Ariel Orzełek


Artykuł autorstwa:

„Józef Piłsudski. Marzyciel i Strateg” – B. Urbankowski - recenzja

„Józef Piłsudski. Marzyciel i Strateg” – B. Urbankowski - recenzja

„Jestem romantykiem a zarazem realistą” – mówił w 1920 r. Józef Piłsudski Dymitrowi Mereżkowskiemu1. Słowa te mógłby mottem swojej książki o Komendancie uczynić Bohdan Urbankowski, od lat zajmujący się nieklasycznym ujmowaniem jego biografii2. Skupiając się na aspektach filozoficznych i psychologicznych działalności Piłsudskiego, kreśli Urbanowski szeroką panoramę jego życia na tle epoki, nie stroniąc od polemik […]

„Rokossowski” – B. Sokołow – recenzja

„Rokossowski” – B. Sokołow – recenzja

W Polsce Ludowej określano go mianem „marszałka dwóch narodów„, we Francji - ”czerwonego Massény”1. Konstanty Rokossowski należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych dowódców wojskowych okresu II wojny światowej. Kwestia jego zasług jako jednego z twórców zwycięstwa Związku Sowieckiego nad Niemcami wzbudzała w historiografii sowieckiej, a następnie rosyjskiej wielkie kontrowersje. Problem dotyczący tego, kto był najwybitniejszym […]