Izabela Maćkowska


Artykuł autorstwa:

Kształcenie zdalne w czasie II wojny światowej (Polska YMCA)

Kształcenie zdalne w czasie II wojny światowej (Polska YMCA)

We wrześniu 1939 r. ogromna liczba uchodźców polskich znalazła się w nowych, trudnych warunkach, bez możliwości podjęcia pracy w swojej profesji. Jedną z pierwszych organizacji, która wyszła naprzeciw temu problemowi i zajęła się pomocą w przysposobieniu zawodowym Polaków na obczyźnie, był Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA.  W sytuacji wielkiego rozproszenia uchodźców polskich postanowiono zorganizować kształcenie […]

Polska YMCA. Aby przetrwać czas do powrotu

Polska YMCA. Aby przetrwać czas do powrotu

Druga wojna światowa, która miała być błyskawiczna, trwała prawie sześć lat. Rozproszenie po całym świecie polskich uchodźców było wyzwaniem dla wielu instytucji pomocowych. Jedną z organizacji, która podjęła wysiłek niesienia nie tylko wsparcia materialnego, ale przede wszystkim opieki oświatowo-wychowawczej, była Polska YMCA.