na stoisku informacyjnym ZPAP udostępnione będą karty z zadaniami umożliwiające wzięcie udziału w zabawie.
Przewidziano dwa losowania o godz. 19 i 21. Rozlosowywane będą po trzy nagrody – miniatury autorstwa Pawła Napierały.

MUZYKA
g. 21.15, 22.15
KĄDZIELA & WÓJCIŃSKI ‒ KONCERT
Artyści zaprezentują utworu z płyty „10 Little Stories„. Ten album to ”zbiór opowiadań, których treścią i osią jest przyjaźń. Owocem tej przyjaźni jest niezwykłe porozumienie, które zaistniało pomiędzy muzykami”. Autorski repertuar oscylować będzie wokół jazzu, eksperymentu i muzycznej improwizacji. Marek Kądziela – gitara, Ksawery Wójciński ‒ kontrabas, wokal.

Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusz)

Odział Muzeum Narodowego, Stary Rynek 1

WYSTAWA
g. 17.00–01.00
ZGADUJ ZGADULA, czyli tajemnicze eksponaty ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów chcemy pokazać mieszkańcom miasta przedmioty z naszych zbiorów, które nie są już używane w życiu codziennym (np. brzytwy, metalowe lokówki, nożyczki do przycinania świec, maszynki do lodów, klamerki do zapinania butów itp.) i nie są też na co dzień pokazywane na stałej ekspozycji Muzeum. Prezentacja zostanie tak przygotowana, aby oglądający miał czas na zastanowienie się co to za przedmiot i odgadnięcie jego przeznaczenia.

g. 17.00–01.00
ŚWIAT DZIECKA W ZBIORACH MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA
W dwóch dużych gablotach i na 15 ekranach prezentacja eksponatów związanych z dziećmi, m.in. zabawki dziecięce, gry planszowe, ubranka (także dla lalek), wózki, łóżeczko, fotografie, reklamy.

FILM
g. 17.00–01.00
BAJKI Z „BAJKI”
Pokaz starych bajek wyświetlanych niegdyś projektorem „Bajka” z 1958 roku.

Muzeum Sztuk Użytkowych

Góra Przemysła 1

WYSTAWA

g. 17.00–01.00

ODKRYJ MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH W ZAMKU PRZEMYSŁA

Do odkrycia jest wiele: wystawa stała w zupełnie nowej odsłonie, eksponaty, z których duża część przechowywana była do tej pory w magazynach oraz aplikacje mobilne, filmy i prezentacje, które uzupełniają naszą ekspozycję. W tę wyjątkową noc pracownicy MSU będą krążyć wśród publiczności, zdradzając sekrety muzeum i pokazywanej w nim kolekcji. Niezwykle pomocna w odkrywaniu tajemnic kryjących się w naszych obiektach będzie też aplikacja „Skarby MSU” (do pobrania na smartfony) – edukacyjna zabawa, na którą składa się 8 filmów i 8 zadań. Przyjdź, zobacz naszą niezwykłą kolekcję, obejrzyj filmy, rozwiąż zadania i zdobądź wirtualne cenne skarby!

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

Stary Rynek 9

WYSTAWA

g. 17.00‒01.00
LEGIA CUDZOZIEMSKA – POLACY W SŁUŻBIE FRANCJI
Polacy w Legii Cudzoziemskiej byli obecni od jej powstania w 1831 r.; jeden z pierwszych batalionów tej formacji miał polski skład osobowy.
W czasach zaborów była dla Polaków na emigracji służbą wojskową oraz jednym z elementów dających nadzieję na odzyskanie niepodległości i odrodzenie Wojska Polskiego. Udostępnione na wystawie eksponaty to umundurowanie, broń i oporządzenie, znaki poszczególnych jednostek, odznaczenia, dokumenty, fotografie i różnego rodzaju pamiątki z misji bojowych.
KURATORZY: ANNA SZUKALSKA-KUŚ, JAROSŁAW ŁUCZAK

OPROWADZANIE

g. 18.00
WYSTAWA „LEGIA CUDZOZIEMSKA – POLACY W SŁUŻBIE FRANCJI”
Krzysztof Schramm
WARSZTAT

g. 19.00
SPOTKANIE Z BIAŁYM KEPI ‒ WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI
Na wystawie czasowej będziemy tropić zwierzęta widniejące na odznakach regimentów Legii Cudzoziemskiej, zaprojektujemy własny znak oraz umundurujemy legionistów na kolorowankach.
Justyna Schramm

WYKŁAD/SPOTKANIE

g. 17.00
OTWARCIE EKSPOZYCJI Z UDZIAŁEM UMUNDUROWANYCH CZŁONKÓW WIELKOPOLSKIEJ GRUPY MIŁOŚNIKÓW HISTORII „WIARUS”

g. 20.30
RYCERZE I NAJEMNICY W XII I XIII WIEKU ‒ WYKŁAD I PREZENTACJA
Okres pełnego średniowiecza to rozkwit kultury rycerskiej oraz stojących w cieniu dumnych rycerzy skutecznych i okrutnych „żołnierzy fortuny”. Poprzez barwne stroje, broń i przedmioty zostaną przybliżone pasjonujące czasy, podczas których prowadzono wojny za pomocą miecza, honoru i podstępu. Pokaz przygotuje Wielkopolska Grupa Rycerska.
Wojciech Lorek

g. 21.15
SPOTKANIE Z OBRAZEM: STANISŁAW BATOWSKI-KACZOR (29.01.1866 LWÓW – 5.05.1946 TAMŻE) „ATAK HUSARII POD CHOCIMIEM W 1621 R.”
Prezentacja obrazu ze zbiorów MNP, spoza stałej ekspozycji, stanie się okazją do przypomnienia sylwetki Stanisława Batowskiego Kaczora jako malarza batalisty oraz zaprezentowania jednej z wielu wersji popularnego wątku w malarstwie polskim XX wieku, jakim był motyw husarii. Samo płótno jest też kolejną artystyczną wariacją tematu kilkakrotnie podejmowanego przez Batowskiego. Scena przy zgaszonej kolorystyce charakteryzuje się sugestywnie oddanym wrażeniem bitewnego zgiełku i pełnej impetu dynamiki ruchu koni oraz jeźdźców.
Leszek Rościszewski

g. 22.00
LEGIONISTA Z SZAMOTUŁ – PUŁKOWNIK EDMUND CALLIER
Edmund Callier – urodzony w Szamotułach w 1833 r. syn Francuza i Polki był niespokojnym duchem. Nie odpowiadała mu kariera kupca, którą chciał mu narzucić ojciec, więc udał się do Francji i wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. Wykład opowie nie tylko o tym epizodzie z jego życia, ale także o udziale w Powstaniu Styczniowym 1863 r., gdzie dosłużył się rangi pułkownika.
Alina Sokołowska

Muzeum Etnograficzne

Odział Muzeum Narodowego, ul. Grobla 25 (wejście od ul. Mostowej 7)

WYSTAWA
g. 17.00‒01.00
ROMOWIE ≠ CYGANIE
Otwarcie wystawy przypada na Międzynarodowy Dzień Romów upamiętniający Pierwszy Światowy Kongres Romów, w Orpington pod Londynem, który odbył się 8 kwietnia 1971 roku. Romowie stanowią grupę wyraźnie wyróżniającą się. Trudno ich nie zauważyć na ulicy, gdy spotykamy żebrzące kobiety i dzieci lub zachwalające swe wróżbiarskie umiejętności Cyganki. Widzimy ich w centrach handlowych, gdy robią kosztowne zakupy w towarzystwie całych rodzin. Podziwiamy też muzykę, taniec, kolorowe stroje na festiwalach etnicznych. A jednak, pomimo że tak widoczni, są jakby „niewidzialni”. Dla większościowego społeczeństwa spotkanie z nimi pozostaje zaskoczeniem, niespodziewanym odkryciem zupełnie odmiennego świata.
Kurator: Witold Przewoźny

WARSZTAT
g. 18.00‒20:30 (lub do wyczerpania materiałów warsztatowych)
BŁYSZCZEĆ W CYGAŃSKĄ NOC…
Warsztaty plastyczne. Uczestnicy warsztatu otrzymają komplet materiałów, z których wykonają zaprojektowaną przez siebie ozdobę na rękę lub nogę, jako pamiątkę z Nocy Muzeów 2017.
Małgorzata Malinowska, Justyna Kowalińska, Barbara Jancz-Kostuch

g. 18.00‒00.00 (lub do wyczerpania materiałów warsztatowych)
POSOCI ‒ CYGAŃSKIE KIESZENIE
Warsztaty plastyczne. Ozdabianie tzw. kieszeni cygańskiej – elementu stroju, spełniającego rolę torebki – saszetki na rekwizyty magiczne. Uczestnicy warsztatu otrzymają komplet materiałów, z których wykonają kieszeń według własnego projektu, jako pamiątkę z Nocy Muzeów 2017.
Elwira Sobiak, Iwona Rosińska

g. 21.00
DZIŚ PRAWDZIWYCH CYGANÓW JUŻ NIE MA… – POKAZ I WARSZTAT TAŃCA CYGAŃSKIEGO
Blanka Rische z Akademii Tańca „Blancari” zaprezentuje tańce cygańskie i zaprosi chętnych do nauki podstawowych kroków, figur i gestów tanecznych.
Blanka Rische

MUZYKA

g. 17.00‒19.00
MUZYCZNE RYTMY
Prezentacja ludowych zespołów oraz solistów ‒ uczestników XVI Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich.

SPOTKANIE/WYKŁAD

g. 17.00–01.00
DAWNE ŻYCIE POSZŁO W DAL…
Tabor w parku Muzeum Etnograficznego – prezentacja wozu cygańskiego i opowieści Tadeusza „Bosmana„ Krzyżanowskiego (ze Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy ”Romano Dzipen”).
Tadeusz „Bosman” Krzyżanowski

g. 20.00
BAŚNIE CYGAŃSKIE W WYKONANIU GRUPY „BAŚNIE WŁAŚNIE”
Na spotkanie w szczególny sposób angażujące wyobraźnię zapraszamy dzieci mniejsze, większe, a także całkiem już duże.

FILM
g. 20.00, 22.00
KINO W PARKU
Pokaz filmu dokumentalnego (27 min.) z 1963 r. ‒ „Zanim opadną liście” w reżyserii Władysława Ślesickiego, ukazującego życie polskich Romów w połowie XX w.

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie

Odział Muzeum Narodowego, Śmiełów

WYSTAWA

g. 17.00–01.00
KROWA I MOTYL… WĘDRÓWKI MALARSKIE PO ZIEMI ŻERKOWSKIEJ
Wystawa obrazów olejnych i akwarel artystki Marzeny Cecylii Karcz

g. 17.00–18.15
PROJEKT „TEATRU KA”
O Mickiewiczu-emigrancie, w tym wspominanie podróży poety do Turcji ilustrowane obrazem i dźwiękiem przez Umuta Nebioglu oraz teatralna prezentacja ballady Mickiewicza „Renegat” w tureckiej technice cieni.

MUZYKA

g. 18.45‒20.15
KONCERT ZESPOŁU „U STUDNI” Z PIOSENKAMI DO SŁÓW EDWARDA STACHURY
Grupa ta składa się z muzyków grających jeszcze niedawno w zespole Stare Dobre Małżeństwo (zmienił się tylko wokalista).

g. 20.45‒21.45
WYSTĘP ZESPOŁU HARMONIJEK USTNYCH „ANIMATO”
Występ zespołu harmonijek ustnych „Animato” z przebojami muzyki klasycznej i rozrywkowej.

g. 22.00‒23.30
KONCERT MIROSŁAWA CZYŻYKIEWICZA „MUZYKA WIECZOREM”
Mirosław Czyżykiewicz ‒ jeden z najbardziej uznanych i wybitnych polskich pieśniarzy ‒ który od lat ma swoją wierną widownię podróżującą z nim po całej Polsce, aby uczestniczyć w jego koncertach. Artysta przedstawi w Śmiełowie swój najnowszy program: „Muzyka wieczorem” do poezji Jarosława Iwaszkiewicza.

Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Mauis, ul. Fredry 10,  Poznań

WYSTAWA

g.17:00 – 1:00,

OPOWIEM WAM O MOIM UNIWERSYTECIE

–  wystawa o historii budynku;

– spotkania z wybitnymi postaciami, które opowiedzą o historii i życiu uniwersyteckim;

– zwiedzanie gmachu.

W holu głównym będą przygotowane specjalne stoiska, na których będzie można opowiedzieć i nagrać swe wspomnienia o studiach i pracy na UAM, przekazać zdjęcia, pamiątki lub umożliwić ich utrwalenie.

Partnerzy:

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,

Wydział Historyczny

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Brama Poznania

ul. Gdańska 2

Zwiedzanie Ekspozycji Głównej

 • Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2 / Śródka
 • Wstęp na Ekspozycję Główną będzie możliwy na podstawie bezpłatnego biletu przygotowanego specjalnie na Noc Muzeów 2017.
 • Bilety będą wydawane w holu budynku głównego Bramy Poznania w godzinach trwania wydarzenia. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji wejściówki.
 • Kolejka po bilety będzie formowana przed wejściem do budynku od strony
  ul. Gdańskiej.
 • W trakcie trwania wydarzenia wejście do instytucji będzie otwarte od strony
  ul. Gdańskiej. Wyjście z Bramy Poznania będzie możliwe tylko poprzez Śluzę Katedralną, w stronę Ostrowa Tumskiego.

Zwiedzanie Śluzy Katedralnej i wystawy czasowej Józef Rogaliński – Z wiarą i drobnowidzem przez wiek XVIII

 • Miejsce: Śluza Katedralna, ul. Dziekańska / Ostrów Tumski
 • Od strony Ostrowa Tumskiego zostanie udostępniona zwiedzającym Śluza Katedralna. Z przyczyn organizacyjnych przejście kładką w stronę budynku głównego zostanie zamknięte.
 • Przez cały czas trwania Nocy Muzeów 2017 będzie możliwe zwiedzanie Śluzy Katedralnej (fragmentu XIX-wiecznej pruskiej fortyfikacji). Wstęp na prezentowaną tam wystawę czasową Józef Rogaliński – Z wiarą i drobnowidzem przez wiek XVIII. jest bezpłatny, a wejściówki nie są wymagane.

Muzeum Utracone

O godzinie 21:30 na ścianie Bramy Poznania zaprezentowany zostanie film „ARRASY” w ramach projektu Muzeum Utracone.

Noc Muzeów na Trakcie Królewsko-Cesarskim 

Miejsce: Brama Poznania / Śródka

Czas trwania wydarzenia: godz. 17.00-1.00.

 • Koronne dowody: idea i bohaterowie Traktu Królewsko-Cesarskiego. Wystawa prezentująca koronne dowody na to, że ludzie się nie zmienili, a świat rządzi się wciąż takimi samymi prawami.
 • Foldery turystyczne: w odkrywaniu Traktu Królewsko-Cesarskiego pomogą bezpłatne foldery, dystrybuowane przez czas trwania Nocy Muzeów.

Czas trwania wydarzenia: godz. 17.00-20.00.

 • Atelier Trakt: przed budynkiem Bramy Poznania stanie jednodniowe atelier fotograficzne, w którym będzie można fotografować się z różnymi atrybutami związanymi z Traktem Królewsko-Cesarskim, a wykonane zdjęcia umieszczać w mediach społecznościowych (www.facebook.com/trakt.poznan)

Funkcjonowanie Bramy Poznania w weekend 20-21 maja poza Nocą Muzeów 2017:

 • Standardowa praca Bramy Poznania w następujących terminach:
  • 20 maja 2017 r. – w godz. 10.00-16.00,
  • 21 maja 2017 r. – w godz. 10.00-19.00.
 • W godzinach standardowej pracy Bramy Poznania korzystanie z naszej oferty będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym cennikiem Bramy Poznania.
 • 21 maja 2017 r. instytucja będzie działać zgodnie ze standardowymi zasadami
  i harmonogramem wejść na Ekspozycję Główną, dostępnymi na stronie internetowej www.bilety.bramapoznania.pl
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Pałac Górków, ul. Wodna 27

INSCENIZACJA
g. 17:00–01:00
POGRZEB WEZYRA
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że Bramę Zaświatów przekroczył…Merefnebef „Prawdziwy Przyjaciel Króla„, „Dziedziczny Książę„, ”Ten, który ma pieczę nad sekretami Pana”, Wezyr na dworze faraona Userkara … w wieku niespełna 50 lat Ozyrys wezwał Go do swojego Królestwa. Merefnebef zostanie pochowany w cieniu piramidy schodkowej w swoim domu na wieczność. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 maja 2017 r. w godzinach 17:00–01:00 na terenie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W smutku pogrążone ‒ Żony, Synowie i Córki

g. 19:00‒21:00
PRZYGOTOWANIA DO POGRZEBU WEZYRA
Pałac Górków, ul. Wodna 27, muzealny dziedziniec (parter)

g. 21:00
MUMIFIKACJA
Pałac Górków, ul. Wodna 27, muzealny dziedziniec (parter)

g. 23:00
KONDUKT ŻAŁOBNY
Pałac Górków, ul. Wodna 27, muzealny dziedziniec (parter)

g. 00:00
PRZEJŚCIE DO ZAŚWIATÓW I WAŻENIE DUSZY
Pałac Górków, ul. Wodna 27, muzealny dziedziniec (parter)

WYSTAWA
g. 18:00
DWADZIEŚCIA LAT POLSKICH WYKOPALISK W SAKKARZE ‒ otwarcie wystawy
Pałac Górków, ul. Wodna 27, sala wystaw czasowych (parter)

SPOTKANIE/WYKŁAD
g. 19:30
OTWARTY WYKŁAD PROF. DRA HAB. KAROLA MYŚLIWCA
Pałac Górków, ul. Wodna 27, sala audiowizualna (II piętro)
Uznany w kraju i zagranicą badacz z Polskiej Akademii Nauk. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Egiptem, autor wielu publikacji dotyczących kultury starożytnego Egiptu i wieloletni kierownik badań w Sakkarze wystąpi na otwartym wykładzie. Serdecznie zapraszamy do Sali audiowizualnej MAP wszystkich tych, którzy pragną skorzystać z rzadkiej sposobności, by spotkać się z profesorem i zadać nurtujące pytania dotyczące starożytnego Egiptu.

g. 22.00
OTWARTY WYKŁAD DRA ANDRZEJA ĆWIEKA
Pałac Górków, ul. Wodna 27, sala audiowizualna (II piętro)
Kurator wystawy „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie”, zasłużony w badaniach prowadzonych na terenie m.in. świątyni królowej Hatszepsut w Deir el Bahari i jej okolicach wystąpi z wykładem o godzinie 22.00. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

FILM
g. 17.00‒23.00
SIEDEM ŻYCZEŃ – EMISJA SERIALU
Pałac Górków, ul. Wodna 27, sala dydaktyczna (parter)
Od godziny 17.00 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu prawdziwy maraton dla koneserów sztuki małego ekranu. Emitować będziemy serię odcinków dzieła produkcji polskiej z 1984 w reżyserii Janusza Dymka. Ten nieco zakurzony, ale mimo to niezwykle interesujący miniserial, osadzony został m.in. w egipskich realiach. Zachęcamy, by choć na chwilę przenieść się w wyobraźni do tamtych rejonów i zanurzyć się w blaskach egipskiego dorobku kulturowego, a jednocześnie pozachwycać się możliwościami polskiej kinematografii sprzed 30 lat.

g. 19.00, 22.30 (dwa razy ta sama emisja)
POLSKIE BADANIA NA TERENIE SAKKARY – FILM DOKUMENTALNY
Pałac Górków, ul. Wodna 27, sala kominkowa (parter)
Dwukrotnie pojawi się szansa, by wraz z polskimi dokumentalistami udać się do Sakkary. W sali kominkowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wyemitujemy film dokumentalny poświęcony badaniom na tym stanowisku. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tuż po obejrzeniu nowo otwartej wystawy, jeszcze pogłębić swą wiedzę dotyczącą tych niezwykłych badań.

QUIZ
g. 17.00‒01.00
QUIZ WIEDZY O STAROŻYTNYM EGIPCIE
Pałac Górków, ul. Wodna 27, wystawa Śmierć i życie w starożytnym Egipcie (I piętro)
Zawitawszy na ekspozycji „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie„ będzie można sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą Starożytnego Egiptu. Karty quizu będą czekać u przechadzających się po wystawie Egipcjan. Zapraszamy serdecznie wszystkich ”Egiptomaniaków” po nocy Muzeów wśród tych, którzy poprawnie wypełnią konkursowe arkusze, zostaną rozlosowane atrakcyjne egiptologiczne nagrody.

Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”
ul. Posadzego 3

WARSZTAT
g. 11.00‒12.30
ZABAWKI MIESZKA I DOBRAWKI
Warsztaty dla dzieci na wystawie „Rodzina i dziecko w średniowieczu”. Dzieci będą miały okazję poznać i wypróbować zabawki, którymi bawili się ich rówieśnicy sprzed 1000 lat oraz samodzielnie spróbować zapomnianych zabaw. Zajęcia bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Zapisy: mailowo i telefonicznie do 20.05.2016 r., tel. 61 852 21 67 lub e-mail: rezerwat@muzarp.poznan.pl

SPEKTAKL
g.19.00–19.30
POSTRZYŻYNY
Grupa rekonstrukcyjna „Aurea Tempora„ zaprasza na inscenizację ważnego momentu, jakim dla chłopca był wejście w wiek męski. Postrzyżyny wyznaczały koniec dzieciństwa. Chłopiec przechodził spod opieki matki pod opiekę ojca, stając się pełnoprawnym członkiem rodziny i wspólnoty. Wojowie z ”Aurea Tempora” pokażą nam, jak wyglądała uroczystość i jakie towarzyszyły jej obrzędy, a wszystko to w jak zawsze żywym i dowcipnym wykonaniu.

SPOTKANIE/WYKŁAD
g. 22.00
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ELŻBIETĄ CHEREZIŃSKĄ
Wspaniała okazja, by spotkać się z autorką głośnych powieści historycznych. W otoczeniu 1000-letnich wałów poznańskiego grodu skupimy się na tych książkach, których porywająca, pełna akcji fabuła snuje się wokół losów wikingów w czterotomowym cyklu Północna Droga. Nie może też zabraknąć rozmów o „Hardej„ i ”Królowej”. Ich bohaterką jest bowiem księżniczka piastowska, Świętosława, siostra Bolesława Chrobrego, której burzliwe losy związały ją z władcami skandynawskimi.

Muzeum Unitry
Zespół Szkół Łączności, ul. Przełajowa 4

17.00-1.00

UNITRA – CZAR MUZYKI Z CZARNEJ PŁYTY
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zaprezentujemy Państwu gramofony produkowane przez Unitrę w połączeniu z zestawami wieżowymi. Muzyka z czarnego krążka to czar minionej epoki. Powspominajmy prywatki z tamtych lat. Dodatkowo prezentowane będą komputery z lat 80. – Atari, Commodore, Spektrum.
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Poznań, ul. J. Lubrańskiego 1

g. 17.00 – 01.00

W tegoroczną Noc Muzeów Muzeum Archidiecezjalne ponownie stanie się Akademią Lubrańskiego, szkołą, którą 500 lat temu powołał do istnienia biskup Jan Lubrański. Każdy, kto zechce odwiedzić nas tego wieczoru, będzie mógł zabawić się w żaka, czyli studenta, i skorzystać ze specjalnie przygotowanych zajęć. Pozna, jak wyglądała Akademia, dlaczego była niezwykła, czego w niej uczono, kto się w niej kształcił oraz co po starej szkole zostało do dziś. Propozycja jest wstępem do świętowania z okazji 500-lecia powołania i wybudowania Akademii, której budynek i idea kształcenia przyszłych pokoleń w nowoczesny i szeroki sposób przetrwały do dziś.

Ponadto:
g. 18.00 – otwarcie wystawy prac malarskich rosyjskiego artysty Cyryla Datsouk pt. „Dialog utraconych sensów”

g. 20.00 – „Salon Pamięci”– pokaz osobistych pamiątek związanych z osobami, których zasługi dla polskiej kultury i historii są niezaprzeczalne (Roman Brandstaetter, Romek Strzałkowski, rodzina Cichowiczów, kardynał August Hlond itd.). Prezentację poprowadzi i ubarwi ciekawostkami z życia prywatnego Michał Błaszczyński.

Mieszkanie - Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

Oddział Biblioteki Raczyńskich, ul. Gajowa 4/8

OPROWADZANIE
g. 17.00‒01.00
możliwość indywidualnego zwiedzania z kustoszem muzeum

MUZYKA
g. 17.30
KRESOWA PŁYNIE PIEŚŃ…– śpiewanki z Towarzystwem Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej przy akompaniamencie Stanisława Horbika (akordeon)

INNE
g. 19.30
SPACERKIEM PO WILNIE KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY – ilustrowana gawęda Krzysztofa Styszyńskiego

Pracownia Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

Oddział Biblioteki Raczyńskich, ul. Wroniecka 14

SPOTKANIE/WYKŁAD
g. 18.30
SKARBY WDOWY PO MAGELLANIE, ALBO…
Spotkanie z Wojciechem Olejniczakiem i wystawą jego map-obrazów. Prezentacja dorobku artysty: filmy, witraże oraz projekt „szklane negatywy”.

g. 20.00
KRÓL Z POZNANIA – W 760. ROCZNICĘ URODZIN PRZEMYSŁA II
Ludgarda, Ryksa i Przemysł w „Pogrobku” J.I. Kraszewskiego – prelekcja prof. dr. hab. Wiesława Ratajczaka

Noc w Operze. Przed-akcja

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, sala im. Wojciecha Drabowicza

g. 17.00, 18.00, 19.00

Nim inspicjent obwieści: Za pięć minut zaczynamy, maestro zapraszam do orkiestronu. Nim podniesie się kurtyna, nim rozlegnie się owacja publiczności, a krytycy ocenią spektakl:  wykonanie, scenografię i kostiumy – w operze zaczyna się praca.

Makiety, projekty, pracownie, szkice, fragmenty, próbki materiału, sztuczny deszcz i suchy lód. Noc w operze to historia tego, co się stanie przed … przed spektaklem, przed występem, przed wybiciem pierwszego gongu. Tchniemy duch operowej opowieści w skarby zgromadzone w naszym archiwum. Ożywimy dawne makiety, krynoliny zawirują, zaświszczą wyciągnięte z rekwizytorni rapiery. Noc w operze. Moc opery!

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Oddział Biblioteki Raczyńskich, Stary Rynek 84

WYSTAWA
g. 17.00‒01.00
MOŚ TO BYŁ KTOŚ. W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN
Wystawa obejmuje materiały związane z biografią Ignacego Mosia, fundacjami dla Muzeum i innych instytucji, korespondencję ze znanymi osobami, książki z dedykacjami, fotografii, filmy, wywiady.

WARSZTAT
g. 17.00‒19.00
MOŚ TO BYŁ KTOŚ
Warsztaty dla całych rodzin związane z Henrykiem Sienkiewiczem

OPROWADZANIE
g. 19.00, 21.00
O MOSIU
Tematyczne zwiedzanie Muzeum

SPOTKANIE/WYKŁAD
g. 21.00
WIECZÓR WSPOMNIEŃ
Przyjaciele i współpracownicy o Ignacym Mosiu. Rozmowa i archiwalne wywiady

Ponadto w programie:
Inauguracja gry „Poznańskim tropem Ignacego Mosia”
Kim był Moś, co Poznań mu zawdzięcza i jak wyglądało miasto jego oczami?

Po raz ostatni w czasie Nocy Muzeów gra „Sławy pod lupą” – zwiedzanie Muzeum.

Salon Muzyczny - Muzeum Feliksa Nowowiejskiego

al. Wielkopolska 11

Swym charakterem i klimatem Salon nawiązuje do przedwojennych tradycji rodziny Nowowiejskich. Otwarty dla publiczności 7 lutego 2008 r., szybko stał się znaną w Poznaniu i Wielkopolsce placówką muzealną, edukacyjną i kulturalną, a także kameralną salą koncertową o niezwykłym klimacie i atmosferze, w którym koncertują zarówno debiutujący, jak i zawodowi artyści. Funkcjonuje w zabytkowym, rodzinnym poznańskim domu Kompozytora, zwanym „Willą Wśród Róż”, w którym Nowowiejski żył i tworzył w latach międzywojennych i w którym zmarł 18 stycznia 1946 roku, po powrocie z wojennej tułaczki.

2017 – 140. rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego

SPOTKANIE/WYKŁAD
g. 17.30
FELIKS NOWOWIEJSKI
Promocja najnowszej biografii kompozytora i spotkanie z autorką dr Iwoną Fokt

MUZYKA
g. 18.30
KONCERT W SALONIE MISTRZA
Wykonawca Mateusz Kowalski – fortepian z POSM II st. im. Mieczysława Karłowicza, stypendysta Towarzystwa z 2016 roku (w programie m.in. utwory Bacha, Haydna, Chopina, Nowowiejskiego) oraz Agnieszka Zick – fortepian (USA) i Justyna Grudzińska – kontrabas (w programie m.in. aranżacje utworów Chopina i Nowowiejskiego)

FILM
g. 21.00
PROJEKCJA FILMU O FELIKSIE NOWOWIEJSKIM PT. „QUO VADIS DOMINE”
Zrealizowanego w grudniu 2016 roku przez TVP Poznań we współpracy z Towarzystwem

OPROWADZANIE
g. 22.00‒00.00
ZWIEDZANIE MUZEUM Z OPROWADZANIEM

Muzeum Sprzętów Geodezyjnych

Zespól Szkól Geodezyjno-Drogowych, ul. Szamotulska 33, sala nr 26

WYSTAWA
g. 16.00‒00.00
SZKOLNE MUZEUM SPRZĘTÓW GEODEZYJNYCH
W tym roku po raz 2. zapraszamy na noc muzeów do Szkolnego Muzeum Sprzętów Geodezyjnych. W sobotę 20 maja 2017 roku od godziny 16.00 do 00.00 otworzymy dla zwiedzających drzwi naszego Szkolnego Muzeum Sprzętów Geodezyjnych. Oprócz prezentacji licznych eksponatów, na gości czekać będzie tradycyjna już grochówka, chleb ze swojskim smalcem oraz możliwość zapoznania się z arkanami pracy geodety. W tym roku dodatkową atrakcją będzie możliwość rozegrania turnieju tenisa stołowego imienia Andrzeja Witkowskiego (mecze od 17.00‒19.00).

Pracownia Muzeum Ziemi

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, ul. Bogumiła Krygowskiego 10

OPROWADZANIE
g. 18:00‒00:00
ZWIEDZANIE MUZEUM Z PRZEWODNIKIEM
Możliwość zwiedzenia muzeum z przewodnikiem, który opowie o naszej kolekcji meteorytów, minerałów, skał, okazów paleontologicznych. Szczególna atrakcja to dwa największe polskie meteoryty, w tym ważący ponad 260 kg fragment Meteorytu Morasko, będący jednocześnie największym meteorytem w Europie Środkowej. To niezapomniana okazja spotkania z nieziemską materią.

Zapraszamy w majowy wieczór do naszego muzeum. W planie spotkanie z meteorytami oraz fascynującą kolekcją minerałów i skamieniałości.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919
Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, Stary Rynek 3, Odwach
WYSTAWA
g. 17.00 – 01.00
Wystawa o historii zrywu niepodległościowego Wielkopolan w 1918 roku, o największym, zwycięskim powstaniu w historii Polski, które zdecydowało o przyłączeniu Wielkopolski do odradzającej się ojczyzny i ostatecznie określiło przebieg zachodniej granicy II Rzeczpospolitej.

MUZEUM POWSTANIA POZNAŃSKIEGO – CZERWIEC 1956
Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, ul. Św. Marcin 80/82, CK Zamek
WYSTAWA
g. 17.00 – 01.00
W Centrum Kultury Zamek, blisko pomnika Czerwca 56 – przedstawia historię buntu poznaniaków w 1956 roku i jego skutki, czyli represje, losy uczestników i zmiany październikowe w Polsce. Obok Muzeum Powstania Wielkopolskiego, najbardziej nowoczesna ekspozycja WMN.

MUZEUM UZBROJENIA – NA POZNAŃSKIEJ CYTADELI
Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, Cytadela
WYSTAWA
g. 17.00 – 01.00
Pokazuje historię walk o Poznań w 1945 roku i wydarzenia z czasów II wojny światowej. Bogata kolekcja broni i pojazdów, które były na wyposażeniu wojska polskiego, niemieckiego i radzieckiego z lat 40. z wieloma unikatowymi eksponatami w skali kraju. Muzeum znajduje się w pozostałościach po pruskich umocnieniach na terenie tzw. Fortu Winiary.

SCHRON PRZECIWATOMOWY WŁADZ MIASTA POZNANIA
Słupska 62

g. 16.00‒00.00

Po raz pierwszy w czasie Nocy Muzeów można zwiedzić podziemny bunkier wybudowany w latach 50. dla ówczesnej Terytorialnej Obrony Przeciwlotniczej, podległej Wojsku Polskiemu. Uruchomiony 1956 roku, wycofany z użytku w 1994 roku. W schronie prawie w całości zachowało się oryginalne wyposażenie.
Więcej informacji: www.wmn.poznan.pl

Galeria Miejska Arsenał

WYSTAWA

12:00-00.oo

NAJLEPSZE OKŁADKI PŁYTOWYCH KONKURSU 30/30

W trakcie wystawy pokonkursowej zaprezentowane zostaną najlepsze projekty okładek dla wydawnictw muzycznych zgłoszonych do Konkursu 30/30. Spośród autorów wyeksponowanych prac wybrani zostaną laureaci tegorocznej edycji, których ogłoszenie nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy.

Oficjalna strona konkursu: www.konkurs3030.pl
FB https://www.facebook.com/konkurs3030/?fref=ts

WYSTAWA

12:00-00.oo

JUTRO NIE PRZYJDZIE NIGDY
To trzecia odsłona projektu będącego rezultatem współpracy Mirosława Bałki i Katarzyny Krakowiak. Punktem wyjścia do jego realizacji było pytanie o poczucie niepewności, jakie towarzyszy nam w coraz szybciej zmieniającym się świecie. To także pytanie o możliwość artykulacji naszych potrzeb i lęków.

Ważnym elementem tej wystawy jest proces, który doprowadził do jej realizacji, szukanie wspólnego pola, niebędącego kompromisem, tylko otwarciem nowych możliwości. To dialog dwóch pokrewnych, ale jednak odmiennych postaw artystycznych. Katarzyna Krakowiak tworzy przede wszystkim instalacje dźwiękowe sytuowane w kontekście architektury i życia miasta. Jedna z jej ostatnich prac dźwiękowych umieszczona została w trudnym i fascynującym wnętrzu filharmonii w Szczecinie (2016). Mirosław Bałka znany jest jako autor rzeźb, rysunków, prac wideo, a także monumentalnych realizacji w londyńskiej Tate Modern oraz pomnika ofiar katastrofy promu „Estonia” w Sztokholmie (1998).
Efektem jest multimedialna instalacja, kompozycja sygnałów wizualnych i dźwiękowych, której ważnym aspektem jest umiejscowienie jej w konkretnej przestrzeni. Pokazane na wystawie neony można odczytywać na co najmniej trzy sposoby: jako chaotyczną polifonię głosów, jako monolog lub jako dialog. Prosta forma otwiera przed widzem możliwość samodzielnej nawigacji pomiędzy sygnałami i nowego konstruowania znaczeń, które mogą dotyczyć indywidualnego doświadczenia każdego z nas.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

FILM
g. 21.00‒00.00
SZTUKA NA 16 MM
Atrium (budynek B),wejście od ul. 23 Lutego 20

Kuratorski przegląd archiwalnych filmów dokumentalnych z lat 50., 60. i 70. o sztuce, zapisanych na taśmie 16 mm. Unikatowa kolekcja pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UAP. Prezentacja odbędzie się przy pomocy projektora przeznaczonego do odtwarzania materiałów zapisanych na taśmie 16 mm. Zobaczyć będzie można m.in. Spacer po Galerii Trietiakowskiej, Konstruktywizm w Polsce. Awangarda rzeczywistości, Sobór Aławerdyjski, Indyjskie pomniki islamu, Wystawy Wzornictwa Finlandii i wiele innych.

Zdjęcia pochodzą z filmu „Rzeźbiarz i inspiracja”, reżyseria: Albert Hendelsztejn, zdjęcia: W. Makarow, produkcja: Wytwórnia Filmów Popularnonaukowych w Moskwie, produkcja radziecka, wersja polska.

Wystawy – po malarstwie

godz. 20.00-00.00

Miejskie Galerie UAP:
• Galeria Duża i Mała Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28
• Galeria Curators’Lab
ul. Nowowiejskiego 12

Oryginalne podejścia do materii malarskiej opowiedziane twórczością artystów różnego pokolenia
na wystawach prac: bez tytułu, Pawła Susida (ur. 1952) oraz Teraz budując zacznę od dymu z komina Mateusza Piestraka (ur. 1991).

Biblioteka Raczyńskich

Galeria Atanazego, Al. Marcinkowskiego 23

WYKŁAD/WYSTAWA
g. 17.00-23.00

NA POZNAŃSKĄ MOD(Ł)Ę. W XIX-WIECZNEJ GARDEROBIE

Wystawa podejmuje temat XIX-wiecznej mody (w długim wieku XIX, 1789-1914/18) – w co ubierali się, jak traktowali modę Poznaniacy pod zaborem pruskim. Przybliża poszczególne elementy garderoby, historię stroju w tym okresie, popularne trendy, akcesoria odzieżowe, reklamy firm odzieżowych, anonse prasowe. Na wystawie zostaną zaprezentowane rękopisy, ikonografia, druki i czasopisma ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich.

Centrum Kultury ZAMEK

św. Marcin 80/82

WYSTAWA
g. 12.00‒00.00
WORLD PRESS PHOTO
Sala Wystaw Centrum Kultury ZAMEK (bilety: 7 zł, sprzedaż biletów prowadzona będzie do g. 23.30)

OPROWADZANIE
g. 17.00–23.00
ZWIEDZANIE ZAMKU
zabytkowe przestrzenie zamku (wstęp wolny)
Podczas Nocy Muzeów niezwykłe wnętrza Zamku będą dostępne dla zwiedzających. W wybranych przestrzeniach ustawione zostaną monitory, z których przewodnicy w wirtualny sposób opowiedzą wszystko to, co usłyszeć można w trakcie normalnego zwiedzania. Każde nagranie będzie powtórzone co 5 minut, tak by każdy chętny mógł usłyszeć historię zamku.

FILM
g. 22.00
PROJEKCJA FILMU NA ELEWACJI WIEŻY CK ZAMEK
dziedziniec przed Zamkiem (wstęp wolny)
„Sanctuary/Sustenance”, w reż. Leslie Thomas i Maren Wickwire, to film o życiu uchodźców w różnych częściach świata. Pokazuje wędrówkę ludzi, którzy decydują się na ucieczkę z powodu wojen, głodu, klęsk i prześladowań. Zachęca do dyskusji nie tylko o ich położeniu, ale i sposobach udzielania pomocy i schronienia. Współorganizator: Centrum Badań Migracyjnych UAM

INNE
g. 17.00–22.00
INSTALACJA GOSI BARTOSIK
Okna pracowni nad Wejściem B (wstęp wolny)
W ramach projektu rezydencji Gosi Bartosik „New Women Order„ powstanie instalacja, którą będzie można zobaczyć podczas Nocy Muzeów. Instalacja ”Warkocz” będzie możliwa do obejrzenia na zewnątrz Zamku, przy drugim wejściu, od strony parkingu, który ujawnia tajne wejście do pracowni artystki.

MUZYKA
g. 21.30
DEKONSTRUKCJA ZASTANEGO FRAGMENTU MIASTA, W CELU USŁYSZENIA I ZOBACZENIA GO NA NOWO
Przestrzeń przed Zamkiem od strony ulicy Święty Marcin (wstęp wolny)

W dźwiękowy pejzaż ulicy przeniesione są brzmienia z innych, nieurbanistycznych lub wytworzonych sztucznie środowisk stopniowo pokrywające zastany kontekst ulicy. Nagrane wcześniej opowieści o ulicy, zostają nawarstwione i przetworzone, by wraz z dźwiękami natury, brzmieniem instrumentów akustycznych oraz elektronicznych zmienić budowany codziennością subiektywny kontekst ulicy.

Ideą koncertu jest obudzenie potrzeby świadomego przeżywania przestrzeni, w której żyjemy; pobudzenie zmysłów do aktywnej i świadomej interakcji z otaczającą nas rzeczywistością; wydarzenie nabiera symbolicznego wymiaru „rytuału przejścia”. Miasto, Zamek, ulica św. Marcin odsłania się jako eksponat muzealny. Następuje uniezwyklenie przestrzeni pozornie zwyczajnej.

Cel: zobaczyć i usłyszeć wyraźniej.
Twórcy: Joanna Wabik, Patryk Piłasiewicz, Ostap Mańko, Andrzej Konieczny

WYSTAWA
g. 17.00‒22.00
FOTOREPORTERZY NA ŚWIĘTYM MARCINIE
ul. Św. Marcin 57 (wstęp wolny)

W 2016 roku, w ramach warsztatów mistrzowskich prowadzanych przez Mariusza Foreckiego (pix.house) i Łukasza Cynalewskiego („Gazeta Wyborcza„), powstało kilka fotoreportaży, których tematem była ulica Święty Marcin. Ten niezwykły materiał, publikowany już w ”Gazecie Wyborczej”, zaprezentujemy w formie wystawy w przestrzeni ważnej dla ulicy.

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu

ul. Rolna 45a

g. 17.00–01.00
HISTORIA HYMNU, GODŁA I BARW NARODOWYCH

W tym roku przypada 90. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem państwowym. Historia hymnu, godła i barw narodowych jest bardzo interesująca z perspektywy tragicznych lat okupacji oraz następującego po nim okresu Polski ludowej. W omawianym czasie okupant walczył z każdym przejawem polskości, a barwy narodowe towarzyszyły narodowi podczas zmagań na frontach II wojny światowej.

Później nowe władze komunistyczne swoimi decyzjami próbowały zmieniać nasze symbole narodowe, czego przykładem były rozważania nad zastąpieniem Mazurka Dąbrowskiego przez pieśń „Ukochany kraj”, do której autorem słów był poeta Konstanty Ildefons Gałczyński.
Władze komunistyczne w Konstytucji z 22 lipca 1952 roku „pozbawiły” orła z wizerunku godła korony, co miało wynikać z walki z nierównościami klasowymi, które zdaniem nowej władzy symbolizowała monarchistyczna korona.

Przez cały okres Polski ludowej symbole i barwy narodowe towarzyszyły społeczeństwu do manifestowania swoich przekonać, tak było w czerwcu 1956 roku na ulicach Poznaniu, w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu, w czerwcu 1976 roku, czy podczas karnawału solidarności.
Upadek komunizmu w Polsce spowodował również przywrócenie pierwotnego wizerunku heraldycznego orła z koroną na godle.

Podczas Nocy Muzeów zaprezentowane zostaną:
• wystawa o Polskim Państwie Podziemnym,
• historia Mazurka Dąbrowskiego,
• historia barw narodowych,
• historia godła,
• gry i zabawy dla dzieci pod hasłem „Polak Mały”
• prezentacja pracy Archiwum IPN,
• kiermasz wydawnictw.

Lech Browary Wielkopolski

Szwajcarska 11, Poznań tel. 61 66 77 460 , www.zwiedzaniebrowaru.pl

PROGRAM:

Wycieczka po browarze z  przewodnikiem: poznacie tajniki warzenia piwa odwiedzając działy browaru: od warzelni, przez piwnice aż po linie rozlewnicze.  TYLKO PODCZAS NOCY MUZEÓW zobaczycie z bliska potężne, zielone tankofermentory! Wycieczkę oprowadza przewodnik,  przekazując fakty i ciekawostki związane z nowoczesnym browarnictwem opartym na bogatej tradycji piwowarskiej.

Wielbicieli tradycji i podróży w czasie  zapraszamy na wystawę „Kronika Browarów Wielkopolskich 1895-1995”:  świetny zbiór zdjęć, reklam, etykiet i innych birofilskich rarytasów z historycznych już browarów!

Piwna podróż zakończy się  degustacją świeżego piwa prosto z browaru, a każdy z naszych gości otrzyma piwną pamiątkę.

Wycieczki w ramach Nocy Muzeów 2017 będą się odbywały od godziny 17:00 do 23:00. Jedna grupa  może liczyć maksymalnie 25 osób. O godz. 17:00 wyrusza na wycieczkę pierwsza 25-osobowa grupa i co około 10-20 minut będą wchodzić kolejne grupy aż do godz.23:00.
Rezerwacja nie jest wymagana, ale trzeba liczyć się z oczekiwaniem na wejście. Wstęp wolny.

UWAGA: zapewniamy bezpłatny transport, z Al. Marcinkowskiego 9  przy Muzeum Narodowym

do Lech Browary Wielkopolski i z powrotem.
Kursy z Al. Marcinkowskiego 9: 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Kursy z Browaru: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.30
Cała oferta w ramach Nocy Muzeów 2017 jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Adam Szulc Barber Shop

os. Stare Żegrze 38

g. 17.00‒22.00
BARBER NOCĄ!
W tym roku mija 500. rocznica powstania Cechu Cyrulików i Balwierzy w Poznaniu, których bezpośrednimi spadkobiercami są właśnie fryzjerzy męscy. Nasze miejsce jest wyjątkowe. Oprócz tego, że zajmujemy się klasycznym strzyżeniem męskich włosów, profesjonalnym strzyżeniem brody i goleniem twarzy na mokro, bardzo dużą wagę przywiązujemy do historii fryzjerstwa męskiego, znajomości symboli, patronów, tradycji, kultury, ale też poznańskiej pracy organicznej.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe, dbamy o wysoką jakość usług i dezynfekcji w naszym zakładzie.

g. 17.00–20.00
Darmowe strzyżenie, trymowanie lub golenie wszystkich chętnych mężczyzn.
Zaproszeni goście: Paweł Jabłoński ‒ metaloplastyk z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Katarzyna Taube ‒ architekt wnętrz będą opowiadać o pracach związanych z wystrojem i produkcją rzeźb w barber shopie Adama Szulca.

Cały czas będzie trwała wystawa starych peerelowskich kosmetyków, o których będzie opowiadać Adam Szulc właściciel i pasjonat historii fryzjerstwa. Adam opowie również o symbolach, tradycjach, idei i historii barber shopów.

g. 20.00
Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała odsłoni namalowany na jednej ze ścian portret Antoine’a Cierplikowskiego pędzla Pawła Jabłońskiego.

g. 20.30‒22.00
Opowiadamy i oprowadzamy po naszym wnętrzu odwiedzających nas gości.

g. 22.00
Koniec Nocy Muzeów w naszym miejscu.

Więcej na stronie organizatora: nocmuzeow.poznan.pl

Źródło: poznan.pl


Artykuł będziemy aktualizować. Więcej informacji szukaj na stronach organizatorów. Jeśli chciałbyś uzupełnić nasze zestawienie napisz komentarz lub maila.

Zobacz też, co ciekawego jest w naszej ramówce

oraz bądź na bieżąco i zostań naszym fanem na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Flickrze.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz