Artykuły z tagiem:: "Wielki książę Konstanty"

Wielki Książę Konstanty a Królestwo Polskie

Wielki Książę Konstanty a Królestwo Polskie

Nieoficjalnym namiestnikiem Królestwa Kongresowego w latach 1815-1831 był wywodzący się z rosyjskiej dynastii Romanowów Wielki Książę Konstanty. Kontrowersje z nim związane wynikają przede wszystkim z niezrozumienia motywów jego zachowań.

„Wielki książę: z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego” – J. M. Rymkiewicz – recenzja

„Wielki książę: z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego” – J. M. Rymkiewicz – recenzja

Z jednej strony brutal, sadysta i tyran, z drugiej - tchórz, ofiara i człowiek z duszą niemieckiego mieszczanina. O niejednoznacznej postaci wielkiego księcia Konstantego mówiło się i wciąż mówi bardzo wiele, szczególnie wśród Polaków, co udowodnił w swoim szkicu historycznym warszawski poeta - Jarosław Marek Rymkiewicz. Ten książę, ten dziw to jest wizerunek naszej kondycji1 - […]