Quiz: XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce - pytania


Portal „historia.org.pl” i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizują quiz z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników Konkursu i czytelników stron Organizatorów do zapoznania się z historią samorządu terytorialnego w Polsce.

Poniżej przedstawiamy pytania konkursowe:

I etap:

1. Kto pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski?

a. Jacek Majchrowski

b. Kazimierz Barczyk

c. Józef Lassota

d. Jerzy Federowicz

2. Jaka jest podstawowa jednostka administracyjna w Polsce?

a. Województwo

b. Gmina

c. Sołectwo

d. Dzielnica

3. Kto w Polsce tworzy gminy?

a. Rada Ministrów w drodze ustawy

b. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia

c. Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia

d. Prezydent w drodze zarządzenia

4. Na wniosek co najmniej ilu mieszkańców gminy przeprowadza się referendum lokalne w gminie?

a. 5%

b. 10%

c. 1/2 liczby mieszkańców danej gminy

d. 3/5 liczby mieszkańców biorących udział w ostatnich wyborach

5. Ile województw było planowanych w reformie administracyjnej z 1999 r.?

a. 10

b. 12

c. 14

d. 16

6. Jaka ustawa po 1989 r. przywracała samorząd terytorialny w Polsce?

a. ustawa z 18 maja 1990 r. o samorządzie terytorialnym

b. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

c. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim

d. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

7. Jaka jest największa gmina w Polsce (powierzchnia)?

a. gmina Pisz

b. gmina Warszawa

c. gmina Wałcz

d. gmina Poznań

8. Ile jest w Polsce gmin (stan na 1 stycznia 2010 r.)?

a. 2479

b. 1576

c. 2414

d. 3534

9. Ile było w Polsce województw w latach 1975-1998?

a. 14

b. 49

c. 16

d. 25

10. Rząd, którego Premiera dokonał reformy administracji publicznej (jedna z pakietu 4 reform)?

a. Donalda Tuska

b. Jerzego Buzka

c. Leszka Millera

d. Waldemara Pawlaka

II etap:

(do II etapu zakwalifikują się osoby, który udzieliły poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania z I etapu)

1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady gminy i jej organów określa:
a) Regulamin
b) Kodeks
c) Statut
d) Uchwała

2. Jakiego dnia obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego?
a) 27 maja
b) 20 czerwca
c) 15 lipca
d) 7 września

3. Na czyj wniosek powoływany jest skarbnik gminy?
a) Burmistrza
b) Przewodniczącego rady
c) Sekretarza
d) Izby Obrachunkowej

4. Kto zwołuje sesje rady gminy?
a) Przewodniczący
b) Burmistrz
c) Sekretarz
d) Każdy z nich ma takie prawo

5. Kto jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie?
a) Marszałek Sejmiku
b) Prezydent największego miasta
c) Wojewoda
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

6. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje:
a) Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą
b) Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty.
c) Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej samodzielnie
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

7. Ile Euroregionów znajduje się na terytorium Polski?
a) 16
b) 18
c) 8
d) 21

8. Jaka jest najludniejsza gmina w Polsce?
a) Kraków
b) Łódź
c) Warszawa
d) Poznań

9. Kto może odwołać radnego z funkcji, gdy ten sprzeniewierzy się ślubowaniu?
a) Prezes Rady Ministrów
b) Wojewoda
c) Prezydent RP
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

10. Organami powiatu są:
a) Rada Powiatu, Zarząd Powiatu i Starosta
b) Rada Powiatu i Zarząd Powiatu
c) Radni, Rada Powiatu i Zarząd Powiatu
d) Radni, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu i Starosta

Wzór karty odpowiedzi:

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (Po „.” należy podać prawidłową odpowiedź, tylko jedna jest prawidłowa. np. 1. x 2. x 3. x etc.)

Imię: ... Nazwisko: ... Adres: ...

Na adres: xxleciesamorzadu@historia.org.pl (tytuł temat: I etap).


Nagrody są rozlosowywane wśród osób, które poprawnie wykonały zadania konkursowe. Odpowiedzi należy kierować na adres konkursy@historia.org.pl. W e-mailu należy podać poprawne odpowiedzi (do zwycięzcy nastąpi kontakt w celu ustalenia adresu do wysyłki), w jego tytule umieść nagłówek ze strony z konkursem (np. Do wygrania: „Piastowie”, S. Koper). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu od jego zakończenia. Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznaj się z regulaminem. O nowych konkursach na bieżąco informujemy na naszym profilu na Facebooku. Wszystkie aktualne konkursy znajdziesz tutaj. Powodzenia!

Zostaw własny komentarz