Starożytność to okres obejmujący dzieje ludzkości od ok. 3500 r. p.n.e. do 476 r. n.e. Lata te obejmują rozwój i upadek wielkich cywilizacji, do których zaliczamy m.in. Mezopotamię, Egipt, Grecję i Rzym.

Kategoria: Starożytność

Rzym - miłość i władza

Rzym - miłość i władza

Miłość, zdrady, romanse... Od czasów starożytnych nie było w historii świata epoki, w której nie można by znaleźć najróżniejszych wątków łączących miłość i erotykę z władzą. Nie inaczej było w starożytnym Rzymie.

Życie religijne kobiet w Atenach okresu klasycznego

Życie religijne kobiet w Atenach okresu klasycznego

Niniejszy artykuł, zgodnie z tytułem, ukazuje miejsce kobiet we wszelakich kultach, odgrywających ogromną rolę w całym świecie starożytnym. Pierwszy podrozdział Kobiety w kulcie domowym, stanowi poniekąd obraz funkcjonowania klasycznej rodziny ateńskiej z perspektywy zagadnień religijnym, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków członków danego oikosu do ogniska domowego. Druga część pracy (Kulty o charakterze płodnościowym i orgiastycznym) została poświęcona w szczególności obrzędom ku czci Demeter i Dionizosa, a także […]

Życie rodzinne w starożytnym Rzymie

Życie rodzinne w starożytnym Rzymie

Człowiek się rodzi, dorasta, odnajduje swoją drugą połowę, zakłada rodzinę... Tak można by w dużym skrócie opisać życie ludzkie. Jednak na przestrzeni wieków, poza tymi ogólnymi hasłami, zmieniało się sporo szczegółów. Zobaczmy więc, jak wyglądało to w starożytnym Rzymie.

Armia rzymska jako narzędzie rzymskich podbojów

W okresie Republiki Rzym, był na początku jednym, z licznych italskich państewek, któremu nikt, z ówczesnych nie mógł przepisać tego, że kiedyś zapisze się na kartach historii. Jednak, z czasem Republika Rzymska zaczęła się przeradzać w państwo ekspansjonistyczne, które na początku po pokonaniu, italskich przeciwników w walce stała się hegemonem w Italii. Aby w niedalekiej […]

Wyprawa wschodnia Septymiusza Sewera 195 - 199 r. n.e.

„Po uprzątnięciu Nigra ukarał Sewerus bez miłosierdzia jego przyjaciół i wszystkich, którzy po jego stronie stanęli nie tylko z własnej woli i ochoty, ale i pod przymusem konieczności.”

Rzymska wojna domowa 193 – 197r. n.e.

W nocy 31 grudnia 192r. padł ofiarą zamachu Kommodus, syn boskiego Marka Aureliusza, ostatni z Antoninów. Wraz z jego śmiercią sytuacja polityczna rzymskiego imperium do złudzenia zaczęła przypominać kryzys wywołany zabójstwem Nerona. Podobnie jak wtedy, tak i teraz wybór nowego cesarza spoczął nie w rękach senatu, lecz trzech głównych armii, z których każda wybrała swego […]

Rzym od monarchii przez republikę do cesarstwa - przyczyny zmian ustrojowych

Rzym był centrum starożytnego świata. Cywilizacja śródziemnomorska, która jest doskonałym przykładem na gigantyczny rozwój-z małego miasta, osady – do imperium ogarniającego basen Morza Śródziemnego, znaczna część Europy Zachodniej, Półwyspu Bałkańskiego, Azji Mniejszej, a także północnej Afryki. Wraz z rozwojem terytorialnym, w Rzymie dochodziło do ewolucji ustroju politycznego. Cały system zmian ustrojowych w Rzymie to ciąg […]

Reformy braci Grakchów

Aby zrozumieć historię Starożytnego Rzymu należy wziąć pod uwagę, że głównym czynnikiem regulującym stosunki społeczne, ekonomiczne, a co za tym idzie polityczne była ziemia.

Organizacja państwa perskiego

Podstawą organizacji przestrzennej imperium były ogromne prowincje zwane satrapiami. Wprowadzili je w miarę kolejnych podbojów już Cyrus i Kambyzes.

Państwo Akadu - pierwsza monarchia przestrzenna (ok. 2340-2159)

Długotrwały proces migracji plemion semickich na południe Mezopotamii został zakończony ok. 2340 r. p.n.e. Wtedy też Sargon [Szarru kenu - prawowity król] zwyciężył Lugalzagesima i objął jego dotychczasowe państwo.