Maja Sypniewska


Artykuł autorstwa:

Barokowa przebudowa kościoła cystersów pw. Wniebowzięcia NMP i św. Marcina (biskupa) w Paradyżu, cz. 1

Barokowa przebudowa kościoła cystersów pw. Wniebowzięcia NMP i św. Marcina (biskupa) w Paradyżu, cz. 1

W okresie przełomu XVII i XVIII wieku wiele budynków należących do zakonu cysterskiego przeszło modernizację podyktowaną nową sytuacją w jakiej znalazły się te opactwa w okresie reformy katolickiej. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Marcina (biskupa) w Paradyżu, znajdujący się na zachodnim skraju historycznej Wielkopolski, graniczył z sąsiednią Brandenburgią oraz Śląskiem. Obecna wieś […]

Problem autorstwa nagrobka św. Wojciecha w gnieźnieńskiej katedrze

Problem autorstwa nagrobka św. Wojciecha w gnieźnieńskiej katedrze

Sztuka nagrobkowa w Polsce bogata jest w wysokiej klasy dzieła. Często jednak obiekty te pozbawione są swego pierwotnego kontekstu, brakuje również tekstów źródłowych na ich temat, co przysparza badaczom wiele trudności w odnalezieniu autora dzieła, czasem nawet w identyfikacji zmarłego, którego upamiętnia grobowiec czy płyta epitafijna. Takim przykładem jest nagrobek św. Wojciecha znajdujący się w […]