dr Grzegorz Michalak

Absolwent Historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2016; studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy pt. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie 1815-1918) i Podyplomowych Studiów Varsavianistycznych w Instytucie Historycznym UW (2013). W trakcie studiów doktoranckich uczestnik programu MOST w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu (rok akademicki 2012/2013).

Publikuje również na łamach "Saeculum Christianum", "Seminare. Poszukiwania naukowe", "Jednota", "Midrasz" oraz innych pism naukowych i popularnych.

Zainteresowania naukowe: historia polskiego protestantyzmu, szeroko pojęta historia Warszawy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych i przestrzeni miejskiej, działalność pruskich władz zaborczych w okresie 1796-1806 oraz dzieje Żydów w miastach mazowieckich - począwszy od osadnictwa, przez relacje polsko-żydowskie, a skończywszy na ich zagładzie.

Artykuł autorstwa:

71 rocznica „Akcji pod Arsenałem”. Program edukacyjny

71 rocznica „Akcji pod Arsenałem”. Program edukacyjny

26 marca 1943 roku harcerze z „Szarych Szeregów„ przeprowadzili brawurową akcję odbicia swojego kolegi phm. Janka Bytnara „Rudego„ z rąk gestapowców. Z okazji przypadającej w tym roku 71 rocznicy ”Akcji pod Arsenałem” Mauzoleum Walki i Męczeństwa i Muzeum Więzienia Pawiak przygotowały następujący program edukacyjny dla dorosłych oraz grupy młodzieży gimnazjalnej i licealnej: 1) 25 marca 2014 […]

Działalność zapobiegawcza wobec klęsk pożarowych w Warszawie w latach 1796-1806

Działalność zapobiegawcza wobec klęsk pożarowych w Warszawie w latach 1796-1806

Pożary są nieodłącznym elementem towarzyszącym stałemu zamieszkaniu człowieka na danym terytorium. Pojawiają się niekiedy samoistnie na skutek wyładowań atmosferycznych bądź długotrwałej suszy, lecz największa ich ilość związana jest z gospodarką, dokładniej na skutek używania ognia. Szkody wywołane ogniem występowały już w bardzo wczesnych dziejach Warszawy, co nie odróżniało syreniego grodu od innych miast. Skutki pożaru […]

Relacja z konferencji „Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu. Historia, język, kultura, teologia”

Relacja z konferencji „Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu. Historia, język, kultura, teologia”

20 i 21 listopada 2013 roku na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna poświęcona pierwszemu polskiemu przekładowi Pisma Świętego z 1563 roku. Wzięli w niej udział historycy, językoznawcy, historycy sztuki i teolodzy, którzy badali Biblię brzeską z użyciem własnej metodologii pracy.

Relacja z konferencji „Syndykaliści w Powstaniu Warszawskim”

Relacja z konferencji „Syndykaliści w Powstaniu Warszawskim”

Każdego roku przełom lipca i sierpnia obfituje w wydarzenia upamiętniające oraz promujące, szczególnie w pamięci młodych ludzi, Powstanie Warszawskie. Obok oficjalnych uroczystości państwowych odbywają się wystawy, spotkania, spacery szlakiem powstańczej Warszawy, a także konferencje naukowe.

„Warszawa. Prawosławie i rosyjskie dziedzictwo” - P. Przeciszewski - recenzja

„Warszawa. Prawosławie i rosyjskie dziedzictwo” - P. Przeciszewski - recenzja

Warszawa na przełomie XIX i XX wieku była miastem wielowyznaniowym i wielokulturowym, w którym obok kościołów rzymskokatolickich istniały synagogi i kościoły protestanckie oraz cerkwie. Powstanie tych ostatnich zawdzięczamy rosyjskim urzędnikom, kupcom i wojskowym.

Zarys pruskiej polityki wobec Kościoła katolickiego na przykładzie Warszawy w latach 1796-1806

Zarys pruskiej polityki wobec Kościoła katolickiego na przykładzie Warszawy w latach 1796-1806

Po upadku Rzeczypospolitej Królestwo Pruskie stało się nie tyle słowiańskie, co w ogromnej mierze katolickie. Tym samym pojawił się problem, z którym monarchia Hohenzollernów nie miała nigdy dotąd do czynienia na taką skalę. Polityka wobec Kościoła rzymskokatolickiego i jego wiernych stała się odtąd jednym z priorytetowych działań pruskich władz lokalnych i centralnych.

„Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka”. Relacja z konferencji naukowej

„Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka”. Relacja z konferencji naukowej

W dniach 9–10 maja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pod tytułem „Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka”. Skierowana była głownie do historyków i pedagogów, ale poruszona na niej tematyka dotyczyła również takich dziedzin jak: kulturoznawstwo, filozofia, socjologia i teologia.

Zniszczenie zabytkowego kirkutu, jedynej pozostałości po licznej społeczności żydowskiej

Zniszczenie zabytkowego kirkutu, jedynej pozostałości po licznej społeczności żydowskiej

W podwarszawskim Błoniu doszczętnie zniszczono pozostałości kirkutu, który był ostatnią pamiątką po żydowskiej społeczności niegdyś zamieszkującej to miasto. Pomimo wpisania do rejestru zabytków cmentarz nie był należycie chroniony. Co więcej, na lokalnym forum zaczęto mówić wprost, że teren po nim zostanie rozkopany i przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.

Regulacje pruskie w sprawach nierządu w Warszawie w latach 1796-1806

Regulacje pruskie w sprawach nierządu w Warszawie w latach 1796-1806

Prostytucja, nie przez przypadek zwana „najstarszym zawodem świata”, znana jest ludziom niemal od zawsze oraz związana jest nieodłącznie z ich miejscami zamieszkania. W Warszawie na przełomie XVIII i XIX w. było to zjawisko społeczne i wynikało z ówczesnych realiów – głównie społecznych i gospodarczych. Władze pruskie, które objęły kontrolę nad miastem na mocy trzeciego, rozbioru […]

Relacja z VIII Konferencji Młodych Naukowców

Relacja z VIII Konferencji Młodych Naukowców

VIII Konferencja Młodych Naukowców odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 13-14 grudnia 2012 r. Ósma edycja odbyła się pod hasłem: „Istnieje tylko jedna miłość i tysiąc jej rozmaitych kopii”. Miłość w historii. Konferencja zainaugurowana została wykładem prof. Filipa Wolańskiego oraz dr Doroty Chmielewskiej-Łuczak z Instytutu Psychologii UWr. Następnie rozpoczęły się trzy panele tematyczne: Miłość […]