„Ojczysty Panteon i ojczyste spory” - obowiązkowa edukacja historyczna w nowej podstawie programowej


Blok tematyczny „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” będzie obowiązkowy dla każdego ucznia realizującego w szkole przedmiot „Historia i społeczeństw”. Nowelizację w tej sprawie podpisała Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

„Obowiązkowa realizacja treści nauczania ujętych w wątku tematycznym »Ojczysty Panteon i ojczyste spory« pozwoli nauczycielom historii na przedyskutowanie najistotniejszych problemów z dziejów Polski. Sprzyjać zatem będzie wzmocnieniu poczucia tożsamości narodowej uczniów budowanej na fundamencie zrealizowanego w gimnazjum i pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej pełnego kursu historii Polski.” - napisało MEN w swoim komunikacje.

Ten wątek tematyczny przewiduje takie zagadnienia jak: wzory bohaterstwa, żołnierza i obrońcy ojczyzny oraz ich recepcję w polskiej myśli politycznej, tradycji literackiej oraz edukacyjnej późniejszych epok, wzorzec obywatela, koncepcje polityczne władców z dynastii piastowskiej, rolę ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego, postawy obywateli wobec wyzwań epoki (XVI-XVIII w.) spor o przyczyny upadku I Rzeczpospolitej, polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu politycznego, spory o ocenę powstań w XIX w., spory o kształt Polski w XX w., przy uwzględnieniu cezur 1918 r., 1944-1945, 1989 r. oraz sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń, postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, różnorodne formy oporu oraz koncepcje współpracy lub przystosowania.

„Tematyka bloku »Ojczysty Panteon i ojczyste spory« pozwoli nauczycielom historii na przedyskutowanie najistotniejszych problemów z dziejów Polski. Sprzyjać zatem będzie wzmocnieniu poczucia tożsamości narodowej uczniów budowanej na fundamencie realizowanego w gimnazjum i na początku okresu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych pełnego kursu historii.”

Uczniowie, którzy nie zdecydują się zdawać historii na maturze, będą się jej uczyć w kolejnych latach w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo”. Będzie to normalny przedmiot ze sprawdzianami wiedzy i oceną na koniec roku. Liczba godzin w całym cyklu kształcenia będzie większa o jedną (wyniesie 6 godzin) niż liczba godzin historii przewidywana przez starą podstawę programową ale mniejsza niż liczba historii i WOS-u razem. Uczniowie zdający historię na maturze będą mieli jej więcej godzin niż w dotychczasowej podstawie programowej.

Oprócz obowiązkowego bloku „Ojczysty Panteon i Ojczyste spory” nauczyciel będzie miał obowiązek zrealizować kolejne  trzy bloki tematyczne, które sam będzie wybierał. Jeden z nich może być ułożonym przez niego autorskim wątkiem. Do wyboru będzie miał osiem bloków obejmujących kolejne epoki od starożytności do XX wieku oraz skorzystać z pięciu wątków chronologicznych.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz