Starożytność to okres obejmujący dzieje ludzkości od ok. 3500 r. p.n.e. do 476 r. n.e. Lata te obejmują rozwój i upadek wielkich cywilizacji, do których zaliczamy m.in. Mezopotamię, Egipt, Grecję i Rzym.

Kategoria: Starożytność

Małżeństwo w świetle praw ateńskich VI-V wieku p.n.e. Nomos a siła zwyczaju

Małżeństwo w świetle praw ateńskich VI-V wieku p.n.e. Nomos a siła zwyczaju

Jednym z głównych czynników, które od czasów starożytnych wpływały na charakter małżeństw były przepisy prawne. Nie inaczej sytuacja wyglądała w polis ateńskiej, która już w VI wieku p.n.e. zaczęła brać pod opiekę instytucję małżeństwa, czyniąc z niej przedmiot prawa publicznego1. Poszczególne ustawy, wydawane kolejno przez Solona, Klejstenesa, czy Peryklesa kształtowały nie tylko procedury towarzyszące zawiązywaniu i rozwiązywaniu związków, […]

Dowcipni bogowie, czyli skąd wywodzi się nazwa Longobardowie

Dowcipni bogowie, czyli skąd wywodzi się nazwa Longobardowie

Longobardowie należą do tej kategorii ludów barbarzyńskich, które mogły poszczycić się wyjątkowo bogatą tradycją historiograficzną. Szczep ten doskonale znany Rzymianom już na początku naszej ery, często wymieniany był w traktatach historycznych, etnograficznych lub geograficzno-obyczajowych. Później, kiedy na dobre zadomowił się w Europie czasów dominacji, a następnie upadku Rzymu, wykształcił swoją rodzimą tradycję literacką. Jej głównym […]

Przyczyny i konsekwencje upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie

Przyczyny i konsekwencje upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie

Rok 476 pozostanie na zawsze na kartach historii, jako data przełomowego wydarzenia antycznego świata. Upadek kolosa, cesarstwa zachodniego położył kres starożytności, dając jednocześnie podstawy do formowania się nowego średniowiecznego porządku.

Starożytni odkrywcy

Starożytni odkrywcy

Wielkie wyprawy i odkrycia geograficzne kojarzą nam się przede wszystkim z historią średniowieczną i nowożytną. Jednak także starożytność może „pochwalić„ się niejednym wyczynem w tym ”zakresie”.

Rzym - miłość i władza

Rzym - miłość i władza

Miłość, zdrady, romanse... Od czasów starożytnych nie było w historii świata epoki, w której nie można by znaleźć najróżniejszych wątków łączących miłość i erotykę z władzą. Nie inaczej było w starożytnym Rzymie.

Życie religijne kobiet w Atenach okresu klasycznego

Życie religijne kobiet w Atenach okresu klasycznego

Niniejszy artykuł, zgodnie z tytułem, ukazuje miejsce kobiet we wszelakich kultach, odgrywających ogromną rolę w całym świecie starożytnym. Pierwszy podrozdział Kobiety w kulcie domowym, stanowi poniekąd obraz funkcjonowania klasycznej rodziny ateńskiej z perspektywy zagadnień religijnym, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków członków danego oikosu do ogniska domowego. Druga część pracy (Kulty o charakterze płodnościowym i orgiastycznym) została poświęcona w szczególności obrzędom ku czci Demeter i Dionizosa, a także […]

Życie rodzinne w starożytnym Rzymie

Życie rodzinne w starożytnym Rzymie

Człowiek się rodzi, dorasta, odnajduje swoją drugą połowę, zakłada rodzinę... Tak można by w dużym skrócie opisać życie ludzkie. Jednak na przestrzeni wieków, poza tymi ogólnymi hasłami, zmieniało się sporo szczegółów. Zobaczmy więc, jak wyglądało to w starożytnym Rzymie.

Armia rzymska jako narzędzie rzymskich podbojów

Armia rzymska jako narzędzie rzymskich podbojów

W okresie Republiki Rzym, był na początku jednym, z licznych italskich państewek, któremu nikt, z ówczesnych nie mógł przepisać tego, że kiedyś zapisze się na kartach historii. Jednak, z czasem Republika Rzymska zaczęła się przeradzać w państwo ekspansjonistyczne, które na początku po pokonaniu, italskich przeciwników w walce stała się hegemonem w Italii. Aby w niedalekiej […]

Wyprawa wschodnia Septymiusza Sewera 195 - 199 r. n.e.

„Po uprzątnięciu Nigra ukarał Sewerus bez miłosierdzia jego przyjaciół i wszystkich, którzy po jego stronie stanęli nie tylko z własnej woli i ochoty, ale i pod przymusem konieczności.”

Rzymska wojna domowa 193 – 197r. n.e.

W nocy 31 grudnia 192r. padł ofiarą zamachu Kommodus, syn boskiego Marka Aureliusza, ostatni z Antoninów. Wraz z jego śmiercią sytuacja polityczna rzymskiego imperium do złudzenia zaczęła przypominać kryzys wywołany zabójstwem Nerona. Podobnie jak wtedy, tak i teraz wybór nowego cesarza spoczął nie w rękach senatu, lecz trzech głównych armii, z których każda wybrała swego […]