XV OZSA w Toruniu [program]


Dziś rozpoczyna się XV edycja Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. W tym roku organizatorem zjazdu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki Toruń 2013

Środa 10 kwietnia 2013 r.

14.00 – 16.00 Uroczysta inauguracja  (Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych, ul. Bojarskiego 1 )

16.00 – 18.00 Bankiet  (Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych, ul. Bojarskiego 1 )

19.30 – 21.00 Zwiedzanie Torunia (Spotkanie na Starym Mieście pod Pomnikiem Kopernika)

Czwartek, 11 kwietnia 2013r.

Źródłoznawstwo

moderator: Dorota Kitlas (sala C 2.54)

 • 9.00 – 9.20 Ilona Rolik, Joanna Jazgarska (UMK), Akta Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników Oddział w Toruniu
 • 9.20 – 9.40 Kamil Ruszała (UJ), Źródła do dziejów Galicji w zbiorach archiwów lwowskich w praktyce
 • 9.40 – 10.00 Oksana Kropaneva (UrFU), The work of researchers in the historical archives of Russia in the 19th – early 20th centuries
 • 10.00 – 10.20 Anna Cieszkowska, Paweł Pomorski (UŁ),Archiwalia z czasów okupacji hitlerowskiej w Archiwum Państwowym w Łodzi
 • 10.20 – 10.50 dyskusja
 • 10.50 – 11.10 przerwa na kawę

moderator: Piotr Bewicz (sala C 2.54)

 • 11.10 – 11.30 Monika Ogiewa (US), Ikonografie dawnych map z XVI – XVII wieku jako źródło dohistorii gospodarczej Pomorza Zachodniego
 • 11.30 – 11.50 Łukasz Kosiński (UMCS), Materiały i technika wykonania wczesnych manuskryptów irlandzkich (VII-X wiek)
 • 11.50 – 12.10 Jonasz Błąkała (UMK), Mandat i jego znaczenie od średniowiecza do współczesności
 • 12.10 – 12.30 Paweł Markiewicz, Jakub Szponar (UMCS), Wartość źródłowa tekstów piosenek rockowych
 • 12.20 – 12.50 dyskusja
 • 12.50 – 14.30 przerwa obiadowa

moderator: Monika Ogiewa (sala C 2.54)

 • 14.40 – 15.00 Kamil Rożek (UJ), W kwestii autentyczności dokumentu Konrada Mazowieckiego potwierdzającego nadania wsi Węgierce dla klasztoru Norbertanek w Strzelnie
 • 15.00 – 15.20 Piotr Falkowski (UMK), Metody fałszowania dokumentów w okresie staropolskim
 • 15.20 – 15.40 Hadrian Ciechanowski (UMK), Źródła dotyczące Stanisława Leszczyńskiego w Archiwum Państwowym w Toruniu
 • 15.40 – 16.10 dyskusja
 • 16.10 zakończenie obrad

Kancelarie i archiwa bieżące

moderator: dr Dorota Drzewiecka (Sala Rady Wydziału)

 • 9.00 – 9.20 Piotr Józefiak (UAM), Archiwa bankowe na przykładzie Archiwum Banku Spółdzielczego w Kościanie
 • 9.20 – 9.40 Daria Owsianna (UAM), Wewnętrzne szkolenia kancelaryjno-archiwalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • 9.40 – 10.00 Katarzyna Śliwicka (UO), Działalność archiwum zakładowego urzędu samorząduterytorialnego na przykładzie Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
 • 10.00 – 10.20 Marek Stochmal (US), Funkcjonowanie kancelarii oddziału szpitalnego na przykładzie kancelarii kliniki gastroenterologii SPSK nr 1. im Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
 • 10.20 – 10.40 Marta Zalewska (US), Nadzór archiwalny w Archiwum Państwowym w Szczecinie w latach 1950 – 2000
 • 10.40 – 11.00 Adrian Woś(UŚ), Urzędowe archiwa w starożytnym Izraelu
 • 11.00 – 11.30 dyskusja
 • 11.30 – 11.50 przerwa na kawę Archiwa prywatne i społeczne

moderator: Mateusz Zmudziński (Sala Rady Wydzału)

 • 11.50 – 12.10 Kamil Piskała (UŁ), Eugeniusz Ajnenkiel i jego archiwum (z perspektywy badacza ruchu socjalistycznego)
 • 12.10 – 12.30 Paweł Nastrożny (UMK), Archiwum – spuścizna dr. Krzysztofa Biskupa w depozycie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Gdańsku
 • 12.30 – 12.50 Anna Bergier (UMK), Listy podskarbiego białostockiego Wojciecha Matuszewica do Izabeli z Poniatowskich Branickiej
 • 12.50 – 13.10 Mikołaj Tomaszewski (UMK), Spuścizna epistolograficzna hetmana Mikołaja Potockiego
 • 13.10 – 13.30 Arleta Ciupińska (UO), Archiwum pietniczańskie hrabiego Michała Grocholskiego
 • 13.30 – 13.50 Natalia Wojcieszak (UZ), Akta podworskie na ziemi lubuskiej na przykładzie wielkiej własności ziemskiej w Brodach i Zasiekach w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
 • 13.40 – 14.10 dyskusja
 • 14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
 • 15.10 – 15.30 Anna Krygier (UMK), Pamiętniki „króla Mazurów”
 • 15.30 – 15.50 Helena Staśkiewicz (UAM), Archiwa społeczne – nowy obszar działań dla archiwistów
 • 15.50 – 16.10 Ilona Flażyńska (UPH), Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sokołów Podlaski
 • 16.10 – 16.30 Kamil Brela, Konrad Kołakowski (UŚ), Powstańcy Śląscy – ich wspomnienia w zbiorach Śląskiego Instytutu Naukowego
 • 16.30 – 16.50 Magdalena Wiśniewska (UMK), Zasady teoretyczne archiwistyki w archiwach społecznych
 • 16.50 – 17.10 Alicja Bartnicka (UMK), Biografia, listy i wspomnienia J. R. R. Tolkiena jako klucz do trylogii Władca Pierścieni
 • 17.10 – 17.40 dyskusja
 • 17.40 zakończenie obrad

Digitalizacja i nowoczesne technologie

moderator: Magdalena Niedźwiedzka (sala C 1.45)

 • 9.00 – 9.20 Magdalena Czub (UAM), Projekt Filmoteki Narodowej: Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie
 • 9.20 – 9.40 Adriana Kapała (UJ), Digitalizacja – szansa dla małych bibliotek. Projekt digitalizacji zbiorów w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym w Krakowie
 • 9.40 – 10.00 Piotr Stanisław Giziński (UG), Digitalizować czy nie digitalizować? – problem współczesnego archiwisty
 • 10.00 – 10.30 dyskusja
 • 10.30 – 10.50 przerwa na kawę

moderator: Piotr Falkowski (sala C 1.45)

 • 10.50 – 11.10 Kamila Biernat (UMK), E- dokument – nowe pojęcia w teorii archiwalnej
 • 11.10 – 11.30 Paweł Gad (UŚ), E-dokument – nowoczesna administracja
 • 11.30 – 11.50 Sylwia Szyc, Konrad Tracz vel Bednarczyk (UMCS), Początki elektronicznego obiegu dokumentacji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
 • 11.50 – 12.20 dyskusja
 • 12.20 – 14.30 przerwa obiadowa

Działalność archiwów 

moderator: Marcin Reguła (sala C 1.54)

 • 9.00 – 9.20 Karolina Chojnacka (UWr), Fotografia archiwalna a ochrona dóbr kultury
 • 9.20 – 9.40 Grzegorz Glabisz(UAM), Archiwizacja akt sądowych w świetle prawa polskiego w latach 1937-2011
 • 9.40 – 10.00 Katarzyna Pepłowska (UMK), Prawo do prywatności – refleksja na gruncie prawa archiwalnego
 • 10.00 – 10.20 Małgorzata Kruczek (UAM), Dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie środkiem promocji Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • 10.20 – 10.40 Agnieszka Zasada (UMK),Współczesne metody prowadzenia działalności edukacyjnej w polskich archiwach
 • 10.40 – 11.10 dyskusja
 • 11.10 – 11.30 przerwa na kawę

Polonika, archiwa i biblioteki zagraniczne 

moderator: Hadrian Ciechanowski (sala C 1.54)

 • 11.30 – 11.50 Andrzej Buczyło (UMK), Księgi sądówgrodzkich z terenów Podlasia w zasobach Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku
 • 11.50 – 12.10 Mateusz Pielka (UMK), Biblioteki cyfrowe w Niemczech i w Polsce – łatwy dostęp do wiedzy?
 • 12.10 – 12.30 Marcin Reguła (UŁ), Archiwa w Serbii – historia, organizacja, zasób
 • 12.30 – 12.50 Damian Staniszewski (UAM), Nowy budynek francuskich ArchivesNationales w Pierrefitte – sur-Seine: powstanie, rozwiązania architektoniczne, liczby
 • 12.50 – 13.10 Magdalena Niedźwiedzka (UMK), Archiwum Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych na Obczyźnie
 • 13.10 – 13.40 dyskusja
 • 13.40 – 15.00 przerwa obiadowa

Archiwa w Internecie 

moderator: Katarzyna Pepłowska (sala C 1.54)

 • 15.10 – 15.30 Zuzanna Jaśkowska (UAM), Hiszpańskie archiwa w sieci – Portal de ArchivosEspañoles (PARES)
 • 15.30 – 15.50 Katarzyna Świgoń, Wojciech Drewniak (UMCS), Wyszukiwarki internetowe – metoda wyszukiwani archiwalnych
 • 15.50 – 16.10 Vsevolod Karavaev (UrFU), Functions, Purposes and Features of Archives’ Websites
 • 16.10 – 16.30 Filip Gończyński-Jussis (UMCS), Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny – historyczna internetowa baza danych nowej jakości
 • 16.30 – 17.00 dyskusja
 • 17.00 zakończenie obrad

Archiwa kościelne

moderator: Jonasz Błąkała (sala AB 1.10)

 • 9.00 – 9.20 Karolina Olszewska (UMK), Księga Bractwa Świętej Anny w Kościele Mariackim w Toruniu z lat 1726 – 1821
 • 9.20 – 9.40 Piotr Siemiński (US), Ratio agendi, jako źródło poznania redukcji jezuickich w XVIII wieku
 • 9.40 – 10.00 Marcin Smolnicki (UAM), Funkcjonowanie archiwalnego Działu Udostępniania na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • 10.00 – 10.20 Mateusz Zmudziński (UMK), Ogłoszenia duszpasterskie z początku XX w. jako obraz życia parafii
 • 10.20 – 10.50 dyskusja
 • 10.50 – 11.10 przerwa na kawę

Archiwa i archiwiści 

moderator: Magdalena Wiśniewska (sala AB 1.10)

 • 11.10 – 11.30 Paulina Tompa (UJK), Działalność archiwistów objazdowych na przykładzie dr Wincentego Franciszka Łopacińskiego
 • 11.30 – 11.50 Dominika Wojciechowska (UAM), Profesor Stanisław Nawrocki i jego współpraca z Archeionem
 • 11.50 – 12.10 Maria Lawrenz (UJK), Działalność i życie zawodowe Adolfa Erazma Mysłowskiego
 • 12.10 – 12.30 Dorota Kitlas (UMK), Pamiętnikarze jako przykład egodokumentalistów12.30 – 12.50 Bożena Sadurska (UJK), Podróż historyczno-archiwalna Juliana Ursyna Niemcewicza
 • 12.50 – 13.10 Aleksandra Jeleń (UŁ), Przedziwne życie archiwisty. Starożytnicze pasje Józefa Gabriela Szaniawskiego w świetle „Kaliszanina”
 • 13.10 – 13.40 dyskusja
 • 13.40 – 15.00 przerwa obiadowa
 • 18.00 – 19.30 - Warsztaty archiwalne  (ul. Słowackiego 5/7, 87-100 Toruń)
 • 19.30 - Impreza integracyjna (Klub Studencki KOTŁOWNIA)

Piątek 12 kwietnia 2013 r.

Teoria i metodyka archiwalna

moderator: Anna Krygier (sala AB 3.18)

 • 9.00 – 9.20 Grzegorz Michalak (UKSW), Jak badać dzieje Warszawy na przełomie XVIII i XIX wieku? Archiwalia ocalone przed hekatombą z lat 1939 – 1945. Wybrane przykłady
 • 9.20 – 9.40 Grzegorz Racinowski (US), Opracowywanie i udostępnianie materiałów fotograficznych przez archiwa. Stan wcześniejszy i obecny
 • 9.40 – 10.00 Sonia Wronkowska (UAM), Współczesne standardy opisu muzykaliów
 • 10.00 – 10.20 Aleksandra Michalska (UMK), Specyfika opracowania archiwaliów rodzinno - majątkowych na postawie zespołu Archiwum Sczanieckich z Nawry z lat [1381] 1459- 1981
 • 10.20 – 10.50 dyskusja
 • 10.50 – 11.10 przerwa na kawę
 • 11.10 – 11.30 Paweł Chilczuk, Martyna Bakun (UMCS), Inwentarz Archiwalny IPN - wady i zalety z perspektywy użytkowników
 • 11.30 – 11.50 Piotr Bewicz (UMK), O czym myśli współczesna archiwistyka?
 • 11.50 – 12.10 Valerii Bondar (UrFU), Term system in Russian archival science: problems of classification and definition of terms12.10 – 12.40 dyskusja
 • 12.40 – 14.00 przerwa obiadowa

Źródłoznawstwo

moderator: Andrzej Buczyło (sala AB 3.17)

 • 9.00 – 9.20 Katarzyna Kowalska (UJ), Rola indeksów i sposobu opracowania źródła w użytkowaniu edycji źródłowej na podstawie Metryki
 • Uniwersytetu Krakowskiego
 • 9.20 – 9.40 Kwiatkowski (UMK), Kampania wyborcza prezydenta Lecha Wałęsy w publicystyce Gazety Wyborczej w 1995 roku
 • 9.40 – 10.00 Łukasz Grochowski (UG), Archiwalia do historii młynarstwa w Polsce na przykładzie źródeł dotyczących dziejów młynów na podzamczu w Skarszewach
 • 10.00 – 10.30 dyskusja
 • 10.30 – 10.50 przerwa na kawę
 • 10.50 – 11.10 Nikita Vasilev (UrFU), Constitutional projects of Grand Duke Constantine Nikolayevich and count M.T Loris-Melikov: experience of discursive quantification
 • 11.10 – 11.30 Michał Witold Pychowski (UŁ), Princeps et duxSlauorum. Ambicje polityczne Kazimierza I Dymińskiego
 • 11.30 – 11.50 Jarosław Kubiak (UŁ), Źródła do dziejów politycznych okresu dwudziestolecia międzywojennego w aktach Archiwum Państwowego w Łodzi
 • 11.50 – 12.20 dyskusja
 • 12.20 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00 – Oficjalne zamknięcie XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki (Sala AB 0.09 Collegium Humanisticum UMK, ul. Bojarskiego 1

15.00 – Wybór kolejnego organizatora OZSA  (Sala AB 0.09 Collegium Humanisticum UMK, ul. Bojarskiego 1)

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz