Wielka Gra Historyczna: pytanie 41 [+wyniki]


Przed nami przedostatnie pytanie w Wielkiej Grze Historycznej. Dzisiejszą nagrodą jest książka „Armia rezerwowa II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo pod bronią 1918-1939”, autorstwa Lecha Wyszczelskiego. Aby ją otrzymać należy odpowiedzieć na trzy poniższe pytania. Nagrodę dnia wygrywa osoba, która najszybciej udzieliła poprawnych odpowiedzi. Każda poprawna odpowiedź liczona jest do nagrody głównej.

armia-rezerwowa-ii-rzeczypospolitej-spoleczenstwo-pod-bronia-1918-1939-b-iext26620740Tytuł: Armia rezerwowa II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo pod bronią 1918-1939
Autor: Wyszczelski Lech
Wydawca: Wydawnictwo Bellona
Oprawa: miękka
Ilość stron: 250
Rok wydania: 2014

Opis:

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej, wychowywane w duchu patriotyzmu i szacunku dla munduru, wykazywało zaangażowanie i inicjatywę we wzmacnianiu potencjału obronnego Polski i to niekiedy starając się pokonać bariery urzędnicze, w tym stawiane też przez kierownictwo wojska.

Szczególna rola przypadła organizacjom i stowarzyszeniom paramilitarnym, które winny uzupełniać i niekiedy zastępować wojsko w przygotowaniu rezerwistów, mających na wypadek wojny zwielokrotnić liczebność armii czasu pokoju. Nałożono na nie także zadanie prowadzenia edukacji obronnej społeczeństwa. Wówczas to zrodziła się myśl wystawienia samodzielnej Armii Rezerwowej, poniechana wobec krytycznej postawy kierownictwa państwa i wojska wobec tego pomysłu. Mimo to organizacje społeczne miały znaczący udział w zwiększaniu potencjału wojskowego kraju, stanowiąc ważne ogniwo systemu obronnego państwa. Na ich członków liczyło wojsko, opracowując warianty działań specjalnych, w tym dywersyjnych.

Regulamin Wielkiej Gry Historycznej

Sponsorzy:

Poprawne odpowiedzi:

  1. Zaznacz ostatniego dowódcę I Brygady Legionów Polskich.
    d) Marian Januszajtis-Żegota
  2. Podaj imię i nazwisko pierwszego stałego komendanta głównego reaktywowanego w 1919 r. Związku Strzeleckiego.
    - Władysław Malski
  3. Podaj imię i nazwisko szefa sztabu I Brygady Legionów Polskich.
    - Kazimierz Sosnkowski

Zwycięzcą nagrody dnia został Bronisław Sztandera z Polic. Gratulujemy również wszystkim użytkownikom biorącym udział w grze i przypominamy, że o zwycięstwie nie decyduje jedynie poprawność odpowiedzi, ale również szybkość. Każda poprawna odpowiedź jest zaś liczona do nagrody głównej. Zachęcamy do śledzenia pojawiających się informacji, następne pytanie zostanie opublikowane pomiędzy 17 a 18 godz.

Przyjmowanie odpowiedzi na pytania z 03.01.2015 zostało już zakończone

I edycja Wielkiej Gry Historycznej dobiegła końca. Wszystkim biorącym udział gratulujemy wiedzy i refleksu.

Zachęcamy do śledzenia także innych naszych konkursów. Nagrody czekają :)


Zostaw własny komentarz