Patrycja Dziurka


Artykuł autorstwa:

Sławna hetera czasów antycznych – Aspazja. Między mitem a historyczną rzeczywistością

Sławna hetera czasów antycznych – Aspazja. Między mitem a historyczną rzeczywistością

W literaturze fachowej, dotyczącej obyczajów starożytnej Grecji, przeważa wizerunek hetaira jako wykształconej, świadomej swej wartości kobiety; czarującej towarzyszki mężczyzn z najwyższych sfer, inteligentnej partnerki do dyskusji, a poza tym wspaniałej kochanki. Na ukształtowanie tej opinii zapewne znaczący wpływ miała postać sławnej mieszkanki Aten – Aspazji.

Partia a Rzym: układ stosunków za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej

Partia a Rzym: układ stosunków za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej

Celem niniejszej pracy jest ukazanie rozwoju stosunków starożytnej Partii (zajmującej obszar dzisiejszego Iranu) z Cesarstwem Rzymskim w okresie panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej.