Jerzy Adam Kowalski

Autor jest popularyzatorem nauki, pracownikiem Instytutu Badań Seksualnych w Opolu. W 2011 roku ukazała się jego książka "Homo eroticus. Jak narodziła się seksualność człowieka."

Artykuł autorstwa:

O dziewictwie kobiet słów kilka

O dziewictwie kobiet słów kilka

Dziewictwo kobiet jest zjawiskiem ze wszech miar niezwykłym i to w wielu wymiarach. Ma ono swój źródłowy, biologiczny desygnat w postaci błony dziewiczej i już sam ten niewielki strzępek tkanki nabłonkowej zdumiewa naukę pod wieloma względami. Po pierwsze – jest zupełnym ewenementem nie tylko u ssaków, ale i u naczelnych – nie mają jej nawet […]

O zagadce pochodzenia Rzymian cz.I

O zagadce pochodzenia Rzymian cz.I

Jedną z zagadek historii jest sprawa pochodzenia Rzymian. Sami Rzymianie wywodzili swój ród od Trojan, znaleźli sobie nawet konkretnego protoplastę, Eneasza, jednak historycy na ogół uważają te opowieści za mityczne, zmyślone, mające uszlachetnić dzieje rolniczego, italskiego plemienia bohaterskim rodowodem. Czy jednak w tych mitach, jak w każdej mitologii, nie dałoby się znaleźć źdźbła prawdy? Spróbujmy […]

Obrzezanie: między kultem i antykultem fallusa

Obrzezanie: między kultem i antykultem fallusa

Głośne swego czasu orzeczenie sądu w Kolonii (RFN) z czerwca 2013 roku, wprowadzające zakaz obrzezywania małych dzieci, wywołało falę oburzenia zarówno tradycjonalistycznych środowisk żydowskich, jak i islamskich, tym razem wyjątkowo pogodzonych ze sobą. Skłania to do zastanowienia nad sensem tej dość dziwnej, a mało dla większości ludzi zrozumiałej operacji.

Krótka historia emancypacji homoseksualizmu

Krótka historia emancypacji homoseksualizmu

Kwestia homoseksualizmu od dawna wzbudza wielkie zainteresowanie i równie wielkie społeczne emocje. Chodzi tu o mniejszość seksualną dość liczną, wedle większości szacunków obejmuje jakieś 4-5 procent społeczeństwa, jeśli jednak uwzględnić zachowania okazjonalne oraz biseksualizm, to liczby te należałoby podnieść nawet do 40%. W ostatnim czasie obserwuje się postępującą emancypację społeczną  i polityczną tej mniejszości. Tych […]