Artykuły z tagiem:: "Tomasz Gąsowski"

„Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia” – red. T. Gąsowski – recenzja

„Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia” – red. T. Gąsowski – recenzja

Polskich uczelni, szczególnie tych o najdłuższych tradycjach akademickich, nie udało się komunistycznym władzom w Polsce nigdy całkowicie opanować. Niejednokrotnie to właśnie z nich wychodził opór przeciwko naporowi reżimu. Stało się to szczególnie widoczne w latach osiemdziesiątych, gdy na wielu uczelniach w wyniku „Karnawału Solidarności” doszło do daleko idących zmian.

„Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach...” - T. Gąsowski, S. Bielański (red.) - recenzja

„Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach...” - T. Gąsowski, S. Bielański (red.) - recenzja

Znane z doskonałych publikacji, jakie wychodzą jego nakładem, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica„ w 2009 roku oddało w ręce czytelnika pozycję Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Stefana Bielańskiego, która ukazała się w serii ”XX wiek” tegoż Wydawnictwa.