Mamy trzy nowe Pomniki Historii


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenia w sprawie uznania za Pomniki Historii: założenia dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej w Kołbaczu; zespołu dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy oraz zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie.

Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Prezydent RP na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, określając jego granice.

Tylko obiekty będące Pomnikami Historii na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mogą być przedstawione Komitetowi Dziedzictwa Światowego w celu objęcia tego pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. („Listę dziedzictwa światowego”).

Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej

Opactwo Cystersów w Kołbaczu

Opactwo Cystersów w Kołbaczu

Obszar pomnika historii „Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej” obejmuje kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa dom konwersów, dom opata, basztę, owczarnię, a także dwór, budynek zarządu oraz pozostałe obiekty dawnej domeny państwowej związane m.in. z  folwarczną funkcją zespołu.

Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek

Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy

Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy / fot. CC-BY-SA-3.0

Obszar pomnika historii „Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek” obejmuje kościół parafialny pod wezwniem św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi, klasztor oraz teren, na którym znajdują się budynki pomocnicze.

Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach

Stare Powązki, Aleja Zasłużonych / fot. Hubert Śmietanka, CC-BY-SA-3.0

Stare Powązki, Aleja Zasłużonych / fot. Hubert Śmietanka, CC-BY-SA-3.0

Pomnik historii obejmuje następujące cmentarze:

 1. Cmentarz Powązkowski, rzymskokatolicki, zwany Starymi Powązkami;
 2. Cmentarz Żydowski;
 3. Cmentarz Ewangelicko-Augsburski;
 4. Cmentarz Ewangelicko-Reformowany;
 5. Muzułmański Cmentarz Kaukaski;
 6. Muzułmański Cmentarz Tatarski.

Na liście znajdują się już m.in. takie obiekty jak: Historyczny zespół miasta w Krakowie, Rezerwat archeologiczny Biskupin, Kopalnia soli Bochnia, Jasna Góra wraz z parkami podjasnogórskimi – zespół klasztoru oo. paulinów, teren historycznej Bitwy pod Racławicami, Hala Stulecia we Wrocławiu, zespół zamku krzyżackiego w Malborku oraz Zespół archikatedralny we Fromborku.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

3 komentarze

 1. Grzegorz Michalak pisze:

  Opisane cmentarze warszawskie są kapitalnymi miejscami na... spacer. Szczególnie cmentarz ewangelicko-augsburski, który został zaprojektowany jako ogród przez Szymona Bogumiła Zuga

 2. Marek pisze:

  Na liście pomników historii od 2007 r. znajduje się też historyczny zespół miasta w Lublinie (Stare Miasto + rejony Pl. Wolności).
  http://www.lublin.eu/Lublin_Pomnik_Historii-1-1097.html

Zostaw własny komentarz