Artykuły z tagiem:: "NSZ"

Propaganda komunistów przeciw AK i NSZ 1944 - 1950

Z ulotki propagandowej komunistów, listopad 1945 rok: „Żołnierz odrodzonej Polski jest z polską klasą robotniczą! W walce podziemnej klasa robotnicza Polski zapisała sobie wspaniałą kartę bohaterstwa. W szeregach Wojska Polskiego synowie klasy robotniczej brali aktywny udział w zwycięskich bojach od Wisły do Łaby. Klasa robotnicza - czołowy oddział narodu polskiego w walce z najeźdźcą jest […]

„Skazane za patriotyzm” E. J. Kryńska - recenzja

„Skazane za patriotyzm” E. J. Kryńska - recenzja

Tematy Żołnierzy Wyklętych i „drugiej konspiracji” są ostatnio dość wnikliwie badane przez historyków, dzięki czemu są jednocześnie popularyzowane. Ukazują się kolejne publikacje opowiadające o podziemiu antykomunistycznym i jego żołnierzach. Wśród nich bardzo ważną książką jest wydana w 2012 r. praca traktująca o kobietach – uczestniczkach tej walki na Białostocczyźnie, napisana przez Elwirę J. Kryńską. Elwira […]

„Projekt Brygada”

„Projekt Brygada”

Najgorsze dla Historii są dwie rzeczy - zapomnienie i zakłamanie. Są jednak inicjatywy społeczne, które za punkt honoru stawiają sobie ratowanie cennych epizodów z historii Polski i edukowanie młodego pokolenia na nowo. Chodzi o mówienie prawdy bez politycznych nacisków jako to miało miejsce w latach PRL. „Projekt Brygada” to inicjatywa grupy pozytywnie zakręconych na punkcie […]