Wysłaliśmy ankiety z pytaniami do wszystkich partii. Przeczytaj, wybierz i zagłosuj


Na koniec kampanii parlamentarnej rozesłaliśmy do wszystkich komitetów wyborczych ankiety z pytaniami z zakresu edukacji, kultury i nauczania historii w szkole. Dziś je upubliczniamy.

Grupa niezdecydowanych Polaków wg różnych sondaży oscyluje wokół 25%. Rozsyłając ankiety chcieliśmy tej grupie ułatwić wybór i skłonić do wzięcia udziału w wyborach. Niestety PO, PiS, SLD i RP nie odesłały nam ankiet mimo przypomnienia.

Pytaliśmy o rzeczy, które są związane z profilem naszego portalu, czyli historia, edukacja i kultura. W jednym wszystkie partie były zgodne - 6 latki w szkole nie obligatoryjnie, a za zgodą rodziców.

Zadaliśmy także podchwytliwe pytanie o VAT na książki. Część komitetów dała się nabrać i opowiedziała się za jego zniesieniem, gdy jest to nie możliwe ze względu na przepisy unijne. Jedyne, co możliwe to obniżenie tej kwoty - tak postulowała Prawica lub wprowadzenie „ulgi książkowej” na wzór „ulgi internetowej” - to rozważa PSL. Nie licząc Nowej Prawicy wszystkie komitety opowiedziały się za bezpłatnymi studiami. Może uda się coś zmienić w nowym parlamencie?

Tabela prezentująca w skrócie odpowiedzi:

PO, PiS, SLD i RP - nie odesłały ankiet.

Wszystkie pytania i szczegółowe odpowiedzi:

Kategoria 1: Szkoła i nauczyciele

 • Pytanie: Sześciolatki w szkole Czy sześciolatek powinien zaczynać w tym wieku edukację szkolną? A może rodzicie powinni mieć wybór w jakim wieku (6-7) posłać dziecko do szkoły?

PJN: Obowiązek szkolny od 7 roku życia, a od 6 jeśli jest zgoda rodziców.
PSL: Rodzice powinni sami decydować o tym kiedy posłać sześciolatka do szkoły. Pomocna powinna im być opinia specjalistów.
PPP: Zostawmy wybór rodzicom.
Nowa Prawica: Rodzice powinni decydować kiedy dziecko idzie do szkoły.
Prawica: To wyłącznie indywidualna decyzja rodziców.

 • Pytanie: Religia w szkole, czy i ile? Czy religia powinna być nauczana w szkole? Jeśli tak, czy dwie godziny tygodniowo to nie za dużo? Uczeń może w liceum nie mieć godziny historii, a religii będzie miał dwie.

PJN: Religia może być organizowana w szkole na wniosek rodziców, bądź pełnoletnich uczniów.
PSL: Tak, religia powinna być nauczana w szkole. O uczęszczaniu ucznia na lekcje religii powinni decydować rodzice. Wymiar godzin poszczególnych przedmiotów powinien wynikać z podstawy programowej.
PPP: Zostawmy to rodzicom.
Nowa Prawica: Szkoły powinny być prywatne i rodzice wybierają taką szkołę, jaka im odpowiada, z religią lub bez.
Prawica: Religia powinna być nauczana na dotychczasowych zasadach. Oczywiście należy dbać o jakość katechizacji, od której zależy kultura religijna społeczeństwa.

 • Pytanie: 50% kosztu uzyskania przychodu dla nauczycieli Wykładowcy akademiccy mogą odliczyć 50% kosztu uzyskania przychodu, czy nauczyciele nie powinni korzystać z tego przywileju?

PJN: Nie ma do tego uzasadnienia.
PSL: 50 % kosztów uzyskania przychodu w przypadku wykładowców akademickich wynika z wymogu stałego przygotowywania publikacji naukowych, czego nie ma w przypadku nauczycieli pozostałych szkół.
PPP: Karta nauczyciela daje im inne przywileje zawodowe.
Nowa Prawica: -
Prawica: Jest to kwestia do regulacji. Żadna z grup nie powinna posiadać i korzystać z przywilej kosztem innej. Jest to do rozwiązania w ramach porządkowania kwestii podatkowych.

 • Pytanie: Karta Nauczyciela Czy chcą Państwo zlikwidować kartę nauczyciela?

PJN: Nie, ale proponujemy znaczące zmiany.
PSL: Nie jesteśmy za likwidacją karty nauczyciela.
PPP: Nie.
Nowa Prawica: Tak.
Prawica: W perspektywie lat powinna ulec wygaszeniu.

 • Pytanie: Wi-Fi w szkołach Czy w każdej szkole powinno być bezpłatne Wi-Fi? Czy uczniowie powinni mieć możliwość prowadzenia notatek nie w zeszycie a na laptopie?

PJN: Tak.
PSL: Wiele uczelni wyższych oferuje już bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Taka możliwość powinna być rozpowszechniona we wszystkich szkołach w Polsce. Zmiany w tym systemie należy poważnie rozważyć. Wiąże się to jednak ze zmianami w szkolnictwie podstawowym.
PPP: Tak.
Nowa Prawica: Rodzice powinni decydować o takich rzeczach.
Prawica: Jak najbardziej. Szkoła powinna iść z duchem nowoczesności. Nowinki techniczne nie powinny być obce naszej szkole. Jeśli tylko uczeń stwierdzi że lepiej mu uczyć się z takich notatek to nie powinno być zabronione.

 • Pytanie: Likwidacja gimnazjów Czy zrezygnowaliby Państwo z gimnazjów i powrócili do czteroletniego liceum?

PJN: Tak.
PSL: Zmiany w tym systemie należy poważnie rozważyć. Wiąże się to jednak ze zmianami w szkolnictwie podstawowym.
PPP: Tak, gimnazja powinny być zlikwidowane.
Nowa Prawica: Rodzice powinni decydować o takich rzeczach
Prawica: Nie. Nie należy wprowadzać kolejnego zamieszania w system edukacji. Wszystkie siły i środki należy spożytkować na urealnienie i zmianę programów nauczania.

 • Pytanie: Konkursy na dyrektorów szkół Czy konkursy na dyrektorów szkół nie powinny być otwarte? Tak, by przynajmniej media mogły śledzić rozmowy konkursowe? Czy włodarze miast powinni zachować możliwość mianowania dyrektorów bez przeprowadzania konkursu?

PJN: Konkursy winne być każdorazowo obligatoryjnie z możliwością obserwacji przez dziennikarzy.
PSL: Dyrektorzy szkół powinni być wybierani tylko na podstawie otwartych konkursów,  niekoniecznie przy udziale mediów.
PPP: Konkursy w Polsce to fikcja nie literacka.
Nowa Prawica: Szkoły prywatne, więc problem nie istniałby, bo właściciel lub rodzice decydowaliby o tym.
Prawica: Konkursy na stanowisko dyrektora powinny być obowiązkowe. Władze nie powinny posiadać nadmiernych uprawnień w tej kwestii. Szkoły powinny być w większej mierze współzarządzane przez rodziców i to oni powinni również na etapie wyboru dyrekcji szkoły uczestniczyć w jego wyborze. Rodzice w większym stopniu niż obecnie powinni uczestniczyć w życiu szkoły.

 • Pytanie: Historia w szkole Czy ograniczanie nauczania historii w klasach niehumanistycznych to dobry pomysł?

PJN: Nie, to fatalny pomysł.
PSL: To zły pomysł. Uczniowie uczęszczający do klas o różnych profilach powinni uczyć się historii, która jest jednym z elementów ogólnego wykształcenia człowieka.
PPP: Zły pomysł.
Nowa Prawica: Szkoły powinny być prywatne i rodzice wybierają taką szkołę, jaka im odpowiada.
Prawica: Historia powinna być nauczana na każdym szczeblu edukacji. Bez nauczania historii nie wychowamy dobrych obywateli.

 • Pytanie: Obowiązkowe wycieczki do miejsc historycznychCzy w szkole uczniowie powinni zobaczyć obowiązkowo Gniezno, Kraków i Warszawę? Czy państwo powinno dopłacać do takich wycieczek?

PJN: Tak.
PSL: Wszystkie szkoły powinny organizować dla uczniów jak najwięcej wycieczek pozwalających poznawać historię i kulturę Polski. Natomiast pomoc finansowa powinna być kierowana szczególnie dla najbiedniejszych uczniów.
PPP: Tak, i nasza propozycja aby dzieci i młodzież miały bezpłatny wstęp do samorządowych i państwowych muzeów, jak jest w niektórych krajach Europy.
Nowa Prawica: Szkoły powinny być prywatne i rodzice wybierają taką szkołę, jaka im odpowiada.
Prawica: Powinny, ale wsparcie materialne to raczej kwestia samorządu niż budżetu centralnego.

Kategoria 2: Studia i studenci

 • Pytanie: Płatny drugi kierunek studiów Czy Państwo zrezygnują z tej odpłatności, wprowadzą zmiany, bądź pozostawią na obecnym poziomie.

PJN: Drugi kierunek studiów powinien być bezpłatny.
PSL: Drugi kierunek studiów nie powinien być płatny.
PPP: Studia powinny być bezpłatne.
Nowa Prawica: Studia powinny być płatne, dla wszystkich.
Prawica: Studenci – studiujący na elementarnie dobrym poziomie – powinni mieć możliwość studiowania drugiego kierunku. Należy znieść ograniczenia finansowe.

 • Pytanie: Opłata za rekrutację na studia Czy nie należałoby z niej zrezygnować? Przy próbie rekrutacji na kilka kierunków może wyjść nawet kilkaset zł.

PJN: Opłata za rekrutacje maksymalnie 50 zł.
PSL: Opłata rekrutacyjna na studia powinna być symboliczna.
PPP: Bez opłat.
Nowa Prawica: -
Prawica: Rekrutacja powinna być bezpłatna na państwowych uczelniach niezależnie od kierunku i rodzaju studiów dzienne, zaoczne, wieczorowe. Szkoły prywatne takie płatności mogą posiadać. Jest to ich własna działalność gospodarcza.

 • Pytanie: Opłata za nadwyżkę Jeśli po V roku student przekroczył ustalone maksimum punktów ECTS powinien za to płacić? Czy to nie zniechęca do nauki?

PJN: Nie powinien płacić.
PSL: Duża ilość punktów ECTS świadczy o pilności w nauce studenta, stąd nie powinien on ponosić żadnych dodatkowych kosztów w sytuacji przekroczenia maksymalnego progu ECTS.
PPP: Nie.
Nowa Prawica: -
Prawica: Jest to kuriozum które należy zlikwidować.

 • Pytanie: Likwidacja prac magisterskichCzy zrezygnowaliby Państwo z prac magisterskich? Zaliczenie wszystkich przedmiotów oznaczałoby ukończenie studiów.

PJN: Tak.
PSL: Nie należy likwidować prac magisterskich, będących podstawą przyznania pierwszego tytułu naukowego.
PPP: Nie.
Nowa Prawica: Szkoły wyższe powinny być prywatne i końcowe egzaminy zależą od właściciela.
Prawica: Nie, zweryfikowanie zdolności syntezy jest ważnym elementem zakończenia studiów. Choć oczywiście można wysłuchać racji przeciwnych.

Kategoria 3: Kultura

 • Pytanie: VAT na książki Czy obniżą Państwo VAT na książki? Jeśli tak to do jakiej stawki? A może wprowadzić możliwość odliczenia od podatku pewnej kwoty przeznaczonej na zakup książek?

PJN: VAT na książki powinien zostać zniesiony.
PSL: Polska korzystała do 31.12.2010 r. z zerowej stawki VAT na książki w wyniku uzgodnień z UE, która nie przedłużyła jej na kolejne lata. Wobec powyższego można rozważyć możliwość „ulgi książkowej” na wzór internetowej.
PPP: 0% VAT na książki
Nowa Prawica: -
Prawica: Jeśli tylko będzie to możliwe książki powinny być obłożone jak najniższym podatkiem. Czytelnictwo jest wartością społeczną.

 • Pytanie: 1% dla kultury Czy przeznaczyliby Państwo 1% PKB Polski na kulturę?

PJN: Tak, ale po zrównoważeniu budżetu państwa.
PSL: Należy zwiększyć nakłady na polską kulturę, zaproponowany wskaźnik należy traktować jako wielkość docelową.
PPP: Taka jest nasza propozycja.
Nowa Prawica: Państwo nie powinno zajmować się kulturą.
Prawica: Każda kwota środków, jaka jest możliwa do przekazania na kulturę i jej rozwój powinna tam trafić. Ale oczywiście wydatki te powinny służyć najpierw ochronie i upowszechnieniu dziedzictwa kulturalnego, a nie różnego rodzaju korporacjom twórczym.

 • Pytanie: Promocja historii W jaki sposób chcieliby Państwo promować historię naszego kraju za granicą? W wielu zagranicznych podręcznikach znajdziemy liczne przekłamania na temat naszego kraju.

PJN: Myślę, że nie wykorzystujemy w tej kwestii naszej dyplomacji, dużą role w tym zakresie widzę ministra edukacji- koordynacja i przekazywanie naszych uwag swoim odpowiednikom w innych krajach.
PSL: Sporne kwestie z zakresu historii w podręcznikach zagranicznych powinny być rozwiązywane przez dwustronne komisje rządowe ds. podręczników (np. Polsko-Litewska Komisja Podręcznikowa).
PPP: To kwestia aktywnej polityki prowadzonej przez MSZ. W wielu kwestiach jak np. wsparciu środowisk polonijnych przy walce o prawdę z tzw. „polskimi obozami koncentracyjnymi” mamy już małe sukcesy. Życzylibyśmy sobie większej otwartości naszych przeszłych i obecnych sojuszników np. w kwestii białych plam na zachodzie a propos Enigmy, polskiego wywiadu w Europie i Afryce … Niestety białe plamy to nie tylko problem Wschodu. Ale to przebudowanie naszej polityki zagranicznej jest kluczem do właściwego wizerunku Polski i Polaków w świecie.
Nowa Prawica: Nie ma na to dobrego sposobu. My też przekłamujemy historię innych krajów.
Prawica: Obroną dobrego imienia Polski powinien zajmować się nowy dział zagraniczny Instytutu Pamięci Narodowej, we współpracy z MSZ. Placówki dyplomatyczne powinny czuwać nad tym, co się mówi i pisze o Polsce i jej historii. Ważna jest popularyzacja naszej historii, szczególnie przez film (w tych sprawach warto podejmować przedsięwzięcia w koprodukcji z innymi krajami – zapewnia od razu łatwiejsze dotarcie do publiczności zagranicznej).

 • Pytanie: Rewindykacja dzieł sztuki Rosjanie mają naszego Cranacha „Madonna z Dzieciątkiem”, a Austriacy Brueghela „Walka karnawału z postem”. Co Państwo zrobią, by odzyskać te i inne dzieła?

PJN: To także rola dyplomacji oraz ministra kultury. Trzeba być tu konsekwentnym, postępować metoda małych kroków, nie „wymachiwać szabelką” strać się ocieplać wzajemne relacje.
PSL: Należy konsekwentnie dążyć do ich odzyskania.
PPP: Nasze dzieła są w magazynach i muzeach Rosji, USA … to znów kwestia naszego działania poprzez MSZ.
Nowa Prawica: My w polskich muzeach też mamy obce dzieła sztuki, które być może trzeba byłoby zwrócić.
Prawica: Upominać się o nie by kraje posiadające te dzieła zwróciły je. Odkupywać w najgorszym przypadku.

 • Pytanie: Pieniądze na Muzeum Historii Polski Czy zapewnią Państwo pewne finansowanie Muzeum Historii Polski w Warszawie, tak by powstało w ciągu najbliższych 4 lat?

PJN: Tak, jest taka szansa pod warunkiem zrównoważenia budżetu państwa.
PSL: PSL popiera powstanie Muzeum Historii Polski w Warszawie. Państwo powinno sfinansować budowę muzeum ze środków budżetowych.
PPP: Tak.
Nowa Prawica: Nie.
Prawica: Budowa jak i dalsze działanie oraz funkcjonowanie MHP powinno odbywać się poprzez rokroczne dotowanie przez budżet państwa w stałej nie zmiennej wysokości np.1 % PKB.


Na koniec humorystyczny akcent:

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz