Katarzyna Żywot-Górecka


Artykuł autorstwa:

„Niewidzialna korona” - E. Cherezińska - recenzja

„Niewidzialna korona” - E. Cherezińska - recenzja

Śmierć króla Przemysła II z rąk tajemniczego wroga staje się początkiem walk, intryg i zabiegów mających na celu ponowne rozbicie odrodzonego państwa piastowskiego.  Przeciwnicy, żądni władzy i nowych terenów najeżdżają kraj z wszystkich stron. Ziemię i grody Starej Polski atakują od zachodu Branderburczycy, a od południa Henryk, książę głogowski oraz Bolko, książę opolski. Leszek, książę […]