Kategoria: Artykuły

Polityka narodowościowa władz II Rzeczpospolitej wobec mniejszości słowiańskich w latach 1920-1926

Tematem mojej pracy jest polityka narodowościowa władz II Rzeczpospolitej, prowadzona w latach 1920-1926 wobec mniejszości narodowych pochodzenia słowiańskiego.

Historia i rozwój japońskiego karabinu Arisaka

Rok 1873 jest jedną z najważniejszych cezur nie tylko w dziejach wojskowych Japonii, ale w ogóle datą bezprecedensu w całej historii tego wyspiarskiego kraju. Jest kolejną datą po słynnym roku 1868, który oddzielił grubą kreską to, co dawne od tego, co nowoczesne. Wydarzenie, które miało miejsce w szóstym roku panowania cesarza Mutsuhito było kolejnym krokiem na […]

Czterech muszkieterów Gustawa II Adolfa

W XVII-wiecznej armii szwedzkiej służyło wiele oddziałów najemnych – znanych w Szwecji jako „värvade”. Rekrutowane przede wszystkim z krajów niemieckojęzycznych, ale i Szkocji, Anglii czy Francji, jednostki te brały udział we wszystkich wojnach jakie toczyło skandynawskie królestwo. Bywały takie okresy, że oddziały ‘värvade’ stanowiły wręcz gros armii szwedzkiej, przede wszystkim w toku Wojny Trzydziestoletniej.

Szwedzkie sztandary zdobyte przez wojska polskie i litewskie w okresie 1621-1629

W siedemnastowiecznych armiach sztandar był ważnym elementem każdego bez mała oddziału wojskowego. Praktycznie niezależnie od armii którą byśmy się zajmowali, znajdujemy sztandary na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej – kompanii (chorągwi/roty/kornetu)1. Autor chciałby serdecznie podziękować za pomoc, zachętę i sugestie Danielowi Stabergowi, Mariuszowi Balcerkowi , Arturowi Świetlikowi, Radkowi Sikorze i Jarkowi Centkowi (wielkie dzięki za walkę […]

Wojna o sukcesję hiszpańską

W latach 1688 – 1697 rozegrały się wydarzenia tzw. Wojny dziewięcioletniej , nazywanej też wojną palatynacką lub wojną o  sukcesję angielską. Stronami konfliktu były Francja i Liga Augsburska. Nie będziemy wnikać tutaj w jej dokładny przebieg, ważne natomiast dla nas są postanowienia traktatu pokojowego z Ryswick z roku 1697.

Wojny husyckie 1419-1436

Wojny husyckie czyli ruch religijno-społeczny w Czechach o silnych akcentach narodowych. Męczeńska śmierć Husa wywołała wzburzenie w Czechach. Zaczęto usuwać księży sprzyjających papiestwu, a kościoły przekazywać duchowieństwu uznającemu naukę Husa.

Udział polskiej artylerii w bitwie pod Wiedniem roku 1683

Udział polskiej artylerii w bitwie pod Wiedniem roku 1683

„Wtedy komenda: »Fojer!« Przy każdym dziale starszy puszkarz dmuchał na lontownicę, spokojnie, jakby miał zakurzyć fajkę, przykładał do zapału i zda się nie słysząc huku, nie widząc ognia, co tryskał z lufy, nie lękając się, że działo, skacząc po strzale, trąci go, skrywał ręką oczy od dymu i schyliwszy się, patrzył ku Turkom: celny strzał […]

Edykty tolerancyjne w Europie Zachodniej

Marcin Luter swoim wystąpieniem wywołał ogromną burzę, która przetoczyła się przez cała Europę powodując wielkie zamieszanie wśród wszystkich narodów. Burza ta miała też swoje przejaśnienia, które mocno wpłynęły na kształt nowego myślenia religijnego ówczesnej Europy, i powodowały często tylko chwilową tolerancję innym wyznaniom. Pisząc o przejaśnieniach mam na myśli edykty tolerancyjne, których było całkiem dużo, […]

Organizacja państwa perskiego

Podstawą organizacji przestrzennej imperium były ogromne prowincje zwane satrapiami. Wprowadzili je w miarę kolejnych podbojów już Cyrus i Kambyzes.

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu (15 lipca 1818 r.)

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu Artykuł 1 Religia katolicka apostolska rzymska (wyznawana od większej części mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu) utrzymuje się jako religia kraju. Będzie zawsze przedmiotem szczególniejszych starań rządu, nie uwłaczając w niczym wolności innych wyznań chrześcijańskich, które wszystkie bez żadnego wyłączenia będą mogły być wyznawanymi wolno publicznie pod […]