Valkirya


Artykuł autorstwa:

Edykty tolerancyjne w Europie Zachodniej

Marcin Luter swoim wystąpieniem wywołał ogromną burzę, która przetoczyła się przez cała Europę powodując wielkie zamieszanie wśród wszystkich narodów. Burza ta miała też swoje przejaśnienia, które mocno wpłynęły na kształt nowego myślenia religijnego ówczesnej Europy, i powodowały często tylko chwilową tolerancję innym wyznaniom. Pisząc o przejaśnieniach mam na myśli edykty tolerancyjne, których było całkiem dużo, […]

Średniowieczne wizje zaświatów

W tej pracy przedmiotem mojej obserwacji będzie wizja zaświatów, według widzenia Drythelma. Na podstawie tego źródła postaram się pokazać najważniejsze wątki zaświatów średniowiecznych, przy czym ograniczę moje badania tylko do wizji łacińskich, które powstały na ziemiach chrześcijańskich, we wczesnym średniowieczu.