Przemysław Fordymacki


Artykuł autorstwa:

„Prawo i Obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego” - M. Wąsowicz - recenzja

„Prawo i Obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego” - M. Wąsowicz - recenzja

Nowa pozycja wydawnictwa Scholar to książka profesora Marka Wąsowicza, która zawiera dzieje kształtowania się podstawowych rozwiązań ustrojowych w Europie. Autor opisuje genezę konstytucjonalizmu, tradycję praw fundamentalnych oraz modele regulacji konstytucjonalizmu. Odwołuje się do antyku, tradycji germańskiej, władzy królewskiej w średniowieczu, a także epoki nowożytnej. Opisana została historia tworzenia kilku podstawowych instytucji, które składają się na […]

„Wiek kapitału. 1848 - 1875” - E. Hobsbawm - recenzja

„Wiek kapitału. 1848 - 1875” - E. Hobsbawm - recenzja

Okres 1848 – 1875 to wydawałoby się jedynie 27 lat. Autor Eric Hobsbawm pokazuje nam jednak w swojej książce jak ważny był to okres dla Europy i świata. Efekty tamtych decyzji widzimy po dzień dzisiejszy. W książce Wiek kapitału ukazuje nam losy społeczeństwa, rozwój przemysłu oraz tworzenie się gospodarki kapitalistycznej. Jest to druga książka po […]

„Kapitał w XXI wieku” - T. Piketty - recenzja

„Kapitał w XXI wieku” - T. Piketty - recenzja

Kapitał  XXI wieku to bestseller wydawniczy. Wydana w 2013 r. w języku francuskim i w 2015 r. w języku angielskim (i języku polskim) książka jest określana mianem najważniejszej publikacji ekonomicznej tej dekady. Na tę lekturę często powołują się najwybitniejsi politycy, ekonomiści i finansiści z wielu państw świata. Thomas Piketty to francuski ekonomista badający zjawisko nierówności […]

„Polski ruch oporu 1939-1947” - D.G. Williamson - recenzja

„Polski ruch oporu 1939-1947” - D.G. Williamson - recenzja

Historia polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej jest bardzo często dyskutowanym obszarem w polskiej historiografii. Bardzo ważne pod tym względem są książki pisane przez zagranicznych autorów. Często próbują oni stworzyć bardziej obiektywny obraz wydarzeń niż ten przedstawiany przez nas. David G. Williamson – brytyjski badacz, historyk i wykładowca, specjalizujący się w historii Niemiec […]