Konferencja naukowa „Robotnicy w PRL. Między fikcją a rzeczywistością”


Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie w ramach centralnego projektu badawczego„Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej„ organizuje w Szczecinie konferencję naukową pt. ”Robotnicy w PRL. Między fikcją a rzeczywistością”.

IPNW myśl kreowanej przez władze komunistyczne w Polsce po II wojnie światowej wizji państwa to robotnicy mieli stanowić główną siłę w budowie nowego ustroju. Z tego względu byli przez władze hołubieni i stawiani ponad inne grupy społeczne. Otrzymywali odpowiedzialne stanowiska, pisano o nich wiersze, ich wizerunki umieszczano na plakatach, byli bohaterami powieści i filmów.

Organizatorów interesuje rozdźwięk między rzeczywistością a oficjalną stroną szeroko pojętej kultury czy życia robotniczego propagowanymi przez władze Polski Ludowej.

Chcą opisać zjawiska, mechanizmy i życie robotników w PRL z dwóch przeciwstawnych pozycji: oficjalnej, propagującej idealny czy wyidealizowany świat robotniczy i rzeczywistej, codziennej egzystencji robotników.

Do udziału w konferencji są zaproszeni przedstawiciele wszystkich nauk, w zainteresowaniu których znajdują się robotnicy.

Proponowane zagadnienia:

 • awans społeczny klasy robotniczej po II wojnie światowej;
 • warunki bytowe robotników;
 • system przymusu robotników (współzawodnictwo pracy, przekraczanie norm, ruch racjonalizatorski, zobowiązania produkcyjne);
 • zdobycze socjalne robotników (dostęp do dóbr kultury, wynagrodzenie, czas pracy);
 • warunki pracy robotników przemysłowych (BHP, wypadkowość);
 • wypoczynek (czas wolny, wczasy, wolne soboty, niedziele);
 • działalność związków zawodowych;
 • robotnicy a NSZZ „Solidarność”;
 • robotnicy a opozycja (m.in. odbiór i kreowanie pism drugoobiegowych);
 • kobieta – robotnik (wybór czy przymus ekonomiczny);
 • „robotnicze” środki masowego przekazu (radiowęzły, gazety zakładowe / branżowe);
 • udział w świętach i uroczystościach państwowych;
 • protesty robotnicze (strajki, manifestacje);
 • robotnicy a aparat represji;
 • robotnik członkiem partii (czy PPR i PZPR były faktycznie partiami robotniczymi?);
 • kontakt z innymi grupami społecznymi (m.in. ruch łączności miasta ze wsią).

W zakreślonych powyżej polach tematycznych obowiązywać będzie zasada konfrontacji tych dwóch światów. Ona będzie decydować o przyjęciu referatu do programu konferencji.

Miejsce: Szczecin
Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
Termin: 2-3 grudnia 2014 r.
Zgłoszenia: 3 kwietnia 2014 r.
Strona www: ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/szczecin/konferencja-naukowa-robotnicy-w-prl.-miedzy-fikcja-a-rzeczywistoscia-szczecin,-23-grudnia-2014

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

 1. Piotrek pisze:

  Ciekawe czy szerzący jedynie słuszną propagandę IPN zrobi porównanie z losem jaki robotnik miał za czasów II RP, z warunkami jakie panowały na przeludnionej wsi... i taki tam „pierdołami”

Zostaw własny komentarz