Rok 2013 rokiem Pamięci Powstania Styczniowego czy Unii Horodelskiej?


Tradycją w wielu państwach świata jest poświęcanie danego roku pamięci wielkiej rocznicy historycznej. W Sejmie są obecnie dwa projekty propozycji takich uchwał dotyczących 2013 r.

Sejm RP / Fot. Krzysztof Białoskórski

Sejm RP / Fot. Krzysztof Białoskórski

5 lipca 2012 r. jako pierwsi projekt uchwały mających na celu upamiętnienie ważnej rocznicy w przyszłym roku złożyli posłowie PiS. Chcą byśmy w 2013 r. uczcili pamięć powstania styczniowego.

„Powstanie Styczniowe jako jedno z najważniejszych narodowych wystąpień na rzecz niepodległości Polski zasługuje na szczególny szacunek współczesnych pokoleń Polaków i władz Rzeczypospolitej.”

Posłowie PiS akcentują w uchwale, że była obywatelskim aktem odrzucenia rosyjskiej niewoli oraz przypominają iż był to ważny etap w uwłaszczeniu chłopów.

„Jedną z pierwszych decyzji władz powstańczych było uwłaszczenie chłopów. Powstanie stanowiło zatem punkt zwrotny w procesie upowszechniania prawobywatelskich i budowy solidarności społecznej.”

Uchwała ma być także hołdem dla żołnierzy Powstania, przywódcom i współpracownikom Rządu Narodowego. Sejm Rzeczypospolitej.

Drugi projekt dotyczy ustanowienia roku 2013 Rokiem Unii Horodelskiej. Złożyli go 13 lipca 2012 r. posłowie Ruchu Palikota. Autorów reprezentuje poseł Marek Poznański.

Posłowie w projekcie przypominają kulisy zawarcia unii oraz jej konsekwencje takie jak wprowadzenia wspólnych dla obu Państw urzędów wojewodów, kasztelanów oraz wspólnych sejmów i zjazdów polsko-litewskich.

„Unia Horodelska umocniła politykę obu Państw w stosunku do Zakonu Krzyżackiego. Dzięki zawartemu sojuszowi Polska nie była już bezbronnym krajem,ale wraz z Litwą mogła stawić czoła Krzyżakom. Zacieśnienie stosunków między sąsiadami miało również wpływ na rozkwit gospodarki i wzrost znaczenia handlu. Fakt ten jestniebagatelny, gdyż wzmocniło to oba kraje oraz pozwoliło na równą walkę z osłabionym Zakonem.”

Oba projekty do tej pory nie otrzymały formy druku sejmowego, a zatem nie są jeszcze dopuszczone do rozpatrywania przez posłów.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Leszek pisze:

    Projekt dotyczący Uhonorowania Unii Horodelskiej z okazji jej 600 lecia był inicjatywa nie Ruchu Palikota a Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego. Pod projektem podpisali sie posłowie PSL,PO,SLD, RP oraz posłowie PiS i Solidarnej Polski. Dopiero w dniu 23 października 4 posłów PiS i jeden z Solidarnej Polski wycofali swe podpisy , tym samym niedopuszczając do rozpatrzenia tego projektu w dniu następnym na posiedzeniu Komisji Kultury
    Interes partyjny przeważył nad interesem ziemi lubelskiej skąd ci posłowie dostali od społeczeństwa legitymacje do ich reprezentowania. Projekt PiS także został oddalony , gdyż nie chciano powielać uchwały Senatu w tej materii
    Leszek

Zostaw własny komentarz