Artykuły z tagiem:: "PRL"

Kalendarium stanu wojennego w Polsce 1981-1983

1981  13 grudnia - wprowadzono stan wojenny - wydano 10 132 decyzji o internowaniu w stosunku do 9736 osób - zawieszono działanie związków zawodowych, organizacji społecznych i prasy - powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego - przerwano łączność telefoniczną - wprowadzono godzinę milicyjną - prymas Józef Glemp w kazaniu potępił stan wojenny i zaapelował o spokój, […]

21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (17 sierpnia 1980 r.)

Gdańsk, dnia 16 VIII 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentuje również załogi zakładów pracy i instytucji, których funkcjonowanie jest niezbędne społecznie. Komitet ów ma na celu doprowadzić do rozmów, które spełnią oczekiwania strajkujących załóg. Jednym z pierwszych warunków rozpoczęcia rozmów jest odblokowanie wszystkich telefonów. Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy […]

Uchwała o uczczeniu pamięci Józefa Stalina (7 marca 1953 r.)

Dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas pracujących i Jego wiekopomnych zasług dla Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalają, co następuje: 1. Zgodnie z wnioskiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Prezydium Katowickiej Wojewódzkiej Rady Narodowej i Prezydium Rady Narodowej m. Katowic oraz Katowickiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego, miasto Katowice […]

Polska rzeczywistość okresu PRL tylko na retro.tvp.pl

Polska rzeczywistość okresu PRL tylko na retro.tvp.pl

Pierwszomajowe pochody pełne propagandowych haseł i czerwonych flag, obozy harcerskie w bratnim NRD, czerwone goździki na Dzień Kobiet… Od 2 września pod adresem retro.tvp.pl można znaleźć unikatowe archiwalne materiały telewizyjne pokazujące polską rzeczywistość począwszy od lat 60. do lat 90.

Stosunki PRL-kościół katolicki w latach 1945-1956

Stosunki PRL-kościół katolicki w latach 1945-1956

Jeszcze w czasie trwania II wojny światowej po opublikowaniu przez komunistów w Polsce manifestu PKWN w Lublinie zaczęli oni prowadzić z kościołem katolickim grę polityczną, która miała prowadzić do całkowitego zmarginalizowania kościoła.