Anna Szóstak

Studentka Historii I roku studiów magisterskich (SUM) o specjalności: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywny Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Uzyskała stopień Licencjata w zeszłym roku. Praca dyplomowa tyczyła się tematyki okresu średniowiecza, a mianowicie „Górkowie Herbu Łodzia do okresu późnego średniowiecza” promotorem był Prof. J. Dobosz. Obecnie pracuję nad pracą magisterską – biografii Władysława Laskonogiego, promotorem jest Prof. J. Dobosz. Zainteresowania badawcze: historia średniowiecza w Polsce, paleografia łacińska, dyplomatyka, neografia niemiecka, dzieje nowożytne, początki Stanów Zjednoczonych.

Artykuł autorstwa:

Historia herbu Łodzia

Historia herbu Łodzia

Pojęcie herb pojawia się w bardzo interesujących okolicznościach, lecz rozpowszechnia się dopiero w XVI wieku. Po raz pierwszy termin ten, w formie zlatynizowanej pojawił się w kancelarii królewskiej w 1415 r., a brzmiał: et quatuor herbis1. J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 8-9. [↩]

Schyłek procesów czarownic na ziemiach polskich

Schyłek procesów czarownic na ziemiach polskich

Procesy czarownic, nazywane inaczej polowaniami na czarownice, osiągnęły swoje apogeum w Polsce w XVII i XVIII w., czyli wtedy, gdy na zachodzie kontynentu były już w końcowej fazie.

Jamestown - kolonia śmierci

Jamestown - kolonia śmierci

Jamestown - często nazywane kolonią śmierci -  było pierwszą kolonią angielską założoną na kontynencie amerykańskim, dzięki staraniom Kompanii Wirginii na północnym wybrzeżu zatoki Chesapeake w 1607 roku i  które mimo wielu niepowodzeń, przetrwało próbę czasu i dało początek nowemu narodowi.