prof. dr hab. Władysław Zajewski

Prof. zw. dr hab. Władysław Zajewski (ur. 1930) - historyk, intelektualista, poeta. Wybitny znawca XVIII i XIX wieku, specjalista historii Polski pod zaborami, jeden z najwybitniejszych historyków powstania listopadowego.

Przez wiele lat związany m.in. z Instytutem Historii PAN, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, Ateneum – Szkoła Wyższą.

Autor ponad 650 publikacji, w tym tak słynnych i wielokrotnie nagradzanych jak Powstanie Listopadowe (Polityka - Wojna - Dyplomacja), Polska - Belgia – Europa, czy Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne - Militaria - Europa wobec powstania(red.), a także kilku tomików poezji.

Artykuł autorstwa:

Zagadnienia demokracji pluralistycznej. Pojęcie wolności w świecie antycznym i w Europie nowożytnej

Zagadnienia demokracji pluralistycznej. Pojęcie wolności w świecie antycznym i w Europie nowożytnej

Wolność nie zawsze oznaczała to samo. Pojęcie te inaczej rozumiane było przez starożytnych, inaczej przez ludzi średniowiecza, a jeszcze inaczej przez świat nowożytnej Europy. Jak pojęcie to ewoluowało? Jak zmieniała się koncepcja wolności i demokracji na przestrzeni wieków? Jak widzieli ją wybitni myśliciele? Na te i wiele innych pytań odpowiada w poniższym artykule wybitny historyk […]